Un fost senator vorbeşte: pentru cine este depopulată România !


Arătam maideunăzi că aşa-zisul guvern al României, duce o politică de de-românizare bazată pe 3 puncte:

1.  Încurajarea emigrării românilor înafara ţării prin măsurile aberante luate (taxe de autor acum ??),  lipsa de verticalitate în faţa organismelor străine (UE/FMI/NATO), lipsa dorinţei de a redresa ţara cu adevărat şi nu în ultimul rand, prin tolerarea corupţiei.  Decât să îndure batjocură şi foame, oamenii pleacă. Că îşi fac rău pe termen lung atât lor cât şi ţării e altceva, dar rezultatul concret este de-popularea României de români.

2. Încurajarea românilor din diasporă să rămână acolo unde sunt, cu condiţia să continue să trimită banii cu care guvernul marionetă s-a obişnuit, pentru a mai balanţa cât-de-cât, deficitul de cont al ţării. De parcă oamenii s-ar întoarce înapoi ca să cerşească – ce rusine!

3. Demararea în trombă a unui program de aducere în ţară a străinilor, având ca rezultat doar anul acesta, încetăţenirea a peste 53.000 de indivizi din Orientul Mijlociu.

Toate sunt îngrijorătoare căci puse laolaltă, dovedesc o agendă de depopulare a României, una aplicată prin cele mai insidioase mijloace.  Dacă-ar fi vorba numai de absorbirea a 50,000 + de străini ce nu au absolut nimic de-a face cu neamul, credinţa, valorile şi tradiţiile noastre, anual şi încă ar fi rău destul. Se pare însă că prin amploarea activităţii, e vorba de ceva cu mult mai grav de atât:

Ce-ar fi dacă-am afla că membrii unei anumite etnii, primesc câteva sute de mii de euro fiecare, doar pentru a se stabili în România? Mai vin ei ca  contributori in societatea românească, sau ca stăpâni de-a gata ? Aparţin ei în casa noastră ?

 

carpetbagger
E deci românul bun numai pentru a-i alege pe „conducătorii” ăştia, pentru a trimite bani şi pentru a se supune celor ce vor să ne insclăvească IARĂŞI, sau mai avem noi un cuvânt de spus în ţara noastră? A cui e România pân’ la urmă domnilor guvernanţi, ei ?

E timpul deci să aflăm care sunt planurile de colonizare a României, de când există ele şi mai ales cine sunt şi care va fi numărul coloniştilor-viitori-stăpâni (sau poate prezenţi după cum se laudă?)- ai noştri; Nu îi putem blama că jinduiesc să pună mâna pe România, căci o ţară atât de minunată, de-abia ne merită pe noi se vede, dar dacă vrem să mai avem ce lăsa copiilor noştri, înafara unor acte de îndatorare către bănci, e obligatoriu să deschidem ochii, apoi să acţionăm:

În ultimii 20 de ani, românul doritor să se simtă în largul său ca român se împiedică cel mai tare în ideea că părinţii săi au fost capabili de cea mai abjectă crimă: genocidul. Ca o confirmare a re-instalării cominterniştilor la guvernarea României în decembrie 1989, după 1990 s-a lansat şi apoi a fost oficial însușită, inclusiv la nivelul manualelor şcolare, teza că din ordinul mareşalului Ion Antonescu şi în conformitate cu legile emanate de guvernarea acestuia, românii au ucis aproape 300 000 (trei sute de mii) de evrei.

Ne angajăm întreaga noastră credibilitate afirmând că niciun document serios nu probează acuzaţia de genocid și de holocaust adusă românilor. Nici măcar pentru un singur evreu nu se poate afirma că a fost ucis, conform legilor sau uzanţelor româneşti, pentru motivul că era evreu!

Dimpotrivă, când avem documente credibile, acestea dovedesc limpede că în România nu a fost niciodată vreun genocid, împotriva evreilor sau a altor etnii. Nici „măcar” un pogrom, două… Documentele serioase, autentice, dovedesc mereu ceea ce ştiam cu toţii până în 1990, anume că în România regimul mareşalului Ion Antonescu i-a salvat pe evrei, evrei pentru care România acelor ani a reprezentat „o oază de linişte” (apud istoricul evreu Braham Randolph), un „colac de salvare”(rabinul Moshe Carmilly Weinberger). O spectaculoasă confirmare ne-a oferit-o recent însuşi preşedintele evreu Shimon Peres, care le-a mulţumit românilor că i-am protejat pe evrei în timpul celui de al 2-lea război mondial, făcând astfel posibilă emigrarea a 400.000 de evrei, cu rol extrem de important în edificarea statului Israel. După cum se ştie, declarația lui Shimon Peres, atât de conformă adevărului, a stârnit reacţia unor oficiali ai minciunii despre Holocaustul din România… Ce să înţelegem din această neconcordanţă între preşedintele Israelului şi activiştii Holocaustului?

holoHoax

După părerea mea, Shimon Peres a vorbit din partea evreilor, tot mai mulți, care îşi dau seama că minciuna cu Holocaustul are zilele numărate şi că singura şansă a evreilor de a diminua consecinţele aflării adevărului este ca ei înşişi, evreii, să dea tonul! Aşa cum au făcut-o dezvăluind lumii că vestitul săpun evreiesc nu are nici urmă de ADN uman în el! („Dar cine susţine că evreii ar fi fiinţe umane?!”, se zice că ar fi exclamat un evreu mai hâtru, comentând dezvăluirea oficializată de Yad Vashem…)

Dacă în România s-a practicat vreodată genocidul, acela a fost un genocid anti-românesc! În propria lor ţară, adeseori românii, pentru că erau români, au fost persecutaţi, marginalizaţi ori chiar hăituiţi de către străini cotropitori şi de minoritari colaboraţionişti. Perioada cominternistă (1945-1960) a încercat să împingă antiromânismul spre genocid, dar nu a reuşit. Amintesc în acest sens unul din motivele pentru care Gheorghiu Dej a desfiinţat la vremea aceea vestita Regiune Autonomă Maghiară: deţinuţii politici proveniţi din această zonă a ţării erau numai etnici români. „Numai românii sunt duşmanii comunismului?” s-a mirat Gheorghiu-Dej. Pasămite, maghiarii aveau de-a face cu penitenciarele comuniste numai în calitate de gardieni, anchetatori, procurori etc…

După 1990, discret şi cu scheme mult mai subtile, insesizabile pentru omul de rând, pentru omul normal, odată cu revenirea cominterniştilor la guvernarea României s-a reluat genocidul antiromânesc… Aceste pagini sunt scrise cu amărăciunea şi revolta pe care mi le provoacă conştiinţa că avem de trăit într-o asemenea epocă, guvernaţi cu un astfel de program!… De ce? Cu ce am greşit şi în faţa cui?!

bolsheviks

Încerc de aproape 20 de ani să înțeleg motivele pentru care suntem acuzați pe nedrept de holocaust, o crimă atât de urîtă, incalificabilă între oameni normali, crimă pentru care nu există în limbajul omenesc termenul potrivit… Aşa cum mă aşteptam, cercetarea acestui subiect m-a dus departe de evenimentele şi faptele din care este alcătuită istoria noastră, a românilor. La vremea respectivă i-am şi avertizat pe cei ce ne acuzau de Holocaust: ne obligați să ne apărăm, să găsim argumente în favoarea nevinovăţiei noastre. S-ar putea ca aceste argumente să sfârşească prin a vă incrimina pe voi, care ne acuzaţi într-o manieră atât de cinică şi de iresponsabilă.

În principiu, istoria din ultimii 170 de ani a României nu poate fi analizată şi înţeleasă fără a introduce în relatarea noastră tot cortegiul de evenimente pe care l-a produs apariția evreilor în număr mare pe meleagurile noastre. În prezentul rezumat al contenciosului româno-evreiesc, al confruntării dintre români şi evrei, al colaborării dintre noi şi evrei, vom orienta toată povestea în funcţie de o singură problemă, care i-a preocupat pe evrei dintotdeauna şi cu intensitate cea mai mare: problema unei patrii, a unui Israel în care să-şi făurească râvnitul cămin naţional, evreiesc. Vechimea acestei aspiraţii, a acestui vis, se pierde în negura secolelor care s-au scurs de la risipirea evreilor în lume.

Cert este că după Pacea de la Adrianopol, din 1829, se constată un interes tot mai mare al evreilor rătăcitori pentru ţinuturile româneşti, îndeosebi pentru Moldova şi Maramureş, unde vin să se aciueze într-un număr tot mai mare. Iar când spunem Moldova, în termeni mai expliciţi avem în vedere şi Basarabia, cu Bucovina toată.

Identificăm, din această perspectivă, trei secvențe, trei „momente”, trei etape istorice:

Prima: În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, majoritatea oraşelor şi târgurilor moldoveneşti se transformă în localităţi cu populaţie mixtă, jumătate evreiască. Evreii se instalează şi în sate, ca arendaşi sau cârciumari. Prin tehnici comerciale oneroase şi acţionând în mod evident „în haită”, după un program insidios, bazat pe tehnici de înşelăciune ingenioase, nemaicunoscute pe meleagurile patriarhale ale Moldovei, evreii ajung curând să acapareze şi să monopolizeze importante ramuri economice, comerciale şi financiare. Destul de repede a devenit limpede pentru liderii politici şi spirituali din România care era ţinta acestei invazii. Nu era vorba de o întâmplare, de simpla goană după câştig nemuncit, ci totul avea o explicaţie, din păcate extrem de gravă: se derula astfel proiectul de a instaura un stat evreiesc în Europa, la marginea imperiului rus, pe un teritoriu ce ar fi cuprins Galiţia, Maramureş şi Moldova.

Reacţia noastră de apărare, de legitimă apărare, nu a întârziat să apară, producând atitudini, idei, texte care vor deveni o bază teoretică a românismului. Puţini sunt intelectualii români de marcă şi politicienii cu suprafaţă care să nu fi luat atitudine critică faţă de invazia evreiască. Îi pomenim pe câţiva: Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Vasile Conta, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Nicolae Paulescu etc. Această reacţie ne-a atras însă ostilitatea presei internaţionale, atât de bine controlată de evrei. O ostilitate împinsă până la minciună, calomnie, denigrare, mistificare etc.

Menţionăm un detaliu edificator: când s-au stabilit primele relaţii diplomatice dintre România şi Statele Unite, de peste ocean ne-a venit ca reprezentant al intereselor americane, ca consul, însuşi şeful comunităţii mondiale a evreilor, Franklin Benjamin Peixoto, promotorul cel mai asiduu al proiectului Israel în Estul României. Ce căuta un personaj politic atât de impotant într-o funcţie diplomatică atât de măruntă, de consul?! Nu funcţia era vizată, ci spaţiul unde avea să se exercite acea funcţie: România, programată să devină, în partea ei de Est, noul stat Israel! Prezenţa lui Peixoto în România, funcţie mult sub pretenţiile unui lider mondial al evreimii, este o dovadă în plus şi indubitabilă, imposibil de interpretat altfel, a insistenţei evreieşti, a unor lideri evrei bezmetici, pentru realizarea acestui proiect paranoic: Israel în România!

 

ISRAEL-ROMANIA-DIPLOMACY

Se impune o întrebare: în ce măsură evreii de rând din România cunoşteau acest proiect? Proiect care, ca să rămână secret şi neştiut de români, trebuia să rămână secret şi pentru majoritatea evreilor…

Se cuvine de asemenea pornită cercetarea asupra contingentului mare de evrei care în mod deliberat şi deschis au sabotat în fapt proiectul sionist şi şi-au afirmat loialitatea faţă de români şi disponibilitatea de a duce o viaţă normală, statornicită în acest spaţiu, evrei sincer deschişi ideii de normalitate în relaţiile dintre oameni şi popoare. Aceşti evrei şi-au luat şi numele de evrei pământeni, au avut şi un partid care a trimis reprezentanţi în Parlament. Au dispărut din păcate chiar şi din …manualele de istorie, sub presiunea sionistă din secolul următor, al 20-lea. Nimeni nu-i mai pomeneşte. Şi doar dintre aceşti evrei s-au ridicat majoritatea evreilor care îşi merită recunoştinţa noastră şi numele de români. Un Tudor Vianu, un Nicolae Steinhardt, un Edgar Papu, un Alexandru Graur…

Din păcate, printre aceşti evrei de treabă, oneşti şi loiali poporului român care le era gazdă, nu-i putem număra şi pe Lazăr Şăineanu şi Moses Gaster, pe care autorităţile româneşti i-au obligat să părăsească teritoriul Ţării. Fuseseră identificaţi ca agenţi ai proiectului Israel în România… Agenţi cu misiuni discrete şi subtile, pe măsura înzestrării lor intelectuale deosebite… Mare păcat!

 

boc_jidani

Ce a rezultat din proiectul ISRAEL ÎN ROMÂNIA? A rezultat multă suferinţă pentru români, sub diverse forme. Multă energie consumată în van, de-o parte şi de alta! Multe resentimente adunate într-un secol şi ceva de confruntare între naţionalismul românesc şi paranoia sionistă! Istoricii români, prea grijulii să nu-şi compromită relaţiile sociale şi interesele personale, întârzie să facă un inventar riguros al suferinţelor noastre. Nu este timpul pierdut, dar deja s-a pierdut multă informaţie orală, deseori mai importantă decât toate arhivele.

Au suferit şi evreii din pricina acestui proiect nesăbuit, ca şi din cauza teroarei impuse de Cahal, de exclusivismul religios talmudic, atent să reprime orice tentativă de a se asimila a evreilor. În mod semnificativ, povestea junei Haia Sanis nu a scris-o un evreu, la fel cum nici piesa Take, Ianke şi Kadîr… Ca români, nu avem ce ne reproşa faţă de evrei. Dimpotrivă, avem a le cere socoteală pentru netrebnicul proiect. Cu atât mai mult cu cât, sub o formă nouă, vor unii să-l reia!!…

O variantă a acestui proiect a constituit-o intenţia de a declara Basarabia ca republică socialistă sovietică evreiască… Încercarea s-a produs în anul primei ocupaţii sovietice: iulie 1940-iunie 1941. Se convocase congresul „reprezentanţilor” poporului din Basarabia, s-a şi întrunit acesta, sub preşedinţia evreului Lazar Kaganovici, dar în ultima clipă acordul lui Stalin a fost retras… Păcat. Ar fi încheiat definitiv orice discuţie în contradictoriu, vădind pentru toată lumea esenţa tembelă şi criminală deopotrivă a proiectului (de tip) sionist!

 

Iudeo-komunism

 

Cărei instanţe evreieşti îi putem cere socoteală azi pentru proiectul ISRAEL ÎN ROMÂNIA? Căci avem tot dreptul s-o facem, nu neapărat pentru a pretinde reparaţii materiale, cât mai ales pentru a cere ridicarea embargoului mediatic asupra acestui subiect, recunoaşterea publică a vinovăţiei, retragerea acuzaţiilor iresponsabile la adresa românilor, deschiderea arhivelor şi tot ce se mai cuvine a dobândi în numele Adevărului!

Al doilea episod semnificativ al contenciosului româno-iudaic s-a consumat în timpul celui de al II-lea Război Mondial, şi include trei momente mereu invocate de evrei: (1) Pogromul de la București, din ianuarie 1941, din timpul Rebeliunii Legionare, (2) Pogromul de la Iași, din iunie 1941 și (3) Genocidul sau Holocaustul din Transnistria, din septembrie 1941-martie 1944.

În discuţia noastră lămuritoare, trebuie introdus un reper nou şi extrem de important, decisiv pentru istoria lumii (sic!): hotărîrea evreilor sionişti, luată la începutul secolului al XX-lea, de a-şi construi o ţară în Palestina, pe locul Israelului biblic. Trebuie spus şi subliniat că această decizie nu a tulburat cu nimic comunitatea internaţională. Dimpotrivă, e de remarcat, cu satisfacţie, faptul că întreaga comunitate internaţională a privit cu înţelegere şi spirit cooperant această doleanţă a evreilor, oferindu-le acestora, în completare, şi alte teritorii: Madagascar, Uganda sau Rhodesia, în diverse variante, cea mai tentantă fiind aceea a unui stat-metropolă Israel în Palestina şi un alt teritoriu, cu rang de colonie a primului, în Africa, pentru a putea aduna la un loc un număr cât mai mare de evrei.

Evident, acestea erau planuri pe „un petec de hârtie”. Când s-a trecut la realizarea Israelului, la colonizarea Palestinei cu evrei care să accepte voluntar să-şi părăsească casa şi ţara în care trăiseră până atunci, s-a constatat că evreii nu se prea înghesuiau. Reacţia lor la ciudatul proiect sionist nu a fost cea pe care au scontat sioniştii, era însă o reacţie cu totul normală: evreii au fost puşi să aleagă între viaţa pe care o duceau, uneori de câteva generaţii, într-un mediu social cunoscut, stabil, acceptat, resimţit ca propice pentru viitorul familiei, şi strămutarea în necunoscut, într-un climat străin, mai degrabă ostil, cu o mulţime de necunoscute, plin de primejdii. Era de aşteptat ca majoritatea evreilor să ezite, să nu se grăbească să alerge spre misiunea sfîntă, istorică, eroică bla-bla, bla-bla, la care erau invitaţi: refacerea Israelului… Pentru acest proiect evreii au fost gata să cotizeze şi au făcut-o cu generozitate, dar când a fost vorba să facă pasul, atât de şocant, de traumatizant, al emigrării, la care erau invitaţi, majoritatea au cerut timp de gândire şi de răzgândire… Se pare că primii care nu s-au grăbit să emigreze în Palestina au fost liderii sionişti, autorii proiectului!

Acesta este un moment extrem de important pentru istoria lumii, MOMENTUL CÂND EVREII SIONIŞTI CONSTATĂ CĂ PROIECTUL RECONSTITUIRII ISRAELULUI NU SE POATE REALIZA DEOARECE NU SE OFEREAU EVREII, CÂTEVA MILIOANE, CARE SĂ POPULEZE PALESTINA… Consecinţele acestui refuz au fost catastrofale pentru istoria lumii, a Europei în primul rând! Ca şi pentru oricare dintre cititorii acestor pagini!… Şi anume:

Nebunia sionistă nu a acceptat această situaţie, care însemna abandonarea proiectului Israel. Un proiect despre care se putea spune, între oameni normali, că se născuse mort… Evreii sionişti nu s-au împăcat însă cu evidenţa faptului că, în afară de câteva sute de tineri entuziaşti şi săraci, alţi evrei nu erau tentaţi să facă pasul riscant al unei schimbări atât de radicale în viaţa lor. Decât cel mult, pentru evreii în vârstă, Palestina era un loc tentant în care să vii să mori şi să fii acolo îngropat, în pămîntul străbun… În rest, în mod evident Palestina nu oferea nicio posibilitate de viaţă după parametrii evreieşti tradiţionali, îndătinaţi… Ci numai din pur idealism cineva se putea lansa într-o asemenea aventură! Dar de unde atâta idealism, la milioane de persoane?!…

Sioniştii nu au abandonat proiectul, ci au imaginat faza a doua a proiectului, soluţia de „avarie”: constrângerea evreilor de a-şi părăsi casa şi ţara pentru a se strămuta în Palestina, în Eretz Israel!

Conform principiului …moldav: dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau…

Cum puteau fi obligaţi milioane de evrei să ia calea pribegiei spre ţinutul inospitalier al Palestinei? Cu ce îi puteau constrânge evreii sionişti pe ceilalţi evrei? Cu nimic! În niciun chip! Singurii care îi puteau constrânge pe evrei erau …neevreii, autorităţile din ţările unde trăiau mulți evrei! Iar instrumentul care i-a şi constrâns pe evrei să plece au fost …două: holocaustul şi comunismul.

Ce au în comun cele două mari hecatombe? Un singur lucru: rolul benefic, decisiv, pe care l-au jucat în apariţia şi consolidarea statului Israel. Suferinţele evreieşti îndurate în al doilea război mondial, mediatizate bine, chiar în exces şi cu exagerări fără precedent, au sensibilizat lumea întreagă, cu osebire pe cea anglo-saxonă, astfel că ideea de a se constitui un stat nou, ţară şi cămin pentru evreii atât de urgisiţi, s-a impus aproape de la sine publicului şi guvernelor, fără eforturi deosebite. Efectul cel mai important al persecuţiilor anti-evreieşti din Germania şi ţările satelit ale acesteia a fost că un mare număr de evrei au ales să emigreze totuşi în Palestina, în viitorul Israel. În plus, după constituirea sa, statul Israel a început să beneficieze de sume impresionante percepute ca reparaţii pentru suferinţele evreilor loviţi de Holocaust.

Dar nici pe departe evreii astfel ajunşi în Palestina de teama naziştilor, deci până în 1945, nu erau suficient de mulţi pentru a asigura funcţionarea unui stat şi pentru a contra-balansa numărul relativ mare de palestinieni. Mai era nevoie de alţi evrei, mult mai mulţi. Aceştia au venit din ţările de curând intrate sub regim comunist. Evreii din aceste ţări au luat calea emigraţiei, în număr tot mai mare, pe măsură ce regimul comunist instalat se arăta tot mai nepotrivit cu starea de normalitate, mai abuziv, criminal propriu zis. În ţările obligate să treacă la comunism a crescut brusc numărul celor doritori să-ţi părăsească ţara din cauza noului regim. S-a creat o adevărată psihoză a plecării, bine întreţinută de propaganda occidentală. Dar o dată lăsată cortina de fier, s-a interzis dreptul de a-ți alege ţara în care să trăieşti, dreptul de a părăsi ţara în care te afli. Binefacerile comunismului deveniseră obligatorii. Cu o singură excepţie: numai evreii puteau părăsi raiul comunist! Evreii inventaseră comunismul şi, ca beneficiari ai brevetului, aveau dreptul numai ei să se lepede de comunism…

Paradoxul situaţiei se pretează la numeroase interpretări şi comentarii, inclusiv amuzante, sarcastice. Comentariul cel mai justificat însă este unul dramatic: aşadar, simplificând lucrurile, dar fără a le deforma propriu-zis, avem motive să credem că instaurarea comunismului de către evreii cominternişti în Europa de Est a avut drept scop să deterioreze condiţiile generale de viaţă, ale tuturor, în aşa măsură încât să-i determine pe evrei să emigreze în Palestina, în Israel.

Spune multe detaliul că, practic, numai evreii puteau părăsi legal regimul comunist. Pentru ne-evrei nu a existat niciun mijloc legal. Mulți ne-evrei, dorind să plece cu orice preț din lagărul comunist, au plătit cu viaţa sau cu libertatea această încercare. Ne-evreilor care au rămas în lagărul comunist nu le-a fost uşor. Desproprietăriţi şi pauperizaţi, foarte mulţi marginalizaţi ca indezirabili sau inadaptabili ideologici, mulţi arestaţi şi condamnaţi pe nedrept, se poate spune că pentru majoritatea locuitorilor din aceste ţări viaţa s-a schimbat radical în rău, devenind insuportabilă în multe privinţe. Niciodată nu am primit un răspuns logic la întrebarea de ce, cui a folosit experimentul comunist, falimentar dinainte de a se naşte? Întrebăm acum: în ce măsură este corectă ipoteza că toate aceste nenorociri care au afectat jumătate din Europa s-au petrecut pentru a-i determina pe evrei să părăsească aceste ţări în care trăiau de câteva generaţii şi să emigreze în Israel?

Nota bene: aceiaşi evrei, invitaţi să plece în Israel pe vremea când ţările respective nu erau încă comuniste, ci ţări „normale”, nu s-au arătat deloc dispuşi să le părăsească. Schimbarea de atitudine a evreilor faţă de ideea plecării în Israel a fost în mod clar cauzată de schimbarea regimului social-politic în ţara de baştină… În privinţa asta nu poate exista nicio îndoială! Cererea de plecare a evreilor din România a fost, sub comunişti, mult mai mare ca pe vremea lui Ion Antonescu… Comunismul a fost mai greu de suportat decât aşa zisul regim de exterminare!

Mi se pare evident că e mult adevăr în această ipoteză. Chiar dacă vom identifica şi alte cauze şi scopuri pentru experimentul comunist, ipoteza subordonării experimentului bolşevic la proiectul sionist de comasare în Israel a unui număr cât mai mare de evrei nu poate fi respinsă şi trebuie consacrată ca atare. Caz în care, în mod evident, avem datoria să ne întrebăm cine poartă răspunderea pentru imensele suferinţe pricinuite de instalarea comunismului în Europa de Est! Să nu ne sfiim să arătăm acuzator spre liderii sionismului! Nebunia sionistă a făcut şi face în continuare multe victime şi printre evrei! Cu atât mai mult avem dreptul să cerem liderilor şi organizaţiilor sioniste, înseşi ideii sioniste (sic!), să dea socoteală în faţa tuturor, evrei şi ne-evrei, pentru milioanele de vieţi distruse ori batjocorite! Zeci, sute de milioane de oameni care au suferit ca niciodată în istorie! O mai spun o dată: eu şi oricare dintre cititorii acestor rânduri am fi avut o viaţă mai uşoară, mai frumoasă, mai îndestulată dacă sioniştii nu ar fi conspirat şi acţionat pentru proiectul Israel în Palestina, prin care au stricat tihna şi normalitatea existenţei noastre ca români, ca europeni, ca oameni! În nebunia lor nu au avut niciun scrupul! Au recurs însă, cu viclenie, inclusiv la stratagema clasică a inversării rolurilor: noi, victimele, am devenit vinovaţi de crimele plănuite şi înfăptuite de ei, de sionişti şi de evreii cominternişti!…

…Acesta ar fi al treilea moment de tensiune – eufemistic vorbind, din istoria relațiilor dintre români și evrei. Momentul cel mai dureros…

*

Românul se ferește în ultima vreme să mai spună că „mai rău nu se poate”. A spus-o de atâtea ori înainte de 1990, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, ca după aceea să constate, cu perplexitate și amărăciune, că se poate, „se poate și mai rău”!… Vorba asta se potrivește și pentru necazurile noastre cu evreii. Se pare că al treilea moment, cât va fi fost el de dureros, n-a fost totuși cel mai! Căci a urmat și al patrulea …moment, încă neîncheiat, în care trăim și evoluăm noi, cei de azi!…

Dacă în 1944, evreii comuniști, cominterniști, au ajuns să pună mâna pe guvernarea României și să-și facă de cap sub protecția ocupantului sovietic, după 1990 România a ajuns din nou sub controlul unor structuri evreiești (tot cominterniste?), fără ca acestea să se bucure de un sprijin extern brutal și prea evident. În mod semnficativ, principalii actori ai evenimentelor din decembrie 1989, adică Ion Iliescu, Petre Roman și Silviu Brucan, care au pretins a fi aduși de „valul revoluției”(!!!) în fruntea evenimentelor, aparțin fostelor structuri cominterniste. Ion Iliescu și Petre Roman ca urmașii cuminți ai unor cominterniști notorii, identificați sigur ca agenți sovietici, iar al treilea, Silviu Brucan, ca supraviețuitor al valului cominternist abătut asupra României după august 1944. Petre Roman și Silviu Brucan evrei cu acte în regulă, Ion Iliescu cu o naționalitate ceva mai …complexă, amestec de bulgar, evreu și, probabil, ceva român. Ion Iliescu nu a dat niciodată dovadă că ar simți românește. De ceilalți doi, ce să mai vorbim?!…

Mai mult, nici ceilalți doi președinți, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, nu au o apartenență etnică cert românească și s-au ferit s-o lămurească. După știința mea, mama lui Emil Constantinescu este evreică și se trage dintr-o familie de evrei anarhiști, izgoniți din Elveția și pripășiți în Rusia înainte de 1918, în Basarabia mai exact. Despre Traian Băsescu circulă două variante: tată evreu, plecat în Israel, unde ar mai fi și azi în viață; mama evreică, tata evreu…

Circulă este un fel de a spune, căci subiectul este tabu pentru mass media. În mod semnificativ, nici una dintre aceste biete femei nu a apărut public să-și arate bucuria pentru ascensiunea fiului. Orice presă sau televiziune liberă, necontrolată din umbră, ar fi găsit interesant pentru noi, publicul, să ne facă cunoștință cu …muma lui Ștefan cel Mare a zilelor noastre. Am avut parte de trei președinți efectiv anormali, care se rușinează să spună cine le sunt părinții!… Se rușinează să apară în public cu propria lor mamă. Nici nu-și pomenesc părinții în CV-ul de pe internet! Ce au de ascuns?

Recomand celor care citesc aceste pagini să caute pe internet biografia celor trei președinți români de după 1990, și s-o compare cu biografia, tot oficială, a lui Nicholas Sarkozy, președintele Franței. Evreu, dar evreu normal, care nu uneltește împotriva celor ce l-au ales, Sarkozy nu-și ascunde ascendenții. Nu există nicio legătură între originea sa evreiască și politica pe care o duce ca președinte al Franței în folosul Franței, al francezilor!… Ceea ce nu putem spune și noi, despre președinții cu care ne-a pedepsit Dumnezeu după 1990. Niște…

Mă consider un om normal. Mă străduiesc să fiu, în orice caz. Nu resping nicicum ideea ca în fruntea statului sau guvernului român să ajungă un alogen. Am mai avut regi și domnitori străini. Toate popoarele europene au cunoscut această situație și nu o blamăm sau incriminăm în vreun fel. Dar în asemenea cazuri cred că starea de normalitate impune anumite restricții, anumite condiții, limite a căror depășire nu poate fi trecută cu vederea în numele toleranței și al combaterii gesturilor de discriminare etnică. Iată, pe această temă, câteva considerente și observații:
Persoana în cauză, adică alogenul ajuns în funcții publice înalte, se cuvine să nu-și ascundă originea etnică, ci s-o asume cu seninătate și ceva umor, dacă se poate. Exemplu de urmat, exemplu de normalitate, Varujan Vozganian, mândru de stirpea sa armenească.

Frecvența cu care apar alogenii în asemenea funcții trebuie să respecte oarecum „algoritmul” demografic. Regula nu poate fi decât una: în mod obișnuit, în asemenea funcții ajung cel mai des reprezentanți ai etniei majoritare! A avea un președinte cu origine românească incertă nu este în regulă. A avea trei președinți la rând numai pe jumătate români dă deja de gândit! Nu pare a fi o întâmplare! Iar când cealaltă jumătate este la toți trei aceeași, adică evreiască (sau patagoneză!, ar fi fost totuna), suspiciunea că ni se ascunde ceva este și mai îndreptățită. Ce ni se ascunde?

Dacă sub oblăduirea a trei președinți numai pe jumătate români, iar pe cealaltă parte evrei, Țara ar fi prosperat, dacă am fi progresat sau măcar am fi avut o evoluție obișnuită, în limitele normalității, atunci totul putea intra sub beneficiul coincidenței întâmplătoare, al aleatorului. Am fi consemnat această coincidență la rubrica de curiozități. Împrejurarea însă că în această perioadă de douăzeci de ani România a cunoscut cea mai rapidă și mai severă involuție din istoria sa, o veritabilă prăbușire!, ne obligă să căutăm o legătură între acest dezastru și componenta alogenă a etniei celor vinovați de acest dezastru și să ne întrebăm deschis: există vreun interes sau amestec evreiesc în decăderea României, în dezastrul din România? …Cu o asemenea întrebare nu facem propagandă anti-semită, cum vor exclama imbecilii, ci facem un gest de auto-apărare! Nimic mai mult!

 

necuratul

Faptul că în trecut, un trecut nu prea îndepărtat, în anii 1944-64, România a suferit de pe urma unor alogeni evrei, care au activat fățiș în slujba unor puteri străine și vrăjmașe, întărește motivele pentru care să ni se pară nefirească, chiar suspectă evreitatea atât de excesivă, de debordantă statistic vorbind, a conducătorilor noștri de azi, a clasei politice.
Deja știm că ni se ascunde un fenomen demografic extrem de îngrijorător: numărul mare de evrei care au primit cetățenie română fără nicio problemă, sub acoperirea falsă că li se face un act de justiție. Conform unei teze nerușinate (vezi și raportul Tismăneanu), cum că românii i-au silit pe evrei să plece în Israel și că pierderea cetățeniei românești a fost un abuz al autorităților din România. În realitate, evreii care au plecat în Israel au făcut-o de bună voie, beneficiind de un privilegiu refuzat celorlalți cetățeni din România. Dacă evreii au fost în vreun fel obligați să plece din România și să renunțe la cetățenia română – și au fost obligați!, presiunea a venit din partea evreiască, sionistă. În urmă cu vreo 10 ani, erau circa o jumătate de milion de evrei care căpătaseră cetățenie română în mare secret, fără nici un semnal în presă. (E drept, în acest fel se mai dă o lovitură: cei în cauză căpătă astfel și cetățenie europeană…) Paralel cu acest “spor demografic” bine mascat de autorități, ni se vorbește mereu de o comunitate evreiască pe cale de a se stinge în România. Nu mai sunt decât vreo 5-6.000 de evrei! Să le plângi de milă!… (A se compara cu ritmul lent în care se acordă cetățenie română pentru românii basarabeni, într-adevăr îndreptățiți s-o obțină!…)

Alt secret de stat bine păzit este structura etnică a proprietății imobiliare. Prima grijă a lui Emil Constantinescu ajuns președinte al României a fost să legifereze dreptul străinilor de a deveni proprietari de terenuri de orice fel în România. Am motive să cred că și lui Ion Iliescu i s-a cerut (de unde, de către cine?) să legifereze această prevedere criminală față de viitorul României. Ion Iliescu însă, inclusiv partidul pe care îl conducea, nu a insistat prea tare și încercarea lor de a legifera acest proiect trădător de țară a eșuat. Propunerea lui Ion Iliescu înaintată Parlamentului a fost mai mult de formă. (Le dau nepoților mei dreptul de a se lăuda că eu, bunicul și unchiul lor, am declanșat în Parlament opoziția la proiectul de a acorda străinilor dreptul de a deveni deținători de terenuri în România.) Din păcate nu s-a mai putut face nimic atunci când la Cotroceni a venit Emil Constantinescu, președintele celor mai nenorocite privatizări, al celor mai păguboase tratate cu statele vecine. Individul a susținut cu toată autoritatea funcției sale ca, în ciuda prevederilor constituționale, să se legifereze posibilitatea pentru străini de a deveni proprietari funciari.

În 2003, odată cu impunerea noii constituții, s-a introdus și în Constituție dreptul străinilor de a deveni deținători de terenuri în România.

Nota bene: Am spus de mai multe ori, fără niciun ecou în mass media: la alegerile din 1966 Emil Constantinescu nu a obținut voturile necesare pentru a câștiga alegerile. Cu toate acestea a fost declarat câștigător și, deci, președinte al României. Președinte fraudulos, care a debutat prin susținerea unui proiect de lege care încălca Constituția. Dar nici proiectul de modificare a Constituției nu a primit votul poporului român. Guvernul Adrian Năstase s-a pretat la ilegalitățile cele mai flagrante pentru a declara constituția votată. Printre altele, caz unic, când a văzut că rezultatul referendului este de respingere a constituției, a prelungit cu 24 de ore votarea. Dacă Dumnezeu ne va ajuta să avem un guvern de oameni normali, de patrioți, trebuie declarate nule toate legile și efectele produse prin modificările operate în actuala Constituție: în fapt, Constituția din 2003 este, și azi, ne-legitimă. Mai grav este că întreaga clasă politică, mass media și autoritățile europene au acceptat frauda și abuzurile guvernului Năstase. Erau abuzuri prin care se ușura sarcina celor preocupați de distrugerea României…

Pe parcursul discuțiilor purtate în societatea românească pe marginea legiferării vînzării de teren către străini, s-a auzit cuvîntul palestinizare, ca un avertisment că prin modificarea promovată de Emil Constantinescu se creează cadrul legal pentru desfășurarea scenariului care în 1948 a adus Palestina, țară a palestinienilor, la situația de a putea fi declarată Israel, stat al evreilor: evreii, prin cumpărarea de terenuri în Palesina, au devenit la un moment dat proprietari pe cea mai întinsă suprafață din Palestina. Argument decisiv în constituirea statului Israel, deși nul în drept!… (În această ordine de idei apreciez că Ion Iliescu, față de Constantinescu și Băsescu, a fost mai reținut în a promova interesele Israelului în România. Poate că mă înșel…)

O confirmare că aceste suspiciuni sunt pe deplin îndreptățite ne-o aduce constatarea că în clasa politică numărul de evrei este disproporționat de mare în raport cu numărul etnicilor evrei din România, din structura demografică a României. În primul parlament al României, 1990-92, după un calcul pe care personal nu l-am putut verifica, dar mi-a fost oferit de un fost deputat FSN, etnicii români erau sub 50%. Evreii erau așa de mulți încât în 1992, când s-a ales al doilea parlament post decembrist, Comunitatea Evreiască, știind bine câți sunt parlamentarii evrei intrați pe listele de partid, s-a jenat să mai ceară un loc și pentru un reprezentant al ei, așa cum îi permitea noua Constituție. Avea deja câteva zeci de reprezentanți, pe puțin!… Un gest de bun simț, pe care nu l-au mai repetat în 1996… Un gest care confirmă însă că în Parlament era un număr nefiresc de mare de evrei. Situația nu s-a schimbat…

În toată această perioadă, de preșidenție iudeo-românească, principalul proces socio-economic și politic, petrecut în România democratică, a fost schimbarea radicală a regimului proprietății. Sub pretextul numit privatizare, care părea să însemne trecerea unor active din proprietatea de stat în proprietatea particulară a cetățenilor români, s-a produs un jaf colosal, o înstrăinare a avuției naționale, publice, în beneficiul mai ales al străinilor, al alogenilor, cu sau fără statut de cetățeni români. Așa zișii investitori străini!… Atât cât s-a făcut o investigare juridică sau gazetărească a cazurilor de mare corupție, s-a putut constata că etnia cea mai implicată în jaful și distrugerile din România este etnia evreiască, reprezentată prin etnici evrei nu numai din România, ci și din alte țări: Israel, Rusia, SUA, Austria etc. Această coincidență, faptul de a întâlni evrei la nivelul funcției supreme din stat, la nivelul primului ministru, al miniștrilor, al parlametarilor, dar și la nivelul marilor corupți, profitori de pe urma distrugerii și înstrăinării economiei românești, ne obligă să tragem o singură concluzie: România este azi o țară ocupată, iar majoritatea ocupanților sunt evrei! Suntem o țară care și-a pierdut independența și suveranitatea. Aceste atribute mai există numai în constituție, ca vorbe goale. Suveranitatea și independența românească sunt cuvinte fără nicio acoperire… A spus-o, într-un cadru mai intim, și Shimon Peres: România a fost cumpărată de evrei! De la cine au cumpărat-o? Cu ce drept? (Recomand în acest sens seria de documente și comentarii publicate în cărțile excepțional de bine informate ale domnului Dan Cornel Nicolae, privind Ofensiva iudaismului împotriva României.)

Ce nu a putut Moscova atunci, face axa Washington-Londra-Tel Aviv, acum:

Lucrurile nu se opresc aici, la jaful din avuția Țării. Conform programului după care a guvernat Petre Roman și următorii prim miniștri, și împotriva oricărei rațiuni economice, inclusiv împotriva rațiunii profitului, industria românească chiar s-a transformat într-o grămadă de fier vechi, căci de cele mai multe ori noii proprietari au distrus utilajele și agregatele de producție, întreaga uzină sau fabrică a fost demontată și vîndută la fier vechi, inclusiv utilaje de ultimă generație. A fost astfel redus la jumătate potențialul economic al României, producția industrială și agrară a României, și au dispărut câteva milioane de locuri de muncă în producție, în cercetare, în domeniile economice care asigurau cândva exportul românesc. Plus alte ilegalități și mârșăvii ale clasei politice, ale guvernanților, fără egal în istoria României. Rezultatul, despre care credem că este și scopul urmărit de această politică economică aberantă: câteva milioane de români au luat calea emigrării, au plecat să muncească în alte țări, obligați s-o facă! Mulți dintre ei nu se vor mai întoarce. Iar cei mai mulți dintre ei sunt oameni capabili, cu pregătire superioară, buni meseriași, a căror eficiență profesională creează bunăstare națională pe alte meridiane. S-a produs astfel cea mai gravă depopulare a Țării din toată istoria noastră. În mod evident această depopulare a Țării prin emigrare este provocată de guvernanți prin politica economică promovată. La această emigrare se adaugă declinul demografic provocat de autorități prin propaganda contraceptivă efectuată îndeosebi la sate, prin măsurile care descurajează viața de familie, cu copii etc. La un loc, pentru tot ce ni s-a întâmplat după 1990, a apărut termenul, din nefericire întru totul exact, de-românizarea României… Toate nenorocirile de care avem parte după 1990, atât de absurde în sine, capătă imediat coerență și logică dacă le raportăm la rezultat: de-românizarea României este un proces riguros controlat, plănuit de multă vreme, nicidecum spontan sau întâmplător. Iar acest proces este parte din programul transformării României într-un Israel de rezervă!

Repet: România, un Israel de rezervă!

Desfășurarea acestui program ni se ascunde, ceea ce, din partea politicienilor trădători de Țară nu e de mirare. După 1990 cuvîntul transparență a dispărut din vocabularul clasei politice. Funcționarea democrației în România, a jocului de-a partidele politice, este riguros controlată. A fost din vreme pregătită în cele mai mici detalii. Nu e greu să-ți dai seama. Din păcate, oamenii de rând sunt împiedicați să priceapă ceea ce se întâmplă cu ei, cu Țara. Presa, radioul și mai ales televiziunea, cu zeci de posturi de emisie, unul mai nociv decât altul, mai mincinos, mai destrăbălat, manipulează în chip profesionist preocupările și gândurile alegătorilor, oferindu-le zilnic știri de senzație, de scandal etc., care se succed într-un ritm zăpăcitor pentru percepția omului cu o inteligență obișnuită. Apar în presă și la televiziune numai comentatori agreați de establishmentul instalat după 1990. Comentatori bine pregătiți în arta minciunii, a ocolirii adevărului și a problemelor importante, vitale. Din păcate, mulți dintre aceștia sunt foarte tineri… Toți au o singură preocupare: să nu vorbească nimic despre adevăratele probleme ale României, ale românilor.

*

Cele de mai sus ne obligă să punem o întrebare, pe care să n-o lăsăm fără răspuns:

de ce are nevoie evreimea mondială de un „Israel de rezervă”?

Îl rog pe cititorul acestor pagini să facă un exercițiu de imaginație și să se închipuie pentru câteva minute că ar trăi în Israel, ba chiar că ar fi un important lider sionist, eventual unul dintre cei șapte înțelepți ai Sionului, preocupat profund de soarta evreilor, a Israelului. Cu minime cunoștințe despre viața din Israel, îți dai totuși seama că acest stat nu are nici pe departe un viitor asigurat. Acest viitor este dependent aproape în totalitate de sprijinul SUA și, oarecum, al Europei Occidentale. Acest sprijin, ca orice lucru omenesc, nu are asigurată perenitatea. E mult mai sigură, mai sigur …perenă, adversitatea plină de resentimente a lumii arabe. În confruntările armate de până acum, Israelul a ieșit biruitor, ceea ce nu a fost fatal ori catastrofal pentru nici un stat arab. Dar ziua când a 7-a sau a 70-a confruntare militară se va încheia cu înfrângerea Israelului de către arabi, acea zi va fi fatală pentru Israel! Cu consecințe, foarte probabil, ireparabile…

Când am fost senator (1992-96), în comisia de politică externă din care făceam parte s-a dat avizul pentru un acord între statul român și statul israelit, prin care noi acceptam să găzduim, într-un caz de forță majoră, circa 300.000 de evrei, bătrâni, femei și copii. Ni s-a dat și explicația: 300.000 este capacitatea de găzduire a hotelurilor de pe litoral sau din România. A fost primul pas. Nu a fost mediatizat acest acord, dar eu nu am făcut din asta un secret. Precizez: în comisie eu am fost de acord cu acest aranjament, menționând că, de va fi cazul, aceeași să fie disponibilitatea noastră și pentru ceilalți beligeranți. Azi, dacă aș mai participa la o astfel de dezbatere, aș pune o condiție: statul evreu să-și ceară mai întâi scuze pentru minciunile referitoare la așa zisul holocaust din România! Și să aducă mulțumiri publice pentru politica lui Ion Antonescu față de evrei! După aceea, dar numai după aceea, mai vedem cum facem și cu acordul respectiv…

Așadar, încă de pe atunci se lua în calcul un scenariu catastrofic pentru Israel. Nu este decât firesc pentru niște guvernanți dedicați funcției lor să ia în calcul orice eventualitate.

Un alt motiv de îngrijorare pentru un voitor de bine al Israelului este, se pare, prognoza meteo – dacă o putem numi așa, pe următoarele decenii, secole chiar. Pare a fi îngrijorătoare pentru toată planeta. Condițiile climaterice de trai se vor deteriora grav, se vor reduce zonele în care, de bine, de rău, găsești cele necesare vieții. În Israel, în ciuda eforturilor, deșertul va câștiga bătălia cu inteligența și abnegația oamenilor și se va extinde. Se pare că România, deși va fi afectată și ea, va rămâne totuși una din puținele zone în care se va putea trăi în condiții dintre cele mai bune, privind îndestularea cu apă, cu ploi roditoare, cu o temperatură prielnică confortului etc. Prin politica de de-românizare a României este evident că se produce un vid demografic de care cineva de pe planetă va profita, mai devreme sau mai târziu. Cel mai logic este să profite de acest vid demografic cei care l-au creat… Adică evreii. Mai ales că nu ar fi prima dată când prezența masivă a evreilor în România se încearcă a fi explicată ca efect firesc al densității demografice din România, sub media mondială și europeană…

S-au produs alți pași mai departe, în aceeași direcție și în mare taină, printre care și încetățenirea a sute de mii de evrei. Aceștia, sute de mii de evrei, azi nu mai au nevoie de niciun acord bilateral ca să descindă în România și nici de cazarea oferită de guvernul român. Guvernul român le-a oferit acestor evrei posibilitatea să-și cumpere care un apartament, care o vilă, care mai multe… Unii zeci de hectare de teren, alții sute sau chiar mii de hectare… Ei sunt acasă aici, în România, fără ca noi să știm, fără să fim întrebați, fără să ni se ceară voie! Și mai ales fără să știm exact câți evrei sunt în România! În nicio țară numărul exact al evreilor nu este cunoscut. În România interbelică se vorbea de câteva sute de mii de evrei, dar se pare că erau două milioane, după aprecierea celui mai important evreu, Mihail Sebastian, și a românului cel mai important, Corneliu Zelea Codreanu.

Din informațiile mele, primite neoficial dintr-o sursă prezidențială, într-o primă etapă vor fi un milion de evrei, încetățeniți în România și Moldova. Iar dacă “facem ciocu’ mic”, drept răsplată vom fi lăsați să ne unim cu basarabenii și cu toții să le fim în eternitate recunoscători evreilor, autori ai unirii cu frații noștri de peste Prut… Ei, alde Petre Roman și Ion Iliescu, au împiedicat Unirea noastră în 1990-92, tot ei, o vor patrona ca stăpâni ai celor două state fost românești!…

Evident – vorba lui Nikita Hrușciov, evreii nu vor veni în România ca să muncească în mină sau la strung! Am aflat de la un evreu din Canada că evreii care acceptă să se întoarcă în România primesc câteva sute de mii de euro ca primă de instalare… Vor veni cu bani mulți ca să se poată face stăpâni!

Desigur, acelor un milion de evrei le va fi mai ușor să controleze și să domine viața din România dacă câteva milioane dintre cei mai activi români vor fi plecați din Țară pentru totdeauna! Și dacă clasa politică, cumpărată și șantajată, se va lăsa în continuare la remorca intereselor evreiești. Interese fals evreiești aș zice, cu gândul la eternitatea lumii, a neamurilor. Cum fals evreiești s-au arătat și interesele pentru care s-au comis atâtea nelegiuiri sioniste. Căci măsura în care evreii sioniști lucrează acum la proiectul România – stat rezervă pentru Israel este și măsura în care (se tem sau constată că) eșuează proiectul Israel în Palestina.

E timpul ca evreii normali să facă ce este de făcut! Și în primul rând să denunțe nebunia și minciunile sionismului! Să se dezică de schizofrenia acestora! Să se delimiteze de sionism! Și să prezinte scuze întregii omeniri!

Nu-mi dau seama care evrei, cei normali sau sioniștii, se află în spatele dezbaterilor din lumea evreiască pe tema diasporismului. Este o discuție despre care nu se spune nimic în România, deși ne privește în modul cel mai direct. Am aflat de ea dintr-un roman al lui Phillip Roth. Una peste alta, în ultimele trei-patru decenii lumea evreiască este preocupată de câteva întrebări care, la un loc, alcătuiesc o singură problemă. Se întreabă evreii ce este de făcut pentru a ajunge la un modus vivendi cu palestinienii. Situația actuală nu poate fi eternizată. Se pare că singura alternativă la dispariția statului Israel este acceptarea retragerii în interiorul granițelor din 1948… Și mulți evrei o consideră acceptabilă! Și corectă, aș adăuga eu.

În acest caz, un mare număr de evrei vor trebui să părăsească Israelul. Ipoteza diasporistă consideră că evreii cei mai apți, mai potriviți să rămână în Israel, sunt evreii proveniți din țările arabe, care cunosc mentalitatea arabă și știu să se suporte unii pe alții cu arabii! Ceilalți evrei, veniți cam toți din Europa de Est, la loc comanda! Să facă stânga împrejur și să se întoarcă de unde au venit ei sau părinții lor!… Pe scurt, în lumea evreiască de ceva vreme se discută și se fac planuri privitoare la revenirea evreilor în România, în Ungaria, în Polonia etc. Mari bogătași precum Estee Lauder își pun averea în slujba acestui proiect de …părăsire a Israelului. Sau – soluție inedită, dar deja pusă în aplicare, un mare număr de evrei urmează să capete a doua cetățenie în țările din Est Europa, de care să nu se folosească deocamdată prea mult. Până la noi ordine… Ale cui?

E timpul să conștientizăm acest pericol: evreii plecați în Israel vor să se întoarcă… Liderii evreimii mondiale au declanșat deja acest proiect, devenit deja proces în plină desfășurare. Totul se petrece însă cu mare discreție, propriu zis în secret, cu concursul trădător de țară al autorităților, al clasei politice în frunte cu președinții Țării de care am avut parte după 1990.

Minciuna cu holocaustul din România se pare că își află locul strategic în această acțiune: culpabilizați pentru crimele părinților, românii se vor simți fericiți că evreilor le trece supărarea pe noi și se întorc!… O mai spunem o dată: în România nu a fost nici urmă de holocaust sau de pogrom! Pentru cele întâmplate pe vremea guvernării mareșalului Ion Antonescu evreii au mari datorii de recunoștință față de români! Dacă nu și le recunosc, treaba lor! Dar este de-a dreptul un gest ordinar, de oameni fără niciun Dumnezeu, să-i acuzi de crimă pe cei care te-au salvat de la moarte! Între oameni – repet: normali, așa ceva este de neimaginat! De neconceput atâta lipsă de onoare!

*

Așadar, după 150 de ani de la declanșarea sa, planul ISRAEL ÎN ROMÂNIA este mai aproape ca oricând de realizare. Aproape că te umpli de admirație pentru abnegația, ingeniozitatea și stăruința autorilor. Și știu că se găsesc printre noi nătărăii capabili să privească lucrurile din acest unghi de vedere și să se minuneze de inteligența și perseverența sionistă… Nimeni nu a zis că Diavolul este lipsit de idei ori că ar fi un prostănac. Se pare că exact de aici vine nefericirea sa: are prea multe idei și nu toate-s bune!…

Or, dacă există, ca la toate popoarele, o componentă diabolică a evreimii, diferența față de alte popoare constă în faptul că evreii diabolici au reușit să se organizeze ca nimeni alții, transformând ideea de nație în organizație! S-au impus față de evreii normali sau chiar angelici și îi terorizează într-un mod greu de imaginat de noi, goimii! La niciun popor nu există o viață dublă atât de accentuată ca la evrei: una la vedere, pentru goimi, alta secretă, radical diferită de prima, organizată după reguli și canoane necunoscute în lumea ne-evreilor. Reguli și canoane care nici pe departe nu fac viața mai frumoasă și nici nu-l apropie pe individ mai mult de Dumnezeu! Dimpotrivă…

Firește, aceste pagini nu sunt scrise de grija evreilor. Nu insist în încercarea de a-i înțelege, deși manifestarea lor ca adversari îndârjiți ai intereselor noastre ne impune, ca reacție de răspuns, să ne cunoaștem mai bine adversarul pentru a-i putea contracara acțiunile. Pentru mine e prea târziu să încerc să-i înțeleg printr-un efort susținut și bine organizat. Las celor mai tineri dintre naționaliști să acopere acest punct din programul de salvare națională: avem nevoie de o bună cunoaștere a lumii evreiești, a sionismului, a dimensiunii secrete, oculte din modul lor de organizare, din mentalitatea autentic iudaică. Vom avea de învățat de la evrei și multe lucruri utile, plăcute și sub aspect moral. Și vom putea, probabil, contribui cât de cât la emanciparea evreilor. Repet: emanciparea evreilor față de structurile de putere și coerciție moștenite de evrei din negura vremurilor. Dacă există o problemă evreiască pentru lumea în care trăim ‒ și există!, această problemă nu se va rezolva decât prin emanciparea evreilor față de structurile medievale evreiești, de natură ocultă sau discretă, care îi țin sub oarbă ascultare pe evrei.

Evreii au fost pretutindeni în fruntea luptei pentru demolarea structurilor medievale „închistate”, a tradițiilor, a valorilor patriarhale etc., în numele modernizării cu orice chip. Dar în ascuns, valorile tradiției iudaice le-au păstrat cu o grijă habotnică, fără să supună nici una din aceste valori unui examen critic, deși sunt ca nimeni alții de pricepuți în a coborî orice și pe oricine în derizoriu. Au implantat comunismul în zeci de țări, dar s-au ferit s-o facă și în țara lor!

Evreii au făcut mult bine omenirii, mai exact spus: unii evrei. Dar evreii au făcut și mult rău omenirii. Mai exact spus: unii evrei! Și vor mai face! Soluția pentru ameliorarea acestui aport evreiesc la dulceața și frumusețea vieții pe pământ este una singură: emanciparea evreilor normali, sprijin internațional pentru transparență în lumea mozaismului, pentru abandonarea structurilor oculte, care practică tirania cea mai despotică, deseori paranoică, intimidând, descurajând și pedepsind neiertător orice tentativă a evreilor normali de a intra în rândul lumii, de a abandona practica standardelor duble, atât de răvășitoare pentru sănătatea sufletească.

Pe termen scurt însă, putem lăsa deoparte grija pentru evrei. Situația noastră, a românilor, este mult mai critică, mai periclitată azi ca oricând. Suntem în pragul unui colaps național care, dacă se va produce, va fi fără nicio șansă de redresare, deoarece forțe impresionante ale Răului planetar lucrează de vreme îndelungată la distrugerea Neamului și a Țării! Nu mai avem mult timp la dispoziție pentru a găsi soluția de redresare. Și chiar dacă vom afla soluția, vom avea puterea de a o pune în aplicare?

 

Steag_Romania

Ion Coja

106 răspunsuri

 1. deja 10 000 de oameni de judet sunt pregatiti sa sustina patriotii … in rest prudenta ….

 2. ma ingrozesc pe zi ce trece..

 3. Întrebări de prisos! Acea etnie care are atâția bani, o știe toată lumea! E clar pentru cine e depopulată România! România este Țara de Rezervă a celor ce se tem de ștergerea de pe harta Lumii, promisă de niște vecini de-ai lor, ceva mai „orientali”!

 4. Din diverse informatii am aflat ca sunt venite foarte multe lacuste alogene cu bani foarte multi care cumpara tot ce se poate in tara noastra,pe la tara,prin sate: locuri marginase,locuri mlastinoase,pe coaste de deal,la campie,paduri,proprietati,case;la oras:apartamente,case…,orice bucatica de teren aparent nefolositoare,dar care la final sunt pisele unui puzle urias.
  Da, acesta-i adevarul crud al istoriei: populatiile slabe,dezorganizate,au fost usor exterminate de altele instruite si care au avut scopuri precise.
  Noi cu ce suntem „mai speciali” pe scena planetei? Cu nimic,fata de alte popoare.Suntem doar OAMENI,care daca nu vor sti sa iasa in strada pentru a-si apara viata( da,e o lupta pe viata si pe moarte) vom pieri pur si simplu.
  Exterminarea e in toi,pe toate fronturile.Doar cine nu vrea sa o vada,nu o vede. Iar cei care puteau face ceva TAC pentru ca AU FOST CUMPARATI.
  Un mic exemplu: reducerea la jumatate a unitatilor spitalicesti,din 400,raman 200.Ce inseamna asta? supraaglomerarea spitalelor,iar cand vei merge cu o problema urgenta,acuta,ti se va spune ca trebuie sa te inscrii intr-un registru de asteptare pentru ca nu sunt paturi libere,iar la registru vei constata ca un loc liber s-ar gasi tocmai peste vreo…trei luni.Si totusi criza o ai,durerile sunt atroce,ca tine mai sunt alti cativa zeci pe la poarta spitalului.Deci nu-i asta o forma mascata de exterminare?
  Alt exemplu: bolnavii cronici sunt obligati din toamna sa fie coplatitori la tratamentele pe care le iau.Ce fac cei cu boli cronice grave: ciroza,TBC,hepatite,cancere,diabet,SIDA etc,unde medicamentele costa IMENS,iar salarii nu au,caci NU AU UNDE MUNCI – NU SUNT LOCURI DE MUNCA PE PIATA,sau PENSIA NU AJUNGE NICI MACAR PENTRU INTRETINERE…,asta nu-i alta forma mascata de exterminare?
  Exemplele pot continua,voi,fiecare puteti adauga cate ceva la aceasta lista.
  Ni se cere sa plecam definitiv din tara.Cine i-a dat acest drept acelui om ca sa ne alunge din casa parintilor nostri? Cine este el? Este vreun zeu? Sau extraterestru? Si daca ar fi,ce daca? De ce nu pleaca el? Si gasca lui de hoti care ne-au inadusit si ne-au facut sa ne uram ca suntem romani? Sa plece ei,cu tot ce-au furat ,sa se imbarce in garnituri de trenuri… si sa se duca unde or sti.
  Vin toti nenorocitii la TV si ne mint uitandu-se fara rusine in monitoare.Se rotesc pe la diverse emisiuni de la diferite posturi TV unde ne mint,ne mint mereu,si iar,si iar…Pana cand ii vom suporta pe acesti nenorociti?
  Cititi acest articol-manifest a unei femei cu coloana vertebrala,UN OM SINCER CARE NU A CAPITULAT IN FATA BANULUI, NU SI-A VANDUT CONSTIINTA , o femeie care ar merita cu prisosinta postul de ministru al justitiei: – fara suparare, ei nu-mi publica comentariile, nu le trimit nici eu trafic. Eufrosin
  O alta femeie cu coloana vertebrala este Simona Fica : http://www.exploziv-news.ro/abc/361-afaceri-secretizate-cu-banii-contribuabililor-romani.html
  Femeile neamului s-au ridicat la lupta,caci barbatii stau ascunsi pe sub pat!
  Pustnicul Proclu Nicau,unul dintre ULTIMII OAMENI AI LUI DUMNEZEU PE PAMANT zicea: ‘Vai de capu` nostru, suntem niste barbati ca toate femeile” http://www.razbointrucuvant.ro/2008/07/15/suntem-niste-barbati-ca-toate-femeile-sau-vai-urile-parintelui-pustnic-proclu/
  Are dreptate batranu’ .Se rasuceste in mormant voievodul Stefan ce Mare cand vede ce au ajuns urmasii razesilor.
  Nu mai pot scrie ca am amortit. Aici… sub pat… e cam stramt si inghesuit…
  O seara buna va doresc!

  • Soluții sunt cu gramada, trebuie doar sa vreți, fără figuri de mari inteligente neconsacrate, asta e problema la români, toți se cred deștepți, toți vor sa facă în felul lor… Văd o gramada de curente de mișcare așa zisa națională. ..praf in ochi.
   Unu e acela care trebuie sa decidă, sa comande, restul pune în practică instant…

 5. ..reduc eu … Genul acesta de afirmatii publice nu face bine nimanui, crede-ma! E pacat sa te expui degeaba. Eufrosin

 6. Retineti ca si actuala problema tziganeasca cu care ne confruntam acum(tziganizare, manelizare,etc ) este clocita in laboratoarele sioniste.Oricum,e de groaza…

 7. – de avut in vedere Urgent – viteza la masini , alimentele Sanatoase , programul de Recuperare Totala a Oamenilor , drogatii la gimnastica si program de dezintoxicare in structuri , plimbari pana le iesa otrava din cap , cabinete medicale de Refacere Fizica , protectia muncii , combaterea obezitatii si diabetului etc.

 8. – sistemul este dator la fiecare cetatean roman major care nu detine o locuinta proprietate personala si a lucrat in Ro minim 5 ani continuu cu 20 000 euro – acesti cetateni au trebuit sa suporte atrocitatile si terorismul practicat de peste 50% dintre politicieni si magistrati functionari etc . corupti si hoti etc. !!!

 9. @Vicus alta era ideea … oricum romanii sa stie ca nu mai trebuiesc tratati ca niste sclavi …

 10. VOTATI NATIONALISTI ! Buba nu este numai in lipsa nationalistilor din Parlament, dar cei care le apara spatele strainilor se gasesc in serviciile de informatii. Deci VOTATI NATIONALISTI sa schimbam si fata serviciilor de informatii ! Pe banii nostrii ne arunca afara din tara !

 11. Si-ar mai fi ceva: nici o profetie nu spune despre ocuparea de catre evrei a Romaniei. Despre injumatatirea noastra da, dar restul…sunt planuri ..Agresive, hulpave, dar planuri ..Si tiganii au planuri similare ..

 12. http://tanasadan.blogspot.com/2010/09/sovinism-in-harghita-actiuni-de.html Cotidianul local „Informatia Harghitei” din Miercurea Ciuc a publicat azi o stire in legatura cu posibile acte de sovinism ale unor unguri impotriva unor romani, angajati ai MApNInformatia Harghitei

 13. circula de o vreme pe si se pare ca se leaga….

  “În vreme ce romanii sunt hipnotizati de campania electorala, se trag sforile de catre grupurile financiare care se pregatesc sa cumpere activele majore ale tarii, in regim de solduri. O sa va invit sa urmariti o discutie purtata de mine cu un bancher, pe tema scenariului pentru 2010, si o sa va las sa trageti concluziile.
  Nu conteaza banca unde lucreaza acest om, ci pur si simplu, strategia ampla, pusa la cale peste capetele noastre, care par sa nu se mai dezlipeasca de manipularile si circul campaniei electorale.

  Un fost sef de la CIA spunea ” daca stii cum si cu ce sa manipulezi atentia cetateanului, si pui in stanga lui un spectacol de circ, nu o sa observe portavionul din dreapta lui”

  UI : Cum priveste banca si grupul financiar din care faceti parte, ce se intampla in Romania, in plan economic si politic ?

  Bancher : Suntem incordati insa extrem de motivati, intrucat asteptam producerea momentului la care lucram de circa 10 luni de zile; Banca noastra si-a redus extrem de mult expunerea in Romania, a inchis robinetul creditarii, si am trimis catre headquarter-ul grupului, cat de multa moneda euro am putut; Repet, asteptam acum producerea rezultatului muncii noastre, in cadrul unui plan la care participa extrem de multe grupuri financiare si bancare externe;

  UI : Adica concret in ce consta acest rezultat pe care il asteptati ? Sperati in revenirea economica a tarii ? Veti relua creditarea ?

  Bancher : Naivitatea este o slabiciune de caracter a romanilor; Ma intrebi daca speram in revenirea economica a tarii ? Pai noi speculam si vom castiga enorm de multi bani, tocmai in momentul in care, economia nationala romaneasca, va atinge fundul cel mai de jos al graficului. Himerele legate de cresterile economice din 2010, sunt lansate concertat de analisti, pentru ca aceasta este parte a strategiei noastre, pentru a ne maximiza profitul pe care il vom face, cand balonul speculativ imobiliar si al cursului valutar, ne va indica faptul ca suntem pe trendul castigului maxim. Ma intrebi daca vom relua creditarea ? Creditarea in Romania, s-a facut cu cap; Este adevarat, ca si guvernarea din 2007-2008 ne-a ajutat enorm, atunci cand, ne-am consolidat si ne-am asigurat prin intermediul creditului de consum, dependenta totala a populatiei active, a fortei de munca romanesti;

  UI : In se sens v-ati asigurat dependenta lor totala ?

  Bancher : Simplu; Populatia Romaniei si romanul in general, are un singur bun de pret, care ne intereseaza pe noi bancherii : activele imobiliare. Mai exista si forta de munca a individului, insa aceasta, dupa ce l-ai prins in mreje, este utila de speculat, pentru ca acel individ va munci perpetuu pentru noi. Trebuia sa ajungem cumva la aceste active imobiliare ale romanilor; Normele BNR si legile, nu ne permiteau sa putem acorda in masa, credite ipotecare, plus ca aceste credite ipotecare, nu erau 100% avantajoase pentru noi; Asa , ca am profitat de lentoarea in decizie a BNR, si am investit masiv in publicitate pe segmentul creditului de consum. Stiam inca de la bun inceput, faptul ca, cei carora le acordam credite de consum, nu vor avea resurse sa le restituie, astfel, incat, coroborat cu faptul ca, stiam din 2008, ca aceasta criza financiara va lovi si Romania, am calculat totul extrem de bine; Nu trebuia sa fii geniu bancar, ca sa iti dai seama ca intr-o tara precum a voastra, pur si simplu, efectele crizei urmau sa fie devastatoare pentru ca :
  [1] nu mai produceati nimic;
  [2] pietele emergente sunt dominate de multinationale, legate de grupurile financiare si bancare pe care noi le reprezentam; [3] urma sa aveti in 2009 un an electoral in care , pe fondul disputelor politice, era de anticipat ca va veti sapa singuri groapa; La acest din urma punct recunosc ca a trebuit sa ne implicam; si asta pentru ca, daca in 2008, actualul presedinte avea o cota de popularitate de vreo 60 %, noi trebuia sa incingem campania, pentru a impinge politicienii sa ia masurile pe care noi le asteptam.
  UI : Ce masuri asteptati sa ia politicienii ? Spuneti ca ati manipulat partidele ca sa va atingeti scopul economic ?
  Bancher : Iulian, hai sa ne gandim putin. Noi nu a trebuit decat incingem spiritele, si sa creem un cadru in care, oponentul in alegeri al actualului presedinte, sa recupereze handicapul de imagine, astfel incat sa creem romanilor si politicienilor, impresia unei lupte stranse; Iar de aici pana la luptele politice din Parlament, care au intunecat mintile tuturor partidelor a fost doar un pas, insa decisiv a fost momentul in care tara voastra a ramas fara Guvern. Atunci, si acum in acest moment, orice guvern se va forma, este legat ombilical si total la mana noastra, intrucat, are nevoie de banii nostri, pentru a plati salariile, pensiile, etc. Voi v-ati ales cu spectacolul din presa, noi ne alegem cu banii si castigurile. Practic Romania este a noastra, iar dependenta voastra de noi va deveni totala.Actualul presedinte, ne-a pus putin in dificultate, atunci cand a venit cu guvernul PSD-PDL, pentru ca ceea ce noi ne doream era instabilitate economica si politica; a trebuit sa presam extrem de mult pentru ca ruptura la nivel guvernamental sa se produca, sa cada guvernul, sa se amane sosirea transei de bani de la FMI, insa pana la urma, cunoscand mentalitatea colerica romaneasca, am reusit.
  UI : Nu imi vine sa cred; este evident ca suntem naivi si starnim furtuni in paharul cu apa; Hai sa revenim putin la acea legatura intre casele romanilor si creditul de consum.
  Bancher :Iti spuneam ca in 2008, am dat masiv credite de consum; am dat bugetarilor, am dat angajatilor din sectorul privat; Atractia era mare intrucat, nu trebuiau sa prezinte garantii, insa noi stiam ca in 2009, ne vom atinge scopul. Si , in 2009, intr-adevar, pe fondul crizei economice, au explodat restantierii. Asta inseamna ca oamenii nu si-au platit ratele catre banci, iar noi am trecut la executare silita; Aici am avut iar nevoie sa ne concertam eforturile, astfel incat, sa nu existe grupuri financiare romanesti, companii sau persoane private , care sa ne strice planurile, intrucat riscam sa ne trezim ca vin sa cumpere activele imobiliare scoase la vanzare; Asa ca a trebuit sa lovim si mediul de afaceri privat, pentru ca oamenii de afaceri, sa se lupte pentru supravietuire, si sa nu aiba lichiditati pentru a cumpara nimic; A trebuit sa-i facem sa devina preocupati de grija zilei de maine, si sub teama falimentului, ne-am eliminat competitorii. Seful BRD Soc. Gen. spunea intr-un ziar romanesc ca este momentul sa ne eliminam competitorii; Exact asta facem, va eliminam din jocurile economice din propria voastra tara;
  UI : Ati eliminat concurenta autohtona, blocand creditarea pentru firme si blocand piata executarilor silite ?
  Bancher : Corect. Si nu a fost greu. Pe o piata interna gatuita de blocajul financiar, firmele romanesti au fost sufocate de lipsa lichiditatilor, iar guvernul din 2009 a fost lasat fara nici o posibilitate de a asigura resursele financiare; Daca intr-o tara guvernul nu are bani pe care sa-i injecteze in economia nationala, iar noi bancherii, va blocam accesul la credite, firmele ajung fix ca o gradina de flori, expusa arsitei zilnice, pe care nu o mai uda nimeni, si care pana la urma va muri; De aceea spuneam ca a trebuit sa ne agitam putin pentru a impiedica acest guvern din 2009 sa puna in aplicare masurile economice, si sa abatem atentia asupra luptei din campania electorala. Dupa ce ne-am asigurat ca pur si simplu nu va exista riscul sa apara intrusi care sa cumpere activele imobiliare, case, terenuri, scoase la vanzare de executorii nostri bancari, am inceput sa trimitem pe banda rulanta dosarele celor care au luat credite de consum , catre executori. Nimeni nu a sesizat faptul ca, nu ne interesa de fapt sa le vindem casele, ci sa manipulam piata imobiliara, sa o tragem in jos, asigurandu-ne in acelasi timp, ca la momentul potrivit, cand curba prabusirii imobiliare va atinge cel mai de jos nivel, grupurile financiare din tarile noastre de origine, sa cumpere masiv si la preturi de nimic aceste active; Te asigur Iulian ca in 2010, un apartament cu trei camere care in 2008 era evaluat la 150000 euro, va fi scos la vanzare , la executare silita, la preturi de sub 30000 de euro si nu va veni nimeni sa cumpere, pentru ca in 2010 toti vor fi preocupati sa tina bani deoparte pentru ziua de maine; Va fi momentul perfect sa cumparam totul pe nimic. Romanii vor deveni chiriasi in propriile case, pentru ca acesta a si fost obiectivul nostru primordial, si anume achizitiile la preturi infime. Pentru asta era obligatoriu sa ducem piata imobiliara la un maxim, pentru ca pe fondul prabusirii acesteia, noi sa culegem caimacul. Si la plan se adauga si presiunea pe moneda voastra nationala.
  UI : Ce presiune ? Vad acum ca leul se intareste, desi, intr-o tara care nu produce nimic, aflata in criza politica, lovita de criza financiara, nu imi explic care poate fi suportul de intarire a leului.

  Bancher : Pai este vorba de aceiasi reteta, care se invata la orice curs de MBA. Asa cum piata imobiliara a fost dusa de noi la maximuri ireale, pentru ca trebuia sa va dam credite la valori foarte mari, ca sa aveti pe urmatorii 30-40 de platit rate uriase catre noi, pentru a deveni in acest interval de timp, atat proprietarii caselor voastre, dar si asigurandu-ne ca veti munci voi si familiile voastre pentru noi, pentru a plati aceste rate ireale, tot asa, bula speculativa a monedei nationale, trebuie manipulata , insa in sens invers. In cazul speculatiilor pe moneda nationala, trebuie sa ducem leul la un nivel minim, cat mai mic posibil, lasandu-l apoi sa explodeze, sa urce la valori mari, valori reale, undeva catre peste 5 ron pentru un euro. Adica vom face euro atat de scump incat, sa nu va puteti permite sa cumparati activele imobiliare scoase la executare silita, nici cand ele vor avea valori in euro, relativ mici, dar si pentru ca, micimea salariilor romanilor, salarii platite in lei, sa faca din rata catre banca, un cosmar al vietii de zi cu zi. Totul legal, profitand de naivitatea generala, de ternele lupte politice si de tot acest context romanesc , care din 2006 lucreaza pentru noi si in interesul nostru. Iata ca ieri euro era deja la 4,21 lei.

  UI : Asadar totul este componenta a unui plan; cand va fi detonat ?
  Bancher : In ciuda galopului inregistrat de alte active din aceeasi clasa de risc in ultimele zece luni, leul nu are cum sa participe la aceasta revenire , fiind evident pentru orice incepator, ca este totul o bula speculativa ; ” investitorii urmaresc cu ingrijorare mai intai derularea acordului cu Fondul Monetar International, iar mai apoi turbulentele de pe scena politica”, spune Koon Chow, analist la Barclays Capital, una dintre cele mai mari banci de investitii britanice. El considera ca euro ar putea sa coboare spre 4,1 lei.Balon de sapun, care este un element al sarjei finale de cumparare a Romaniei la OUTLET.Pentru ca defapt, prin incingerea campaniei electorale, noi avem acoperirea perfecta ca nimeni nu mai are timp sa ne strice planurile.

  UI : Ce veti face cu acte active, cu casele romanilor ?
  Bancher : Pai este esential sa controlam aceste active, intrucat, ele sunt o moneda de tranzactionare pe pietele internationale; Uitati-va la Dubai acolo unde expunerile bancilor noastre, se lovesc de nevoia de a acoperi pierderile; Pierderile se acopera prin cresterea ritmului de exploatare a muncii celor care au credite la banci; Ei trebuie constransi sa lucreze mai mult, si sa plateasca rate mai mari catre noi; Avand in mana bunul cel mai de pret al unui om, locuinta, acesta va munci pentru noi; Recreem astfel sistemul sclavagist perfect, in care aparenta de libertate, in care mintea si atentia cetateanului este atrasa de lupta politica, fara ca cineva sa mai aiba timp sa se gandeasca la ce li se intampla cu adevarat. Iar cand se vor trezi va fi de fapt foarte tarziu; Noua ne trebuie sa exploatam forta de munca a voastra , sa va impingem sa munciti mai mult ca sa ne platiti noua mai mult.
  UI : Mai am o singura intrebare; Spuneti ca ati contribuit la incingerea campaniei electorale, pentru ca trebuia sa saditi samanta unei confruntari politice puternice, intrucat instabilitatea politica era necesara; Concret, ati platit politicieni romani sa puna umarul la actuala criza politica ?
  Bancher : In mod evident, in 2007 si 2008 am sprijinit si sustinut politicieni care avea acces la fraiele guvernarii, ca sa fim lasati sa derulam amplul program de acordare masiva a creditelor de consum. In 2009 fiind an electoral, grija noastra a fost sa alimentam puternic aparitia unui contracandidat puternic pentru actualul presedinte, care avea o cota mare de popularitate, si am reusit. Mult mai usor si mai ieftin decat ne imaginam. Sa ne intelegem : noua nu ne pasa cine va iesi presedinte, pentru ca sunteti la mana noastra, in plan guvernamental. A fost mai usor pentru ca, aveti in Romania o pasiune extrem de mare, sa va consumati energiile fix in directiile care nu va aduc avantaje, care va ingroapa sansele la un viitor mai bun. Suntem si noi uimiti de modul in care, marea masa a jurnalistilor, ne-au facut misiunea mult mai usoara, implicandu-se in aceasta campanie electorala emotional, doar pe fondul ideii ca actualul vostru presedinte trebuie dat jos, fara sa aiba nici un fel de viziune economica asupra realitatii. Repet, noi doar am alimentat ascensiunea unui oponent puternic pentru dl. Basescu, si restul l-a facut mass-media, si naivitatea voastra , de la sine. Anul 2010 va aduce si rasplata pentru munca depusa de noi in ultimii 4 ani, pentru ca vom aduce Romania la statutul de tara total si , cel mai important, ireversibil dependenta , de fraiele complicatului sistem financiar-bancar mondial. Nu vreau sa par cinic insa, in 1989, toate activele tarii erau ale clasei proletare, adica de fapt ale nimanui, fiind controlate de o mana de oameni care decideau in aceasta tara si pentru a caror bunastare, muncea intreaga natiune ; La 20 de ani, veti fi ajuns fix in aceeiasi situatie, adica nimic nu va mai fi in proprietatea voastra, si veti munci sa va platiti datoriile. Iar economia nationala va fi dominata de multinationalele controlat indirect tot de noi, in vreme ce falimentele firmelor romanesti, detinute de romani, vor continua si in 2010, intrucat fara finantare , fara credite, si cu un guvern care nu are resurse financiare, nu exista sanse de supravietuire. Astfel incat, tinerii romani vor avea doar doua optiuni : angajati la stat, sau angajati la multinationalele straine; In ambele variante, numai noi castigam.”

  • este una dintre cele mai complete si mai lucide analize pe care le-am citit in ultimii ani.

   ce-i de facut?

   • Trezirea romanilor prin raspandirea cuvantului!

    • nu stiu la ce Cuvant va referiti. daca-i cel din Biblie – nu sunt pregatit pentru a va da un raspuns documentat.

     parerea mea este ca actualul sistem mondial bancar, e un sitem bolnav. va sucomba . e doar o problema de timp.ca sa fiu mai concret cred ca e vorba de cativa ani.

     important e ce apare in locul lui.

     • Ei, nu sunt nici eu demn pentru a indemna macar la raspandirea Evangheliei – ma refeream la situatia actuala a Romaniei, la cei ce vor sa ne ocupe etc. Actiunea civica trebuie sa se nasca cumva si la noi, in ciuda pasivitatii romanilor.

     • daca fiecare da mass pe mess cum au dat si altii imediat se mobilizeaza si tinerii ….

     • Este planuita distrugerea sistemului bancar actual, pentru ca vor sa creeze altul si mai groaznic – unul virtual:

      … cat despre actiunea civica.. intai sa clarifice cineva cu dovezi care evrei sunt semiti, care sunt falsi si cati dintre ei lucreaza pentru Vatican ca sionisti… si dupa asta putem sa discutam mai pe larg 😉

      • sionistii lucreaza pentru Vatican!? Cei mai fanatici evrei, pentru catolici? Lamureste-ne frate!

      • Pai mă gogule mai sus ai avut explicația..
       Realitatea e chiar în față…scrie clar in articol ce elemente s-au infiltrat in guvernul României după revelion ;))! Uita-te drecu la freza lor, îți par a fi localnici?!
       Sa nu mai vorbim și de celelalte guverne europene, Al Frantei , Germaniei, Angliei, etc…Deci nu te mai cufuri , Toți amesteca în aceași oală. Cazarii împreună cu semitii+ cozile de topor ai fiecarei natii, lucrează foarte bine împreună, cu toate ca primii culeg cei mai mulți lauri, dar la secunzi le convine dacă mai apare câte un şindler de-i scoate de la coptu șindrilei…faptu ca mai scapă câțiva dintre ei și le dau faptele pe față, sa nu va induioseze prea tare naivilor, ptr simplu fapt ca orice element viu evreiesc e un agent și un slujitor al doctrinei talmudiste de nspe ani. Forță și onoare …;)))

    • murim pentru Hristos

 14. http://armadaa.blogspot.com/2010_01_01_archive.html – „Chiar daca sionistii au ascuns, relativ cu succes, originile lor cazace, ei dirijeaza in interiorul iudaismului si ceea ce ei sustin cu voce tare, este ceea ce sustin israelitii, asa cum i-au si convins pe multi ca oricine nu sustine cauza lor este anti-semit, miscarea lor de fapt o parte din reteaua globala a Illuminatilor si nu a actionat niciodata in interesul superior al poporului evreu.
  ” Gandeste-te bine inainte de a lua o decizie – eu cel putin in cazul acesta am stat mult, mult, pana mi-am format imaginea personala de ansamblu.. 🙂

 15. Am postat un comentariu lung si nu mi-a aparut… ideea e sa intri pe contul meu de YouTube: http://www.youtube.com/user/manolescubd .. si sa descarci DVD-urile de la: http://manolescubd.wordpress.com/download/

  bafta 😉

 16. ..uita-te la clipurile din August, si o sa-ti dai seama despre ce vorbesc eu aici 🙂

  • Cred ca Romania are alta destinatie pe care astia nu vor sa o ia in seama Poti minti cit vrei pe cine vrei pe DUMNEZEU nu Au mai probat ei dar au platit scump si vor plati iar DUMNEZEU nu lasa faradelegile ne pedepsite mai devreme s/au mai tirziu si tot prin mina oamenilor cu ajutorul sau Cu Romania cred ca au gresit socotelile si internetul cenzurat ,, pagina nu e disponibila ,filmul nu exista etc.

   • Asa e, cu Romania au gresit socotelile scarnaviile astea globaliste. Cand spun „scarna globalista”, te rog sa ma crezi pe cuvant ca stiu despre ce vorbesc!

 17. http://www.lovendal.net/wp52/ordinul-iezuitilor-al-vaticanului-si-papa-cel-negru-adevaratii-conducatori-ai-lumii/ [aici lovendal are un articol bun, insa in rest are niste articole pe care nici macar nu le iau in considerare]

  http://www.exploziv-news.ro/audio-exploziv/192-un-iezuit-se-destainuie.html

  … dupa proata mea parere, faza cu evreii din armata [evreului] lui Hitler, era ca acesti falsi erau arieni, pe cand evreii semiti, NU … avand in vedere ca Vaticanul ii uraste pe evreii semiti si ii vrea exterminati, ce plan este mai bun decat a-i supune unui Holocaust[pentru ca din aceia sigur au fost omorati, nu milioane, dar suficienti] si a-i aduna apoi in Israel… si din nou, a-i lasa sa se macelareasca cu palestinienii… iar dupa un timp, bunul papa sa vina si sa aduca el „pacea” intre ei, in felul acesta fiind vazut de toata planeta ca omul lui Dumnezeu, cand de fapt el este opusul…Vaticanul mereu a vrut sa isi mute resedinta la Ierusalim 😉 … fa tu si celelalte legaturi…

 18. „Marea majoritate a evreilor care au supravieţuit în lumea contemporană sunt de origine est-europeană, şi deci, probabil, mai ales khazară…, strămoşii lor veneau nu de pe malurile Iordanului, ci de pe ale Volgăi, nu din Canaan, ci din Caucaz. Deci din punct de vedere genetic, ei se înrudesc mai de aproape cu triburile hunilor, ungurilor şi maghiarilor decât cu seminţiile lui Abraham, Isaac şi Iacob.”

 19. Baietii astia fiind niste curve, pardon politicieni foarte buni, s-au supus de buna voie Vaticanului, iar acum ca Sionisti, sunt folositi de catre Vatican. In felul acesta Biserica Catolica ramane in spate si ii pacaleste pe toti, inclusiv pe noi cei care alergam dupa Illuminati si alte bazaconii create tot de ei…

 20. .. in fine, cine vrea sa inteleaga, o va face.. cine nu, NU!

 21. Poate avem noroc si nu reusesc sa-si duca planul la indeplinire. Am observat ca sunt doua curente: unul sionist si antiromanesc, care doreste ocuparea Romaniei, altul este reprezentat de oficialii statului Israel, care prin presedintele lor a multumit poporului roman ca a salvat 400,000 de evrei in WW2. Deci acestia din urma nu doresc sa plateasca pretul demografic prin fluxul migrator cerut de sionisti pt ocuparea Romaniei..

  • Sionist=antiromanesc, iar oficialii statului Israel NU sunt semiti[adica sunt sionisti, haha].. cat despre recunoasterea inexistentei Holocaustului in Romania, o fac ei inainte de a-i face praf altii cu dovezi… nu te mai uita in gura lor, pentru ca sunt cei mai vicleni politicieni din lume… 😉

 22. FF bun increngatura descrisa de Iulian Urban.

 23. S-au mai certat, atunci cu infintarea statului Israel, cand o parte din sionisti voiau Romania si Galitia pt a deveni ale lor…Au ales Israelul. Necazul, deocamdata, este ca au devenit boierii neamului …

 24. Doar ca piata imobiliara se va prabusi, probabil, mai tarziu. Criza din 1929-1933 nu a tinut doar 2 ani… E jale! „Solutii omenesti nu exista, dargii mei!” (Pr. Iustin Parvu)

  • Voilà…vorba bătrânului …’soluții omenești nu există’. Sa-mi spuna si mie cine a cucerit vreo bucată de pămant fără tributul sânjelui ?!
   Ei hai, exista o singura grupare dogmatica desigur, care a facut-o și continuă s-o facă… adică mazeltovii astia, dar hai sa nu ne supra estimam totusi inteligenta parsiva si curveasca totuși…;)))) ptr Când a fost problema cu telefonul? ca e cvasi inexistentă la poporu nost’ ; )

  • Deci nu ne rămâne decât sa …ne mai oprim din omenia asta prosteasca și sa trecem la treaba…

 25. ” Gheorghiu Dej a desfiinţat la vremea aceea vestita Regiune Autonomă Maghiară” .
  Gresit.
  Sub „domnia” lu` Dej a luat fiinta Regiunea Autonoma „Maghiara” si a fost desfiintata de catre noul regim, cel al lui Nicolae Ceausescu.
  Dictatorul a fost un patriot si a murit ca un caine. Articol de exceptie, dar pe unele laturi are cateva semne de ambiguitate. Toata populatia globului bombat la poli, stie cum este natia evreiasca. Daca nu te poate sabota ” pe fata „o face financiar si atunci, cu siguranta a reusit. Drept dovada, viata din ziua de azi….

  Felicitari Eufrosin si la mai mare …..

 26. http://www.exploziv-news.ro/

  Un site cel putin interesant.

 27. pentru cei care încă nu cred povestea de iubire grețoasă a evreilor pentru țara noastră ar fi bine să mai cerceteze, cu mai multă osârdie, ce sa întâmplat între cele două războaie mondiale, să înceapă să înțeleagă ce a fost mișcare legionară, de ce a apărut …

  să caute numai pe google după miron cristea, bor, 1939 și să vadă acolo document exploziv, cam care era părerea bisericii ortodoxe despre starea națiunii si problema evreiască între cele două războaie mondiale …

  http://bataiosu.wordpress.com/2009/06/04/biserica-ortodoxa-la-rascruce-al-viii-lea-sinod-ecumenic/

  poate încep să priceapă și cei mai increduli faptul că atunci a fost o luptă pe viață și pe moarte pentru eliberarea țării de sub tentaculele caracatiței … iar radicalizarea legionarilor nu a apărut din cauza fanteziilor și nebuniei rațiunii … toată europa era în fierbere, lupta era pe față, din păcate rezultatul se cunoaște … vechea civilizație europeană a fost ștearsă de pe fața pământului, pulverizată, făcută bucăți … au/am pierdut lupta cu caracatița clasa mare … rușii și americanii au șters pe jos cu bătrâna europă …

  ce a mai rămas din ea după ’45 e o caricatură a ce a fost o dată …

  dar de ce ne mirăm, e una din rețetele prescrise pacienților nărăvași din celebrele protocoale … nimic nu se compară cu eficiența unui război când vrei să răstorni o anumită ordine socială cu alta … gomii vor accepta orice le bagi pe gât NUMAI SA SE TERMINE O DATA NEBUNIA RAZBOIULUI …

  exemplu și mai recent … sârbii au înghițit pastilele amare administrate de ue în kosovo și le vor mai înghiți, preventiv, mult timp de acum încolo NUMAI CA SĂ SCAPE DE RĂZBOI … le-a ajuns 10 ani de războaie … sârbii, croații și musulmanii bosniaci sunt pretini acum deși cu 10 ani înainte nu se puteau suferi și se războiau că nu mai puteau sta împreună ….

  ce minunat e un război nu-i așa?

  da’ doar bosniecii! că formula nu mai e valabilă dacă o extindem la toată fosta iugoslavie … adică integrare, da’ nu cum vor cățeii!!! nu, nu, nu! doar în ue! după ce intră în ue, dintr-odată motivele pentru care sau războit 10 ani că, cică, sunt diferențe subtile de civilizație între ei, dintr-odată nu mai sunt valabile … măi să fie, uite că dacă intră în ue, SE POT ÎNȚELEGE UNII CU ALȚII!!!

  asta da minune ontologică … adică războiul iugoslav nu a fost așa de capul lui, aiurea … fără el nu cred că mai aveau chef de intrat în … ueeeeee …. nici sârbii … nici musulmanii bosnieci … nici croații …

  ;-DDD

  • şi cine crezi tu că îşi doreşte cel mai ult terminarea unui război? emancipata.

   un alt motiv pentru care s-a dorit aberaţia cu „emanciparea“ femeilor…

  • Stai liniștit, in epoca aceea bătrânii n-au stiut un lucru, pe care Noi il stim acuma, acela de a … zdrențele care au cauzat războiu și pe cei care vor sa ne arunce în iureș ..mhahahaaaa … d-abia aștept… Domnie hi lăudat ! ;)))

 28. Evreii despre ei înşişi (!)
  1. “Marele ideal al iudaismului este ca întreaga lume sa fie îmbibata cu învatatura iudaica si apoi, într-o Fraternitate universala a natiunilor, – de fapt într-un mai mare iudaism – toate rasele si religiile individuale sa dispara.” – The Jewish World”, 9 Februarie 1883
  2. “Noi, evreii, suntem un popor. Când ne prabusim, devenim proletari revolutionari, ofiteri subordonati ai unui partid revolutionar; când ne ridicam, cu noi se ridica si teribila putere a pungii noastre.” – Theodor Herzel, The Jewish State, 1896
  3. “Cu aur putem cumpara cele mai rebele constiinte, putem furniza toate împrumuturile de stat, pe care apoi sa le tinem la discretia noastra. Deja principalele banci, tranzactiile financiare din întreaga lume si creditele tuturor guvernelor sunt în mâinile noastre.” – Rabinul Reichorn
  4. “Eu nu sunt un cetatean american de religie mozaica. Eu sunt un evreu. Sunt american de numai 63 de ani, dar sunt evreu de 4.000 de ani.” – Rabinul Stephen S. Weise
  5. “Noi traim într-un socialism bine organizat. Statul e totul; individul are importanta numai ca contribuabil la bunastare a statului. Proprietatea sa este a sa pâna când statul are nevoie de ea. El trebuie sa-si tina viata si proprietatea la dispozitia statului.” – Bernard M. Baruch, The Knickerbrocker Press, Aug. 1918
  6. “Evreii din Rusia, în totalitatea lor, sunt responsabili pentru înfaptuirea Revolutiei.” – Angelo S. Rappaport, The Pioneers of Russian Revolution, p. 250, 1918
  7. “Este foarte semnificativ continutul bolsevismului si faptul ca atâtia evrei sunt bolsevici. Idealul bolsevismului este în concordanta cu multe din înaltele idealuri ale iudaismnului.” – Jewish Chronicle, Londra, 4 Aprilie 1919
  8. “Revolutia în Rusia a fost produsul creierelor evreiesti, expresia nemultumirii evreilor, a planificarii lor, al carei scop este sa creeze o noua ordine în lume. Ceeace a putut fi realizat atât de bine în Rusia datorita creierelor evreesti, din cauza nemultumirii lor si prin planificarea lor, prin acelasi efort intelectual si fizic va trebui sa poata deveni o realitate si la scara mondiala.” – The American Hebrew,10 Septembrie 1920
  9. “Bolsevismul este o religie si o credinta. Cum pot sa viseze cei pe jumatate convertiti la aceasta credinta ca ar putea învinge Adevarul si pe cei dedicati crezului lor, acei sfinti cruciati care s-au strâns în jurul steagului rosu al profetului Karl Marx, si care au luptat sub îndrumarea acelor ofiteri experimentati ai revolutiei din ultimele zile, Evreii?” – The World Significance of the Russian Revolution, de George Pitt-Rivers
  10. “Noi, evreii, suntem distrugatori si vom ramâne pe veci distrugatori. Nimic din ceeace voi veti face nu corespunde nevoilor si cerintelor noastre. Noi vom distruge totdeauna pentru ca avem nevoie de o lume a noastra.” – Maurice Samuel în “You Gentiles”, pag. 155, Harcourt, Brace, 1924
  11. “Noi, evreii, care am pozat odata ca mântuitori ai acestei lumi, azi nu mai suntem altceva decât seducatorii ei, distrugatorii, incendiatorii si calaii ei.” – Oscar Levy
  12. “Adesea s-a spus ca iudaismul ar fi forta propulsoare a comunismului; asta însa nu dovedeste nimic dincolo de ceeace era natural si de asteptat… Este surprinzator ca iudaismul a trebuit sa devina elementul de fermentatie si distrugere în tari în care a fost dispretuit si persecutat? Usurinta lor particulara pentru intriga, pentru strategie si conspiratie, si acea rabdare înnascuta de a astepta ora razbunarii care niciodata nu l-a lasat, toate astea sunt caracteristici ale poporului ales.” – Prof. F. A. Ossendovski, in “The Nineteenth Century and After” pag. 29, Ianuarie 1926, London.
  13. “Hai sa recunoastem ca noi, evreii, suntem o natiune deosebita, în care fiecare evreu, din nu importa care tara, stare sau credinta, în mod necesar este un membru. Organizare, organizare si iar organizare, pâna când fiecare evreu trebuie sa fie prezent si socotit de-al nostru sau se dovedeste singur a fi, cu buna stiinta sau cu nestiinta, unul din putinii care sunt împotriva propriului sau popor.” – Louis B. Brandeis
  14. “Cele doua internationale, ale Finantei si Revolutiei, care lucreaza cu ardoare, sunt doua fronturi ale Internationalei Evreiesti. Exista o conspiratie evreiasca împotriva tuturor natiunilor.” – Rene Gross, in “Le Nouveau Mercure”, Paris, Mai 1927
  15. “Voi înca nu ati început sa aprecati adâncimea vinovatiei noastre. Noi suntem intrusii. Noi suntem subversivii. Noi v-am luat lumea voastra naturala, idealurile voastre, destinul vostru, si am facut ravagii cu ele. Noi am fost la radacina nu numai al ultimului mare razboi, ci si la toate revolutiile majore din istoria voastra. Noi am adus neîntelegeri, confuzii si frustrari în viata voastra privata si publica, si noi înca o mai facem. Nimeni nu va poate spune cât timp vom continua asa. Cine stie ce destin maret si glorios ati fi avut daca noi v-am fi lasat în pace.” – Marcus Eli Ravage – Century Magazine, Februarie 1928
  16. “Poporul evreu în întregime va fi propriul sau Mesia. El va atinge dominatia mondiala prin disolvarea celorlalte rase, prin abolirea frontierelor, anihilarea monarhiilor si prin instituirea unei republici universale în care evreul va profita de privilegiul cetateniei. In aceasta noua ordine mondiala Copiii lui Israel vor furniza toti conducatorii, fara a întâmpina vreo opozitie. Guvernele diferitelor popoare, care vor forma republica universala, vor cadea fara nicio dificultate în mâinile evreilor. Atunci va fi posibil pentru conducatorii evrei sa desfiinteze proprietatea privata, facând peste tot uz de proprietatea statala. In acest fel promisiunea din Talmud va fi împlinita, în care se spune ca atunci când va veni timpul sa vina Mesia, evreii vor avea în mâinile lor proprietatea întregii lumi.” – Baruch Levy – Scrisoare catre Karl Marx, în “La Revue de Paris”, pag. 574, 1 Iunie 1928.
  17. “Recent rasa noastra a dat lumii un nou profet, care are însa doua fete si doua nume: pe o parte numele sau este Rothschild, conducator al tuturor capitalistilor, iar pe cealalta parte Karl Marx, apostolul celor care vor sa-l distruga pe celalalt.” – Blumenthal “Judisk Tidskrift”, Nr. 57, Suedia, 1929
  18. “Marxismul este forma moderna a profetiei evreiesti.” – Reinhold Nieburs, New York, 3 Octombrie 1934
  19. “Cum poti sa-ti explici ca atâtia tineri evrei se gasesc în miscarile radicale ale tuturor tarilor ?” – Michael Gold, “New Masses”, pag. 15, 7 Mai 1935
  20. “Unii îl numesc Marxism, eu îl numesc Iudaism.”, Rabinul Stephen S. Wise, “The American Bulletin”, 15 Mai 1935
  21. “S-ar putea spune ca Marxismul este cel mai înversunat dusman al Capitalismului, care pentru noi e sfânt. Pentru simplul motiv ca ei sunt poli opusi, ei ne dau noua cei doi poli ai pamântului si ne permite sa-i fim noi axa. Acesti doi oponenti, Bolsevismul si noi însine ne gasim identificati în Internationala. Acesti doi oponenti, care constituie doctrina celor doi poli ai societatii, se întâlnesc în unitatea de scop, care este reînnoirea societatii de sus prin controlul avutiei si de jos prin revolutie.” – Citat din “Jewish Banker, de Comte de Saint-Aulaire din “Geneve contra la Paix, Libraire Plan”, Paris 1936
  22. “Daca cursul istoriei nu se întoarce în favoarea Internationalei Comuniste, atunci rasa iudaica este osândita.” – George Marlen, în “Stalin, Trotski or Lenin”, pag. 414, New York, 1937.
  23. “Programul actual de paleativa refacere trebuie sa faca loc unui program fundamental. Democratia americana trebuie sa fie socializata prin a supune productia si distributia bunurilor industriale vointei Congresului popular. Primul pas este abolirea veto-ului federal si largirea puterii expresa a guvernului national prin amendamente imediate ale Constitutiei. O deplasare graduala înspre socializare va urma.” – Rabinul Victor Eppstein în “Opinion”, Aprilie, 1937
  24. “Nu este un accident ca Iudaismul a dat nastere Marxismului, dupa cum nu este un accident ca evreii au îmbratisat imediat Marxismul. Toate sunt în perfect acord cu progresul Iudaismului si al Evreilor.” – Harry Waton, “A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites”, pag. 148, 1939.
  25. “Miscarea socialista moderna în mare parte este opera evreilor, care i-au imprimat caracterul gândirii lor; ei au fost aceia care au participat cu preponderenta in conducerea primei Republici Socialiste. Socislismul prezent mondial formeaza primul pas în împlinirea Mozaismului, începutul realizarii viitorului stat mondial anuntat de catre profetii nostri. Asta însa nu va fi pâna când nu vom avea o Liga a Natiunilor, si asta nu va fi câta vreme o Armata Unita (Armata Natiunilor Unite), nu va fi folosita de o maniera efectiva în apararea celor slabi, ceeace speram ca Evreii vor putea desfasura fara impedimente în Palestina, statul lor national; si de asemenea Liga Natiunilor este îmbibata cu un spiritul socialist care ne va da posibilitatea sa ne bucuram de nevoile noastre internationale cat si de cele nationale.” – Dr. Alfred Nossig, în “Integrales Judentum”.
  26. “Noi suntem un popor în ciuda sparturilor, crapaturilor si deosebirilor dintre democratiile americana si sovietica. Noi suntem un popor si nu este în interesul nostru ca Apusul sa elibereze Rasaritul, pentru ca procedând astfel si eliberând natiunilor însclavizate, Apusul în mod inevitabil va depriva Evreimea de jumatatea de rasarit a puterii sale.” – Chaim Weizmann, în “World Conquerors”, pag. 227, de Louis Marschalko, Joseph Sueli Publishers, Londra, 1958.
  27. “Evreii ar fi putut avea Uganda, Madagascar sau alte locuri unde sa stabileasca o patrie a lor, însa ei n-au vrut nimic altceva decât Palestina si asta nu pentru ca apa Marii Moarte prin evaporare ar putea produce metaloizi si praf metalic în valoare de cinci trilioane de dolari; nu pentru ca subsolul Palestinei ar avea de douazeci de ori mai mult petrol decat au cele doua Americi împreuna, ci pentruca Palestina este situata la încrucisarea dintre Europa, Asia si Africa, pentru ca Palestina este centrul strategic al puterii mondiale.” – Nahum Goldman, Presedintele Congresului Mondial Evreiesc.
  28. “Parintii nostri au atins frontierele care le-au fost recunoscute în planul de împartire a Palestinei. Generatia noastra a atins frontierele din 1949. Acuma, generatia celor “sase zile” a reusit sa ajunga pâna la Suez, Iordan si Inaltimile Golan. Asta nu e sfârsitul. Dupa armistitiul prezent vor fi noi cuceriri. Frontierele se vor întinde dincolo de Iordan, pâna în Liban si poate chiar pâna în centrul Siriei.” – Generalul Moshe Dayan
  29. “Eu stiu ca nu ar mai fi cazul s-o spun, dar amintindu-ne în fiecare zi de steagul Sionismului, nu vom uita ca cel mai înalt scop al nostru este securitatea si siguranta Israelului. Scopul nostru va fi realizat în Ydishkeit, adica într-o viata traita evreieste oriunde în lumea asta si acest scop al nostru va trebui sa fie realizat nu doar prin ceeace impunem altora sa faca, ci si aici, în aceasta tara, ceeace înseamna a lucra mereu prin umbrela Presedintiei Conferintei Organizatiilor Evreesti, sau s-ar putea lucra si cu alte grupuri care simt la fel ca si noi.” – Rabinul Izrael Miller, în “The American Jewish Examiner”, pag. 14.
  30. “Miscarea sionista mondiala este o mare afacere. In prima decada dupa greoaia nastere a Israelului în 1948, au fost canalizate cca 4 miliarde de dolari în tara. In anii de dupa razboiul arabo-israelian din 1967 sionistii au colectat alte 730 milioane de dolari in numai doi ani. Anul acesta (1970) miscarea este în cautarea altor 500 milioane. Gotlieb Hammer, seful sionist pentru colectarea fondurilor, a spus: ‘când curge sângele, curg si banii’.” – Lawrence Mosher, în “National Observer”, 18 Mai 1970
  31. “Evreul nu este satisfacut cu de-crestinarea, el iudaizeaza, el distruge credinta catolica sau protestanta, el provoaca indiferenta, dar în acelasi timp el îsi impune vederile sale asupra lumii, morala sa asupra acelora a caror credinta el o ruineaza. El lucreaza de mii de ani la aceasta sarcina a sa, care este distrugerea credintei crestine.” – Bernard Lazare, în “L Antisemitisme”, pag. 350.
  32. “Imi dedic prelegerile în acest seminar unei discutii asupra eventualei posibilitati ca noi intram acum într-un secol evreiesc, o epoca în care spiritul comunitatii va fi lipsit de ideologie emotionala si rationala si în care rezistenta la categorii si forme se va anula prin fortele anti-nationalismului. Asta ne ofera un nou tip de societate. Eu numesc acest proces iudaizarea crestinismului, pentru ca Crestinismul va fi vehicolul prin care societatea va deveni evreiasca.” – Rabinul Martin Siegel, în “New York Magazine”, pag. 32, 18 Ianuarie 1972
  33. “In portretul lumii din 1987, cum se prezinta el în imaginatia mea, se vede o crestere a fermierilor si a lucratorilor, o crestere a influentei omului de stiinta care poate transforma Statele Unite într-un stat de asistsenta sociala, cu o economie planificata. Europa de Apus si de Rasarit vor deveni o federatie de state autonome, cu un regim socialist si democratic. Cu exceptia URSS-ului care va deveni o federatie euro-asiatica, toate celelalte continente vor fi unite într-o alianta universala, care va avea la dispozitie o forta politieneasca internationala. Toate armatele vor fi desfiintate si nu vor mai avea loc razboaie. In Ierusalim, Natiunile Unite vor ridica un altar Profetilor care sa serveasca Uniunea Federala a tuturor continentelor. Aceasta va fi rezidenta Curtii Supreme a Omenirii, care va aplana toate eventualele controverse dintre continentele federate.” – David Ben Gurion, fost premier al Israelului
  34. “Constat ca evreii activi de azi au o tendinta de a crede ca Crestinismul a organizat, a pus pe picioare si a guvernat o lume a injustitiei, a inechitatii, a cruzimii si a mizeriei. Nu vreau sa particip la astfel de discutii, dar le-am auzit si cred ca ei simt ca atare. Evreii au trait si s-au dezvoltat însa in ultimii doua mii de ani într-o lume crestina. Ei sunt parte din aceasta lume crestina, chiar daca au avut de suferit din cauza ei, sau daca s-au opus ei, si ei nu se pot disocia de aceasta lume si de realizarile ei. Si mai cred ca evreii sunt suficient de capabili ca sa gaseasca o arecare forma de rezolvare evreiasca a acestei probleme a lumii, care sa fie mai buna, care sa fie o îmbunatatire . Le revine lor, Evreilor, aceasta sarcina de a gasi raspunsul la aceasta problema, problema de azi.” – Baron Guy de Rothschild, în “NBC-TV, The Remnant”, 18 August 1974
  35. “Asocierea joaca un rol important în viata evreilor de-a lungul pamântului. Exista o asociatie în fiecare comunitate mai numeroasa. Azi exista si o miscare centrala, capabila sa rezolve toate actiunile planificate, financiare sau politice, de orice natura, într-un interval de 24 de ore. Proportional noi avem mai multa putere decât oricare alt grup minoritar, chiar daca este mult mai numeros. Ratiunea este poate pentru ca noi suntem cea mai bine organizata minoritate din lume.” – Nat Rosenberg, Denver Allied Jewish Federation, “International Jewish News”, 30 Ianuarie 1976
  36. “Evreu este oricine care sustine ca este evreu.” – David Ben Gurion

  • De ce ne temem atat de tare si ne alertam de ce pun la cale sionistii? Pai numai revolutia este un produs al creierului evreiesc? Sau de iudaizarea crestinismului ca va avea loc? Ea a avut loc dinainte de nasterea lui Hristos. Poate parea o aberatie ce am spus. Si noi si altii am imbratisat cu satisfactie un crestinism iudaizat nu doar de evrei. Daca suntem atenti la politica ortodoxa in care se pretinde ca „noi ortodocsii” suntem de cand lumea, putem sa ne dam seama ca evreii erau pregatiti ca adversari pt. venirea lui Mesia. Doar Irod a fost cam surprins, tocmai spre a iesi la iveala naravurile poporului evreu si al lumii intregi, prin felul cum a rezolvat problema inca din fasa si a luat la omor copilasii pana la varsta de 2 ani.
   Ar fi multe de spus despre iudaizarea catolicismului, a celorlalte culte, dar ma opresc aspra la cateva particularitati ale credintei ortodoxe prin care noi romanii suntem in top cand ne fudulim ca ne salvam si conservam valorile materiale, nationale, patriotismul, datina,etc… si am invins peste veacuri. Pt cine si pt ce am invins?
   Daca poate cineva sa defineasca religia ortodoxa altfel decat un tango intre legea veche si legea harului, un bal mascat intre legea mozaica si crestinism cu o biblie subtire si o dogma groasa ca nu-i mai dai de capat, n-are decat sa o defineasca!
   M-am distrat mult cand am vazut ce a scris copilasul ala cu ortodocsia. Fiule! De te inchini la Hristos din ceruri care este viu, se merita sa mori pt El, dar daca te inchini la un hristos ce a murit pt interese pamantesti si mort a ramas si astazi pe cruce, te-as sfatui sa stai linistit si sa nu-ti faci vreun rau, ca atunci de iad nu te mai scapa nimeni.
   O dovada de necontestat de iudaizare a crestinismului este credinta ortodocsa ce a ales precum evreii sa salveze datinile, pe cand Hristos le facea praf pe toate.
   Daca evreii, satana si politicienii au ramas profund perturbati de aparitia lui Hristos, de realizarile lui si de credinta in el, neputand a desfiinta aceasta credinta prin represiune, au trecut la deturnarea si falsificarea ei.
   Au actionat de la capul locului, de la capitolul inchinare, incat omul sa ajunga sa se inchine la nimic, capitol ce il durea cel mai tare pe diavolul. Obiectivul lui cel mai inportant ce a incercat sa si-l cumere cu toate bogatiile lumii si anume, ca Fiul lui Dumnezeu sa se inchine inaintea lui.
   „asa ca nici cel ce sadeste, nici cel ce uda nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face sa creasca.” (1Corinteni 3:1-9, pag 1113 in Biblie.)
   Nu-i asa ca numele reprezinta apatenenta la familie? As mai inelege ca Biserica Ortodoxa ar fi a lui Hristos de s-ar spune Biserica lui Hristos (numele). Apoi prenumele: Biserica ortodoxa. Deci nu invers, Biserica Ortodoxa a lui Hristos (printr altele). Din BOR nu pot intelege decat Biserica Ortodoxa a statului roman, a liber cugetatorilor, al principiilor laice, etc.
   „Si Dunnezeu a randuit IN BISERICA (daca e apostolica) intai apostoli, al doilea proroci, al treilea invatatori, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tamaduirilor…” ( 1Corinteni 12:28, pag 1123).
   Nu am gasit scris ca trebuie sa se scoale sfintii din mormant ori sa vina politicienii pt a face minuni.
   Dar nu aruncati margaritarele voastre inaintea porcilor spune in alt loc, sa nu cumva… sa va sfasie,( sa va iudaizeze).
   Intr-adevar, despre existenta Bisericii apostolice se vorbeste in Apocalipsa si balaurul nu reuseste totusi sa o iudaizeze.
   Si cine rastigneste pe Hristos a doua oara, nu mai poate fi innoit iarasi…

   • Am inceput sa citesc crezand ca va fi interesant si nu mare mi-ar fi mirarea sa aflu ca am de-a face cu un … pocait. In ce fel de biserici umbli d-le ? Pai Sinoadele ecumenice nu au stabilit clar adevarul de credinta al Bisericii Ortodoxe ?

 29. Existra vreo legatura intre evrei(Planul Israel) si criza/noua ordine mondiala?

 30. […] alt scop decît să ne piardă ca neam, pentru ca aceste teritorii şi cine or mai rămîne pe ele să ajungă pentru totdeauna sub stăpînire străină. Dacă mai sînt unii care se îndoiesc de această perspectivă şi nu înţeleg că tot dezastrul […]

 31. Ce sa zic, un articol paranoic scris de un paranoic periculos.

 32. sa vedeti cind o sa se inceapa construirea de moschee, vom deveni o tara de musulmani, ceea ce nu au putut face cu razboiul, vor invada pasnic europa.

 33. […] A trebuit, însă, să treacă 20 de ani, să vedem ţara prăbuşită, cu economia devastată, cu bogăţiile ei în mîna a tot felul de aventurieri străini, cu valorile noastre spirituale defăimate, cu învăţămîntul, cultura, sănătatea şi chiar vitalitatea poporului grav afectate, ca să ne dăm seama că tot ceea ce a început în acel decembrie nefericit pentru poporul român n-a fost nimic altceva decît o agresiune de mari proporţii, care continuă şi în prezent şi care nu are alt scop decît să ne piardă ca neam, pentru ca aceste teritorii şi cine or mai rămîne pe ele să ajungă pentru totdeauna sub stăpînire străină. […]

 34. […] A trebuit, însă, să treacă 20 de ani, să vedem ţara prăbuşită, cu economia devastată, cu bogăţiile ei în mîna a tot felul de aventurieri străini, cu valorile noastre spirituale defăimate, cu învăţămîntul, cultura, sănătatea şi chiar vitalitatea poporului grav afectate, ca să ne dăm seama că tot ceea ce a început în acel decembrie nefericit pentru poporul român n-a fost nimic altceva decît o agresiune de mari proporţii, care continuă şi în prezent şi care nu are alt scop decît să ne piardă ca neam, pentru ca aceste teritorii şi cine or mai rămîne pe ele să ajungă pentru totdeauna sub stăpînire străină. […]

 35. Degeaba va obositi sa dati vina pe unul si pe altul. Singurul vinovat pentru tara in care traiesti si pentru traiul pe care il duci este nu altul dar poporul roman si tu, ca roman. Suntem o natie de spagari, ne convin aranjamentele, acceptam sa dam sacosi pentru a ne aranja si a ne facilita un job, o diploma, o operatie la doctor etc. Niciodata nu am fost un popor demn si unit, ne-am distrus singuri tara in goana dupa functii si putere si tot noi am vandut tara la straini. Suntem buni doar pentru barfa si taclale, nu facem nimic logic si organizat, ne falim in pseudo-lux dar suntem inconjurati de gunoaie. Avem femei usoare si suferim de un sindrom al megalomaniei, crezandu-ne cei mai destepti din univers. Vreau sa va spun ca meritati cu totii acest trai si aceasta tara in care traiti. Uitati-va cum dati banii la nemti pe masini, la francezi si italieni pe haine si parfumuri, ori pe mancare straina si de import in supermarket. De ce? pentru ca sunteti ultimii din europa, sunteti snobi si nimic altceva. Filozofi de mana a treia ati fost, asa veti muri. Cei mai destepti romani sunt acum in alte tari, pe functii serioase, ajutand la schimbarea lumii in bine. Voi stati si spargeti seminte in Romania si inventati povesti despre unul, altul, barfind ca tiganii. Ca altceva nu sunteti in stare sa faceti in lumea asta, pe langa faptul de a fi sclavi laudarosi. P.S. acest neam romanesc nici macar nu exista in arhive dinainte de 1800, asadar cu ce neam romanesc va tot mandriti? Haideti sa lasam orgoliul ca nu ne da de mancare si sa recunoastem. Suntem o adunatura de lichele de prin Balcani si toate scursurile care nu s-au putut descurca in occident au aterizat aici. In afara de fite, orgoliu si frustrare nu avem altceva in cap. Nici macar hartie igienica nu mai producem in tara asta dar ne dam smecheri preum ultimii sclavi in masinile nemtilor. Stiu ca este dureros, insa aceasta este adevarul despre aceasta tara care traim. Pana ce voi, coruptilor, nu va veti schimba mentalitatea, sa nu va mai plangeti ca va meritati cu varf si indesat soarta.

  • Interesant comentariu: 80% adevăr, dar care să ne facă să înghițim gălușca stricată:

   „Cei mai destepti romani sunt acum in alte tari, pe functii serioase, ajutand la schimbarea lumii in bine.”

   Cei mai deștepți Români, fie s-au re-întors acasă, fie se pregătesc de asta.

   Binele lumii pregătit de către cei cărora le pasă de țară, dinafară ?

  • „Cei mai destepti romani sunt acum in alte tari, pe functii serioase, ajutand la schimbarea lumii in bine.”
   Din zicerea de mai sus, deducem ca te referi la reprezentantii Romaniei in institutiile europene, la cei din ambasade, de la ONU si din structurile de promovare a pacii prin mijloace tehnologice foarte avansate.
   Stimabile ,filozof se spune dar de scris se scrie filosof.
   φιλεῖν σοφία . Sofia are sensul de intelepciune, in timp ce zophos inseamna intuneric. Lumineaza-te !

  • Cam slaba prestatia jupane! Amesteci pe „noi” cu „voi”. Vii cu vrajelile „istorice” standard unguresti, ovreiesti, etc.
   Ti-as reaminti vorbele Par. Arsenie Papacioc, Dumnezeu sa-l ierte, care a raspuns unuia ca tine, care incerca sa denigreze tineretul eroic romanesc:
   „Nu-ti explic pentru ca tot nu ai pricepe! Insa sa stii ca toti aceia care s-au ridicat impotriva Neamului Romanesc, au fost zdrobiti de catre Sfantul Arhanghel Mihail! Teme-te de Sf. Arhanghel!”
   Vad ca esti interesat de istorie, vei gasi singur la cine s-a referit Par. Arsenie.

   Pentru simplificare, as propune ca fiecare din cei care comenteaza sa specific de ce credinta apartine.
   N-aveti liniste!

  • Bai ; aciuatule prin Bulania Hocidentului ‘au prin ‘merlocia; noi astia ramasi in Rumania iti multumim ca ne-ai „Illuminat” tu; intunericitule !!!
   Sa stii da la mine ca masina neamtului, apa de lavanda a frantuzului; dantelele ‘talianului si pi…da romancei le cauta marea majoritate a purtatoriilor de puta..Durerea unora e ca nu si le permit din motive de portofel….sau de viagra.
   Cum zicea badea Eufrosin, romanii vrednici si-au tabacit fundu prin Vestul apostat si decadent; iar acum se straduie din puterile lor sa scoata din mocirla Tara asta, prin munca lor de zi cu zi.
   Cat despre colonia penitenciara in care ne vezi, as vrea sa-ti doresc FEMA placut,where ever you are!!
   Sa stii ca lupta cea mare se da impotriva noastra; a Romanilor, Grecilor, Rusilor, Sarbilor, Bulgarilor.Celelalte neamuri sunt demult Intunericite de marea revolutie franceza si copii sai drac/gi: bolsevicii, fascistii, nazistii si sionistii.
   Pace noua si tie ce-ti doresti tu !

  • Uite, eu NU AM DAT NICIO spaga (cu scosa, sau cu vreun alt vehicul) pentru nicio diplomä ori alte onoruri si îti pot întocmi la cerere o lista de semeni ai mei (români, maghiari, germani bulgari, etc., în majoritatea lor însä români-sadea) din România, care nici ei n-au dat. Cu äia ce faci, îi declari nuli (te pishi pe ei), sau purcezi la îngrädirea ariei de valabilitate a (pre-)judecätii expuse mai sus?

 36. Nici macar nu este 80% adevar.
  Peste tot in lume sunt spagari, barfitori, tigani s.a.m.d. Diferenta de atitudine o face doar salariul. Un om care castiga 2000-3000 de euro pe luna se bucura de un confort oarecare, de mai putin stres, de mai putine griji, facandu-l mai calm, mai linistit, dar si mai „conciliant” fata de propaganda corecta politic.
  Cei pe care i-a prins criza artificiala din 2008 in diverse tari din occident si au fost putin preocupati sa observe atitudinea occidentalilor care au cazut de la 2000 – 3000 de euro pe luna, la doar 1000 sau au ramas someri, poate au observat ca acei occidentali, „civilizati” si „preocupati sa schimbe lumea in bine”, au devenit peste noapte niste fiinte al caror prag de moralitate si „cetatenie europeana sau planetara”, cazuse sub pragul „tiganilor” si „lichelelor” din Balcani.

  Poporul Roman isi are radacinile in acest teritoriu de peste 2000 de ani.

  Comentariul lui @ adevar neacceptat nu este altceva decat aceeasi propaganda desantata, dusa impotriva poporului roman pentru a lovi in Ortodoxie. Sper ca acest comentator este doar o victima a cestei manipulari internationale.

  Este aceeasi manipulare ca si in cazul Suediei, Norvegiei … tari-incubatoare pentru legislatia satanica pro-LGBT. Se creste nivelul de trai prin infuzie de bani (pe cai legale sau nelegale), dar in acelasi timp se implementeaza politici care incurajeaza curvia si desfraul si care mai apoi sunt transpuse in legi.
  Altor popoare li se arata „nivelul de trai” din aceste tari, punandu-se accentul pe salarii mari, pe protectie sociala, pe locuinte pentru fiecare familie, pe fericire …, dar acest tablou vine la pachet cu uraciunea spurcaciunii, legile pro-LGBT.
  In mentalitatea multora, nivelul de trai ridicat, toate celelalte facilitati sociale, aspectul de „civilizatie”, le contureaza, pe buna dreptate, imaginea de normalitate. Dar aceasta normalitate va fi asociata prin viclenie si cu homosexualitatea.

  Cam aceeasi propaganda, dar in sens invers, se duce impotriva Romaniei, la nivel international. Daca ii denigrezi, ii faci tot timpul tigani, betivi, hoti, puturosi s.a.m.d, nu numai cei din afara Romaniei, ci si cei din interior vor incepe sa creada toate prostiile astea, iar odata ce crezi despre altul sau despre tine toate aceste inselaciuni, atunci asociezi acestora si celelalte valori, cum ar fi Ortodoxia.

  Este foarte simplu:

  # Suedia – nivel ridicat de trai, oameni civilizati, corecti si homosexuali – deci oamenii civilizati si buni sunt homosexuali sau de acord cu aceasta spurcaciune

  # Romania – nivel de saracie, hoti, spagari si ortodocsi – deci oameni de nimic, deci rau si ortodoxia

  Doar ca ceea ce se ascunde intentionat este ca Suedia si Norvegia, care figureaza cu cel mai inalt grad de fericire, sunt popoarele cele mai mari consumatoare de antidepresive. Nu poti fi fericit si sa iei antidepresive. Deci statisticile internationale despre fericirea acestor popoare sunt doar niste minciuni.
  Si al doilea fapt dovedit: omul occidental si bine trait s-a lepadat singur de Dumnezeu, inselat fiind ca prin nivelul ridicat de trai el insusi este propriul lui dumnezeu.

  Lagarul socialist a incercat sa-l scoata pe Dumnezeu din om cu forta, dar nu a reusit, pentru ca oarecum a fost ingradita libera alegere.
  Lagarul capitalist a dat multa bunastare si asa zisa „fericire”, dar a lasat neingradit liberul arbitru. Si omul occidental a ales: s-a facut pe sine dumnezeu.

  Sa avem grija fratilor la asemenea propaganda „binevoitoare” ca cea a comentatorului „adevarul neacceptat”, caci proportiile sunt total invers: Doar 20% este adevar, prin care se incearca inghitirea a celorlalte 80% minciuni.

 37. Conduc ei America!!,Romania este un chilipir pt ei!,norocul nostru este ca ne vor ajuta ungurii(noroc??!?),dar ungurii nu vor lasa jidanii sa le fure Transilvania

 38. Nu stiu daca ajuta la ceva,dar ma inscriu si eu la cuvint.Evreii au o filozofie de viata foarte bine pusa la punct,in sensul de a duce o viata prospera,atat ca si comunitate,cat si ca individ,pe care o invata din primele zile de viata,in mod sistematic.Religia lor este parte integranta din educatia lor,indiferent cat de religiosi sunt sau se arata unii sau altii……Nu intru in amanunte legate de religia respectiva,dar este evident ca evreii ies in fata peste tot,ceea ce,in general,denota o capacitate mai mare decat a altor popoare,de a-si crea o viata mai buna……
  Poate ca si noi,romanii,avem undeva,in adancuril,o invatatura religioasa sau spirituala sau mai stiu eu cum sa numesc traditiile care ne-au tinut pana acum,aici,unde inca mai suntem,cativa………Poate ca si noi ne vom intoarce privirea catre ceea ce ne-au lasat stramosii ,si noi am uitat,atunci cand ne vom satura de mirajul catre care ne indreptam acum…..Totusi,fara disciplina,fara a educa copiii, de mici,in acest sens,nu cred ca va fi posibil sa ne intoarcem la ceea ce am fost odata,ca neam,……
  Cred ca ar fi mai bine sa nu ne mai lamentam,sa nu ne mai acuzam unii pe altii,sa intelegem si sa iertam incapacitatea unora de a face lucrurile in favoarea binelui general,sa nu votam pe cine nu ne reprezinta,sa iesim in fata cu initiative,daca putem sa ajutam tara si poporul,si,nu in ultimul rand,sa admiram evreii pentru ceea ce stiu,si sa invatam de la ei,nu religia sau obiceiurile lor,ci tenacitatea de a-si urmari obiectivele,dobandita datorita educatiei sustinute,ceea ce la noi s-ar numi CEI SAPTE ANI DE-ACASA……….
  Sper sa nu se inteleaga ca indemn pe cineva la capitulare,ci exact ceea ce vreau sa spun,adica faptul ca indemn ,pe oricine este nemultumit de tara in care traieste si de celelalte tari care ne incurca in propria propasire pe culmile cele mai inalte ale fericirii sociale,sa inceapa cu propria familie,cu proprii vecini,cu propria educatie si,mai ales,cu educatia copiilor…..Sa ne batem cu evreii si cu oricine altcineva,cu aceleasi arme cu care lupta ei,adica educandu-ne pe noi si neamul nostru,caci,altfel,nu avem nici o sansa.Pe langa cultura generala,care se doreste a fi limitata,in ultima vreme,desi ma repet,sustin ca SPIRITUALITATEA ar fi o componenta esentiala,desi ocultata si mai mult decat cultura generala..Asta au evreii,nu pentru ca sunt evrei,ci pentru ca asa au fost invatati,unii mai mult,altii mai putin….Ignorantii nu au sanse deloc,in timp ce CUNOASTEREA deschide usi,una dupa alta,directia,buna sau mai putin buna,ramanand la latitudinea posesorului acesteia………
  PACE

  • Noi avem sfânta Ortodoxie. Copiii duși de mici la biserică, sunt diferiți de ceilalți, în sensul bun: sunt mai onești, mai generoși, mai altruiști. Au deprins sensul vieții de mici, datorită familiilor creștine care le-au dat viață. E realmente simplu: fără ortodoxie, dispărem.

   • Totusi,de cele mai multe ori romanii sustin ca sunt ortodoxi,fara sa stie mai mult decat aceasta denumire,in special ultimele generatii….Sustin,in continuare ca este necesar sa se insiste asupra educatiei,intr-un mod mai putin abstract…..Ortodoxia cred ca este un concept minunat,dar nu este ceea ce stie omul de rand ca este,caci este DREAPTA CREDINTA,dupa nume,nu ceea ce prevad dogmele religioase…..Copiii de azi nu vor accepta sa practice nimic din ceea ce nu inteleg,ceea ce inseamna ca este nevoie de o schimbare,in directia adevarului,pentru ca,inainte de ortodoxie ,stramosii nostri aveau o credinta care ii tinea deasupra celorlalti,ca nivel de cunoastere si ca mod de viata,credinta asemanatoare,desigur,ortodoxiei de azi,dar mai putin teoretizata si mult mai practica.
    Nu sunt specialist,dar cred,din suflet in sansa noastra ca popor,prin intoarcerea la credinta de dinainte care,probabil ca ar putea fi numita tot ORTODOXIE.

    • Să înțeleg că susțineți întoarcerea la păgânism?

     • Descoperirea adevarului inseamna intoarcere la paganism?Exista si teoria conform careia omenirea a decazut,in ultimele milenii,din toate punctele de vedere,inclusiv spiritual….Paganism este ceea ce toate religiile,inclusiv ortodoxia,considera sau,mai exact,declara ca a fost inaintea infiintarii lor,ca institutii,dar nu cred ca inainte era un vid….
      ADEVARUL este greu de aflat,mai ales la nivel de mase sociale,asa ca mai bine ramanem ORTODOXI,cu bune si cu mai putin bune,daca nu avem ce sa punem in loc…..Totusi,este prea diluata acesta credinta,si,mai ales,separata aproape in totalitate de viata oamenilor….Romanii sunt mai buni,mai inteligenti,mai altfel decat ceilalti,intr-adevar,dar cum ar fi daca ar renunta la a face ceva pentru ca ASA SE FACE,si ar face ceva PENTRU CA va rezulta efectul dorit?Imi cer scuze pentru faptul ca imi exprim doar propriile pareri,in ceea ce priveste un subiect atat de important,fara a avea cunostinte de specialitate………..

      • „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” , a spus Domnul nostru Iisus Hristos.

       , iar Dvs. spuneți „Descoperirea adevarului inseamna intoarcere la paganism?”

       Adevărul ni s-a revelat acum 2,000 de ani, nu înțeleg după ce alte adevăruri umblați?!

      • „Exista si teoria conform careia omenirea a decazut”
       În fiecare zi ai motive de amuzament pe net … Man, există așa plutind în aer, și ai mirosit tu, sau nu cumva e deja O DOGMĂ creștină!? Da, aia care ție îți cam pute doar pentru că e o dogmă și de vre-o cîteva sute de ani dușmanii au reușit să ne facă, pe noi cei deștepți, liberi și însetați de adevăruri nedogmatice, să strîmbăm din nas cînd dăm de dogme și dogmatici

       Adevărul e o dogmă
       Existența adevărului e o dogmă
       Fără dogme, sau reguli, logica formală e o imposibilitate logică un fel de șters la cur al maimuței evoluate

 39. Iar despre păgînism creștinismul nu respinge păgînismul ci îl corectează. Deaia ai în biblie și vechiul testament și noul testament. Vechiul testament e religia păgînă a iudeilor, adică anterioară creștinismului, pentru că păgîn nu înseamnă doar idolatru sau ateu ci și pur și simplu toți cei de altă religie în contextul mai dur pentru unii al dogmei creștine, și nu doar creștine, care spune că nu există decît o singură religie adevărată. Dacă adevărul e unic și religia, calea, care îți descoperă adevărul nu poate fi decît una singură și e obligatoriu … dogmatică. Citatele biblice le descoperi singur că ai net și smartphone

  Dacă e sau nu creștinismul, ortodoxia sau catolicismul, masoneria sau altă religie adevărata cale asta e de discutat dar dogmele odată descoperite nu se discută se execută, ca la armată

  Deaia sunt dogme!

  Dacă le pui sub semnul întrebării, dogmele, asta înseamnă automat că nu mai ești ce pretinzi că ești … În cazul de față … creștin

  Te las să descoperi singur dacă sunt sau nu … creștin!

 40. […] A trebuit, însă, să treacă 20 de ani, să vedem ţara prăbuşită, cu economia devastată, cu bogăţiile ei în mîna a tot felul de aventurieri străini, cu valorile noastre spirituale defăimate, cu învăţămîntul, cultura, sănătatea şi chiar vitalitatea poporului grav afectate, ca să ne dăm seama că tot ceea ce a început în acel decembrie nefericit pentru poporul român n-a fost nimic altceva decît o agresiune de mari proporţii, care continuă şi în prezent şi care nu are alt scop decît să ne piardă ca neam, pentru ca aceste teritorii şi cine or mai rămîne pe ele să ajungă pentru totdeauna sub stăpînire străină. […]

 41. […] A trebuit, însă, să treacă 20 de ani, să vedem ţara prăbuşită, cu economia devastată, cu bogăţiile ei în mîna a tot felul de aventurieri străini, cu valorile noastre spirituale defăimate, cu învăţămîntul, cultura, sănătatea şi chiar vitalitatea poporului grav afectate, ca să ne dăm seama că tot ceea ce a început în acel decembrie nefericit pentru poporul român n-a fost nimic altceva decît o agresiune de mari proporţii, care continuă şi în prezent şi care nu are alt scop decît să ne piardă ca neam, pentru ca aceste teritorii şi cine or mai rămîne pe ele să ajungă pentru totdeauna sub stăpînire străină. […]

 42. […] A trebuit, însă, să treacă 20 de ani, să vedem ţara prăbuşită, cu economia devastată, cu bogăţiile ei în mîna a tot felul de aventurieri străini, cu valorile noastre spirituale defăimate, cu învăţămîntul, cultura, sănătatea şi chiar vitalitatea poporului grav afectate, ca să ne dăm seama că tot ceea ce a început în acel decembrie nefericit pentru poporul român n-a fost nimic altceva decît o agresiune de mari proporţii, care continuă şi în prezent şi care nu are alt scop decît să ne piardă ca neam, pentru ca aceste teritorii şi cine or mai rămîne pe ele să ajungă pentru totdeauna sub stăpînire străină. […]

Răspunde!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: