„Instructorii” noii ere.


Revenind la activitatea „noii„ televiziuni, vă reamintim că, potrivit cu toate indiciile, se vede că ea are întâietatea în războiul „nevăzut” pe care îl duce „Noul Iluminism” împotriva  „vechii” gândiri:
the-devils-recipe-book
 
Rămâne acum să se analizeze activitatea fasonatorilor şi a îndrumătorilor de gândire TV pe care ea îi alege, astfel încât să se constate contribuţia lor atât în „liniştirea„ şi „letargia” în care s-au afundat societăţile occidentale[1], cât şi în „distrugerea creativă”, pentru impunerea Noii Ere. Toţi cei care urmăresc „noua” televiziune cu spirit analitic şi critic constată că instructorii formatori contemporani – fie „militanţi”, fie folosiţi fără să conştientizeze scopul activităţii – pun în lucrare, prin ea, mai ales următoarele maşinaţiuni:
 
·      Neutralizează puterea de a raţionaliza a telespectatorilor, „desconstruind” orice evidenţă şi redefinind-o pe o bază ”nouă”, „politically correct”, care, în esenţă, o întoarce spre slava „Noului Iluminism”. De pildă: «Într-o democraţie „corectă”, majoritatea este datoare să se supună minorităţii”.
 
·      Paralizează raţiunea prin „naiva”, „obiectiva” şi „democratica” păstrare a echidistanţei între drept şi nedrept, pozitiv şi negativ, bun şi rău, victimă şi autor, moral şi imoral, neted şi deformat, legal şi ilegal, ştiinţă şi şarlatanie, Creştinism şi secte etc.
 
·      Distrug orice suport duhovnicesc, moral, naţional, social, religios al omului occidental, prin pluralismul dogmatic[2], adică prin relativizarea absolutului şi absolutizarea relativului. De pildă: «Trebuie să acceptăm orice punct de vedere ca fiind la fel de valabil, de vreme ce nu există un singur adevăr, ci fiecare dintre noi este purtătorul propriului său adevăr.”
 
·      Paralizează capacitatea de a critica a telespectatorilor, creând un haos spiritual, nesiguranţă şi confuzie cu mesaje care se ciocnesc şi se anulează reciproc, dar care sunt scoase în evidenţă ca fiind de aceeaşi validitate. Astfel, îl cheamă pe telespectator să accepte că „civilizaţia occidentală este catastrofală, autarhică, exploatatoare a Lumii a Treia etc.” ca fiind de aceeaşi validitate cu: „europenii, care  sunt civilizaţi…”; îl cheamă să se ruşineze pentru că consideră homosexualitatea perversiune, în timp ce, totodată, îl cheamă să se ruşineze pentru că „toţi vechii eleni erau homosexuali”; îl cheamă să fie neînduplecat faţă de fumători, dar să arate „înţelegere” pentru droguri (mai ales pentru cele „uşoare”). Dacă crede în Unul şi Singurul Adevăr, îl numesc „fanatic” sau „fascist” şi îl cheamă să accepte un „nou” adevăr, adică: «Nu există numai Unul şi Singurul Adevăr», etc.
 
·      Insuflă sentimentul de vinovăţie întregii societăţi pentru fapte sau greşeli ale unor persoane izolate sau ale unor organisme politice sau administrative. De pildă: «Ca societate se cuvine să ne asumăm responsabilitatea pentru că făptaşul şi-a masacrat victima». «Toţi suntem responsabili…», fie pentru morţile din pricina drogurilor, fie pentru desfrânare, fie pentru incendii, fie pentru inundaţii, colapsuri etc. Pun în aplicaţie teoria responsabilităţii colective, care – oare să fie coincidenţă? – se identifică cu dispariţia conştiinţei personale promovată de Teosofie şi cu „gruparea” tuturor conştiinţelor individuale într-o SINGURĂ conştiinţă colectivă: «Omul intră în conştiinţa Unităţii, a UNUIA», «…Personalitatea se stinge şi înşelarea se sfârşeşte. Aceasta este încununarea Marelui Proiect…»[3]
 
·      Insuflă telespectatorilor „conştiinţa faptelor josnice”, dezlănţuind împotriva lor furtuni de învinovăţiri şi înjosiri, în ceea ce priveşte omul, şi mai ales omul occidental, cu arma principală, ecologia. De pildă: «Omul este o fiinţă distrugătoare», «omul este mai prejos decât animalele, care, având şi ele suflet, nu distrug mediul şi planeta»; sau «spre deosebire de noi cei „civilizaţi”, care exploatăm şi distrugem planeta, cutare rasă din Australia (Africa, India etc.) respectă natura şi trăieşte în armonie cu ea».
·      Insuflă „conştiinţa faptelor josnice” întregii societăţi şi naţiuni, dezlănţuind împotriva ei furtuni de învinovăţiri şi înjosiri, zdrobind toate „vechile” principii, mai ales naţionale, spirituale, istorice şi religioase. De pildă: «Europenii, care sunt civilizaţi…», «grecul este necultivat, incult, şmecher, leneş, exploatator, parvenit, dur cu animalele etc.». «Eutanasia constituie cucerirea de vârf a Occidentului civilizat, însă grecul contemporan încă nu a ajuns la măsura să preţuiască această cucerire.»
 
·      Anihilează rezistenţele şi uzurpă consimţământul publicului, aplicând metoda deteriorării progresive: Readuc pe tapet neobosit şi cu o „naivitate” investigatoare „idealurile” „Noului Iluminism”, cu toate că acestea au fost respinse în mod repetat, în discuţii anterioare – şi mai ales înaintea lor –, de către specialişti în baza datelor cercetate cu multă atenţie. Însă de fiecare dată aleg o compoziţie de fasonatori de gândire diferită – treptat mai „relaxantă”, mai ”conciliantă” şi mai „îngăduitoare” -, astfel încât, în cele din urmă, să ajungă la compoziţia „liniştitoare” corespunzătoare, adică la compoziţia care – fie conştient, fie din lipsă de fundament raţional – este pusă drept condiţie de aplicare a „idealurilor” lor, chipurile, severe – în esenţă însă, nejustificabile şi inaplicabile – pentru a ajunge să se pronunţe prin încuviinţare.
 
·      Sterilizează inofensiv orice împotrivire rezonabilă, prezentând Creştinismul drept o cedare fără condiţii faţă de orice revendicare, provocare sau atac, punând înainte o concepţie despre dragoste pseudo-creştină, şantajistă, de tipul: «Hristos este dragoste, aşadar, cel care se împotriveşte prefacerilor sociale, economice, naţionale, morale, politice, religioase etc., care se impun, nu este creştin». Sau: «Hristos nu are nevoie de apărători, prin urmare, acceptaţi „civilizat” orice profanare a Lui».
 
·      Conduc la paralizie duhovnicească (şi a voinţei) atunci când – după ce au câştigat deja încrederea publicului, apărând poziţii istorice, religioase, morale şi alte poziţii „vechi” – ei înşişi le schimbă, le denaturează, le calomniază sau le retractează. Sau, când – conducând activităţi care apără „vechile” idei – le trădează. Sau când adoptă drept „corect” şi „raţional” unul din „noile idealuri” ale „Noului Iluminism”.
 
·      Descompun Credinţa creştină în conştiinţa publicului, de vreme ce cei mai mulţi dintre ei sunt pătrunşi – fie întru cunoştinţă, fie nu – de teorii, convingeri, tendinţe, concepţii materialiste, care slujesc „Noul Iluminism”. Alţii ridică măsura mântuirii atât de sus, încât creştinul de mijloc de astăzi să se descurajeze şi să recurgă la astrologi pentru rezolvarea problemelor lui.
 
·      Paralizează voinţa telespectatorilor, scoţând în evidenţă sau adoptând (sau prin tăcerea lor) tot felul de catastrofisme, care bagă groaza în ei.
 
·      Descompun gândirea „veche” şi concepţia „veche” despre om şi despre lume, atunci când – în juxtapunere cu „idealurile” „Noului Iluminism” – o „apără” cu argumente slabe şi şubrede, sau cheamă ca apărători ai ei persoane care „nu dau de bănuit”, sau cu insuficiente cunoştinţe, sau nesatisfăcătoare din punct de vedere al „comunicaţiei”, sau persoane care întru cunoştinţă o compromit, o denaturează sau o distrug.
 
·      Îi fac pe telespectatori, duhovniceşte şi sufleteşte, nepatrioţi, apărători – însă într-un mod violent, vulgar, extremist sau chiar ridicol – ai „vechilor” valori şi idealuri, sau ai convingerilor lor politice sau religioase (adică calomniază, compromit, denaturează, ridiculizează şi fac respingătoare sau chiar periculoase „vechile” poziţii).
 
·      Paralizează capacitatea critică a telespectatorului, prezentând valide părerile personale asupra unor subiecte ştiinţifice serioase ale unor inşi care nu au nici o legătură cu ele. De pildă: puncte de vedere ale unor jurnalişti, actori sau muzicieni care teologhisesc; a unor muzicieni, teologi sau preoţi care fac politică; a unor actori care cred în cei „doisprezece zei”; a unor ocultişti care modifică filozofia greacă antică sau atribuie civilizaţia greacă antică extratereştilor, etc.
 
·      Neutralizează omul „vechi” şi fac să dispară experienţa şi cuceririle a mii de ani, intervenind „remedeitor” în fiecare sector al vieţii lui, făcându-l astfel pe om să-şi piardă – treptat şi fără să-şi dea seama – convingerile sale, precum şi capacitatea personală de gândire, de judecată, de punere în valoare, de ierarhizare şi de hotărâre.
·      Distrug omul „vechi”, idealizând „noul” model, omul căzut, „fiinţa umană”, adică omul care ignoră faptul că i-a fost neutralizată voinţa, deoarece i-a fost înlocuită artificial cu patimi „fără limite” în viaţa lui morală, sexuală, familială, culturală, religioasă etc.
 
·      Segmentează „vechea” reţea (pânză) socială, incitând – sub pretextul „informării” şi „problematicii” – diferite părţi. De pildă, între funcţionarii publici şi public, între pietoni şi şoferi, între cei numiţi (în posturi) şi cei nenumiţi, între fumători şi „fumători pasivi”, între homosexuali şi heterosexuali etc.
 
·      Segmentează „vechea” reţea sufletesc-duhovnicească, incitând – de dragul „libertăţii gândirii” şi a „liberei circulaţii a ideilor” – certuri între ideologia de „dreapta” şi cea de „stânga”, între ocultism sau astrologie sau închinarea la cei 12 zei sau secte şi Creştinism, între noul şi vechiul calendar, între papism şi Ortodoxie etc.
 
·      Construiesc omul „nou”, „îndrumând” publicul telespectator cu „noi” tendinţe din cele descoperite „ştiinţific”, „pentru binele lui”.
 
Îl îndrumă cum să se îmbrace, cum să se distreze, pe cine să admire, pe cine să imite, ce să cumpere, ce să mănânce, ce să cânte, ce să citească, ce să creadă şi ce să adore, cum să gândească, cum să facă gimnastică, cum să facă dragoste, cum să se comporte cu copiii săi, chiar şi cum să respire, cum să doarmă, cum „să-şi controleze visele”, dar şi cum să moară şi cum să dispună de corpul său.
 
·      Povăţuiesc spre fatalism (dispariţia voinţei), iniţiindu-i pe telespectatori în ocultism (amestecând adeseori în el şi Creştinismul), în religiile orientale şi ale Noii Ere (karma, spiritism, călătorii în vieţile anterioare), în astrologie etc. Recomandă mai ales credinţa în reîncarnare, spre marea satisfacţie a teosoafei A. Bailey, care a scris: „Dogma reîncarnării va fi unul dintre principalii factori determinanţi ai Noii Religii Mondiale.”[4]
 
·      Îi rup pe telespectatori de realitate, afundându-i într-o realitate imaginară, spre slava Teosofiei, care vrea ca omul să considere realitatea o iluzie. Trecând sub tăcere preobleme reale şi chestiuni de o importanţă hotărâtoare, se consumă în nesfârşite pseudonime, „problematici” ademenitoare şi nejustificabile despre subiecte de importanţă minoră. Sau asigură puţinelor persoane participare la jocurile TV, unde aceştia trăiesc „imaginar”, în timp ce pe ceilalţi îi angajează în urmărirea realităţii imaginare, apoi cu „problematicile” ce decurg din ea. „Crează” emisiuni „zaharoase”, unde se „discută” şi se analizează cu „seriozitate” lucruri superficiale lipsite de conţinut. Proiectează rafale de filme cinematografice în care, cu îndemânare, prezintă ca exclusive situaţii legitime, incredibile, de neimaginat şi ireale (existenţa simultană în universuri paralele, schimb de personalităţi, călătorii în timp, existenţa extratereştrilor etc.).
 
·      Instaurează Noua Eră în conştiinţa publicului telespectator, referindu-se continuu la ea, însă, fără dea explicaţii, să facă investigaţii sau referinţe la „câştigătorii” care trag sforile ei, în scopul de a-i ţine – coincidenţă? – în neştiinţă. Mai exact, prezintă fiecare schimbare dureroasă, ca şi cum ar fi vorba despre un fenomen natural inevitabil. De pildă: „În noua societate globalizată este firesc să…”, sau: „Suntem deja în Noua Eră, aşadar, trebuie neapărat să acceptăm că…”.
 
·      Instaurează subcultura Noii Ere: Cheamă la emisiuni „serioase” persoane cu „puteri”, „terapeuţi”, „văzători”, astrologi etc., dar nu vorbesc – cum fac vinovaţii care se făţărnicesc că le este ruşine – despre furtuna generalizată a consumului de droguri, a erotismului pervers, a vrăjitoriei şi satanolatriei ş. a.
 
·      Legalizează, indirect, astrologia în conştiinţa publicului telespectator şi prezicerile diferiţilor astrologi (potrivit cărora „odată cu anul 2000, intrăm în Era Vărsătorului, o Nouă Eră, care va aduce uriaşe schimbări în toate sectoarele vieţii noastre”), atunci când trec sub tăcere adevăratele motive care fac inevitabile schimbările pe care le aduce Noua Eră.
 
·      Legalizează, indirect, toate ereziile, sectele şi noile religii care au „profeţit” venirea unei Noi Ere, unei Lumi Noi etc., acceptând şi ei înşişi Noua Eră ca un fenomen natura ireversibil. (Mai ales legalizează Teosofia şi ramurile ei, care – pe lângă faptul că promovează astrologia ezoterică – a vestit – simptomatic? – şi venirea „noii ordini” ai Noii Ere, a Erei Vărsătorului.
 
 

Este oare o simplă coincidenţă faptul că toate aceste maşinaţiuni pe care le folosesc instructorii contemporani conduc la neutralizarea voinţei telespectatorilor, transformându-i într-o turmă de „fiinţe umane” fără voinţă? Oricât s-ar părea de neconceput pentru cei mai mulţi, ştergerea totală şi ireversibilă a voinţei omului – în urma unor procese specifice şi sistematice asupra gândirii lui – nu constituie o fantezie. Ea a apărut pentru prima dată, ca ideee, pe la mijlocul secolului al XIX-lea şi, treptat, a fost inclusă printre scopurile şi metodologiile diferitelor grupări, religii, ideologii, secte etc.
 
Prima aluzie s-a făcut, aşa cum s-a arătat, la Dostoievski (1821-1881) în lucrarea sa „Demonii”. El a „profeţit” „dispariţia voinţei libere la nouă zecimi dintre oameni”, ca mijloc de realizare a planului satanic al unei mici grupări care să poată stăpâni lumea. Gruparea aceasta avea ca obiectiv descreştinarea oamenilor şi „preschimbarea lor într-o turmă cu noi moduri de educaţie”. Cu lozinca ei, „fiecare aparţine tuturor şi toţi fiecăruia” (adică, prin dizolvarea oricărei personalităţi individuale şi terciuirea ei), gruparea trebuia să impună nivelarea ca „egalitate”: «…Mai presus de toate va fi egalitatea. Mai întâi, se va retrograda nivelul ştiinţei şi al talentelor. La nivelul înalt al ştiinţei ajung minţi superioare, însă de minţi superioare nu este nevoie». Astfel, «toţi vor fi sclavi şi egali în sclavie». Potrivit cu acest plan: «… Numai o zecime din totalitatea oamenilor vor avea drepturile omului liber şi stăpânirea lor asupra celorlalte nouă zecimi va fi nelimitată. Cei din urmă îşi vor pierde personalitatea lor, vor deveni turmă… se vor întoarce la simplitatea primordială a protopărinţilor noştri din rai, să zicem, unde vor trebui să muncească.”[5]
 
Cam în aceeaşi perioadă, în mintea Elenei Blavatsky (1831-1891) se năştea Teosofia, „adevărul pe care se odihnesc toate cultele”. Acoperită cu o combinaţie de spiritism,ocultism, astrologie, vrăjitorie şi pronunţate elemente budiste (karma, reîncarnare etc.), teosofia a câştigat repede credincioşi, adepţi şi admiratori, mai ales în cercurile înalte politice, sociale şi economice. S-a propovăduit instaurarea unei „Noi Ere” în întreaga planetă, a cărei „guvernare ezoterică” şi-o va asuma – nevăzut – „Ierarhia Ocultă”. Cu ajutorul, „dascălilor”, „funcţionarilor intermediari ai lumii” şi a „cugetătorilor lumii”, ierarhia îşi va asuma conducerea adepţilor ei la ascultare oarbă şi pe fiecare om – prin „ştergerea sau scoaterea sinei personale” – la „starea nemanifestată a UNUIA”, la „odihnă”, adică, la „inexistenţă”.[6]
 
Teosofia vedea „noua ordine” a ei astfel: Puţinii învingători ai războiului ei „nevăzut” vor stăpâni – nevăzut – peste „masele de oameni”, care, fără personalitate şi fără voinţă, vor fi conduse la „inexistenţă”. Ei nu vor mai fi „oameni”, nici cel puţin „oameni”, ci vor fi numai nişte „fiinţe umane”, fără voinţă, fără conştiinţă, victime ale instinctelor şi subconştientului lor.  Vor fi, adică, fiinţe antropomorfe care, însă – aşa cum a „profeţit” Dostoievski – vor putea „lucra”. Şi cel mai important: Vor crede că această schimbare a lor – adică, înfrângerea lor – constituie marea lor victorie. Aceasta va constitui, de fapt, înrobirea lor totală şi ireversibilă.
 
Dar şi Antonio Gramsci (1891-1937) şi-a pus în obiectiv voinţa omului occidental. Contemporan cu A. Bailey (1880-1949), Gramsci a avut şi el drept viziune Noua Eră, pentru a cărei instaurare propunea – şi el – un război „nevăzut” împotriva populaţiilor creştine. Scopul său, „îndocrinarea marxistă a omului lăuntric”, pentru a stăpâni fără obstacole Viziunea Marxistă: ”Paradisul Muncitorului”. Potrivit cu Gramsci, singurul obstacol pentru înfăptuirea acestui Paradis, singurul obstacol real pentru construirea de către oameni a societăţii fără clase şi pentru „stăpânirea proletariatului” era nădejdea creştină comună şi referirea creştină comună la o oarecare Putere Dumnezeiască mai presus de lume, Care „depăşeşte posibilităţile limitate a persoanelor în parte şi a grupărilor – mari şi mici”. Prin urmare, după el, câtă vreme se menţine credinţa în această Putere – Care deşi stăpâneşte peste această lume, nu aparţine acestei lumi -, „ideea unei violente revoluţii universale a proletariatului era condamnată, anticipat, la eşec.”[7]
Gramsci credea că stăpânirea marxistă nu va trebui să aibă ca obiectiv cucerirea simţită şi violentă a societăţilor prin război „convenţional”, ci va trebui „să se întoarcă către spiritul lor pentru a putea cuceri mulţimile”. Va trebui să folosească diverşi factori care, prin maşinaţiuni speciale şi sistematice, vor înfăptui, în timp, „o revoluţie liniştită şi anonimă”; o revoluţie fără sânge „în numele drepturilor omului şi a demnităţii umane, în numele autonomiei omului şi a eliberării lui de restricţiile exterioare. Şi, mai presus decît toate, fără restricţiile şi pretenţiile Creştinismului.” Aşadar, societăţile creştine vor trebui să suporte în totalitatea lor schimbări radicale în modul lor de gândire. Mai concret, va trebui să fie conduse la a părăsi nădejdea pe care o dă omului transcendenţa creştină şi să fie constrânse să creadă că „nu există nimic în afară de Materia aceasta a Universului” şi că „tot ceea ce este valoros în viaţa şi în lumea aceasta coexistă în viaţa însăşi, în lumea aceasta şi în sfera pământească”. „Paradisul Muncitorului” pe Pământ se va înfăptui numai dacă, în societăţile occidentale, toate spiritele se vor preface în „spirite proletare”[8] ( mai ales că, „Mai presus de toate va fi egalitatea… şi minţi superioare nu trebuie”, aşa cum a scris Dostoievski). Iar aceste „spirite proletare” nici nu se vor împortrivi şi vor „şi lucra pe deasupra”.
 
Unii analişti serioşi de astăzi concluzionează că, atât Teosofia, cât şi Umaniştii (a căror ramură sunt şi noii închinători la idoli), precum şi grupările Noii Ere, cu tendinţele lor luciferice, sunt folosiţi ca să netezească cele care constituie obstacolele lăuntrice care există în omul occidental, pentru înfăptuirea viziunii marxiste. În esenţă, însă, toate teoriile de mai sus au un punct comun cu „Noul Iluminism”: Conduc spre o „nouă” înrobire, care va fi totată şi ireversibilă, exact tocmai pentru că face să dispară voinţa şi formează învingători, care socotesc drept victorie deplina şi entuziasmanta lor conlucrare cu adevăratul învingător ce îi manipulează în chip nevăzut.
 
Aşadar, cum este posibil să se considere întâmplător faptul că îndrumătorii gândirii joacă rolul principal – ca noi instructori – în, dorita de către Nou Eră, „desconstrucţie” a „vechilor” rânduieli duhovniceşti, şi cum se poate considera întâmplător faptul că, „… din moloz construiesc un monument de o plăcută cedare”[9]? Întâplătoare sau nu, acţiunea lor „desconstructivă” este cu neputinţă să nu amintească de Ulrich Müller, care – abordând subiectul în aspectul lui mai larg – a scris că: „În general se poate crea impresia că presa, ca o agenţie de relaţii publice, este mişcată de conspiratori distrugători.”[10]
 
Prin urmare, va trebui să ne întrebăm – şi poate să-i întrebăm şi pe Instructorii Noii Ere – nu cumva condiţia pentru mult trâmbiţatul «Sfârşit al Istoriei» este Sfârşitul Omului?
[1]Noua ordine mondială în informatică. Ură împotriva gândirii, Denis Duclos, sociolog şi director de cercetare la National Centre for Scientific Research, ziarul «Kiriakatiki Elefterotypia», (Le Monde Diplomatique), 21. 02. 1999, p. 38 ş. u. Şi: «Essai de psychologie contemporaine, Ι. Un nouvel age de la personnalite», Le Debat, Marcel Gkose, iunie 1998.
[2] Pr. Antonie Alevizopulos, Νeosatanism. Reviziuire şi înfruntare ortodoxă. Editura  Dialogos, Αtena 1996, pp. 49, 63.
[3]Pr. Antonie Alevizopoulos, Ocultism, Guruism, „Noua Eră”, ediţia Sf.Mitropolii a Nikopolei, Preveza 1990, p. 102.
[4] Texe Marrs, Book of New Age Cults and Religions, în greacă la editura «Stereoma», Εgnatia 108, p. 243.
[5] T.M. Dostoievski, Demonii, cap. 7. Partenerii, p.319.
[6] Pr. Antonie Alevizopoulos, Ocultism, Guruism, „Noua Eră”, ediţia Sf.Mitropolii a Nikopolei, Preveza 1990, p. 98.
 
[7]Martin Malachi, The Keys of This Blood, cap. 13ο, Antonio Gramsci, The Spirit haunts in East and West, ed. Touchstone, 1990, p. 247.
[8] Ibidem, p. 251.
[9]Pr. Antonie Alevizopulos, Νeosatanism. Reviziuire şi înfruntare ortodoxă. Editura  Dialogos, Αtena 1996, p. 147.
[10] Ulrich Müller, Das Leben und Wirken des „Satanisten” T.: eine Dokumentation. Almanach Verlag, Regensburg. 1989, pp. 93-94.
 sursa: email, autor necunoscut si deosebit de destept.

22 răspunsuri

 1. Ultima statie a ortodocsilor ecumenisti este cea a „noii ere” (new age).
  Ortodocsi din BOR oficiala aveti grija de la ce ierarhi luati binecuvantare si de care ierarhi apartineti!

 2. „Sterilizează inofensiv orice împotrivire rezonabilă”

  Fiti nerezonabili atunci ! Au taiat curvele [femen]iste Sf Cruce? Hai sa le taiem si noi pe ele. Odata de doua ori de doua sute de mii de milioane de ori… Punem pariu ca dupa primele zece, se opreste blasfemia ?

  Cat despre tembelizor, nu va lasati copii sa se uite la mizeriile lor ci dati-le filmele clasice – anii ’60 -’70 ca sa poata sa aleaga in cunostinta de cauza atunci cand vor creste.

  Atctiunea satanistilor este pe termn si cu bataie lunga – vezi ce invata copii la scoala, televiziunea, muzica, stilul de viata impus, etc. E un ansamblu complex de factori, strategii si actiuni care sunt aplicati respectiv efectuate ptr atingerea unui scop foarte vechi si foarte simplu. Problema e ca ce-si face omul cu mana lui……e lucru manual.

  De e x am avut disctuii cu tineri – produsi ai societatii moderne – care erau de-a dreptul indignati si chiar agresivi ca nu le ascult muzica lor si il prefer pe Tudor Gheorghe in detrimentul „operelor trendy”.

  Bineinteles ca nu ascultasera in viata lor TG, iar la intrebarea de ce raspunsul a fost ca nici bunicii lor nu asculta „asa ceva”. Si atunci cum poti sa compari? Blocaj total, enervare, soc, groaza – Ba pot ba sa compar n-am nevoie sa ascult!

  Nulitatile devin si agresive cand se vad confruntate cu ceva ce le depaseste.

  Catr desprte instructori …e adevarat ca au vina lor si inca mare pe principiul vai de cl care pacatuieste dar si mai vai de cel prin care vine pacatul, insa si noi suntem liberi sa primim sau sa refuzam instructia!!!

  • @ M
   „Cat despre tembelizor, nu va lasati copii sa se uite la mizeriile lor ci dati-le filmele clasice – anii ’60 -’70 ca sa poata sa aleaga in cunostinta de cauza atunci cand vor creste.”

   Mintea copilului este iremediabil distrusa chiar si cu un singur minut pe zi de televizor. Indiferent de program, inclusive cele cu ratuste sau religie.
   Vedeti/cititi studiile lui Virgiliu Gheorghe:
   http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=&oq=virgiliu+gheorghe&ie=UTF-8&rlz=1T4GZBN_enUS474US474&q=virgiliu+gheorghe&gs_l=hp…0l5.0.0.0.6095………..0.zsvK2g1sBAU

   Primul semn ca victim este afectata este ca nu vrea sa mai citeasca.
   Cu exceptia cartilor care contin occultism cum ar fi cele cu Harry Potter.

   • fartate, mi se pare putin cam extrema asta cu ” chiar si cu un singur minut pe zi de televizor”

    Tv-ul , ca si banii ca si multe alte lucruri sunt niste instrumente. Folosite cum trebuie pot fi extrem de benefice, folosite gresit ….iti dai sema.

    Copilul poate sa invete foarte multe lucruri bune de la televizor – istorie, biologie, etc.

    Nu i-ai da copilului tau sa se uite la Mihai Viteazul ? Stefan ce Mare? Dacii ? ori la Dumbrava minunata, la Toate panzele sus? Fii serios!

    Ori la o teleenciclopedie ?(fara mizeriile alea pseudostiintifice de discovery) Ori nu i-ai arata pe calculator cum rotind un cerc obtii o sfera? Ori scheme tehnice cu planete ori cu animale ca acu saraci au ajuns sa nu mai ai habar cum arata vaca.

    Ideea ca nu trebuie sa-si petreaca tot timpul la tv , ca acel tv sa se substituie parintelui si mai ales sub nicio forma sa ajunga sa fie bombardat cu mizeriile „moderne”.

    Mintea copilului e ca o carte nescrisa – Scrii caligrafic lucruri frumoase in ea vei avea o carte superba. Scrii prostii? O sa ai o carte infecta.

 3. Totul depinde de capacitatea de a gandi critic a fiecaruia.
  Critica nu este incurajata de nici un sistem totalitar; tot ce vor dictatorii e omul nou-visul tuturor tiranilor-constructor constient al…-si aici va las sa adaugati ceea ce se potriveste fiecarei epoci-si nu personalitati independente.
  Depinde de fiecare dintre noi;supravietuitori ai unui sistem totalitar sau altul:ca cei mai tineri sa nu cada in mlastina fara fund a indobitocirii controlate de guverne
  A deschide ochii celor tineri-usor de modelat si manipulat pana spre 30 de ani-e o datorie crestineasca a celor care au purtat cravata de pionier/cercetas/tineret comsomol sau hitlerist, fara sa creada in doctrina;a celor care au pastrat discernamantul si credinta crestina; in ciuda tuturor persecutiilor.
  Educatia e cel mai greu proces al formarii oamenilor, dar e singurul care ne asigura viitorul ca natie, specie si crestini.
  Nu ni se cere pledoaria in aule, sali de clasa sau amfiteatre, ci doar munca (vorba bolsevicilor) si rabdarea cu cei mai tineri de langa noi.
  Preotii poarta o mare parte din acesta responsabilitate, dar nu pot fi lasati singuri in acesta lupta cu intunecatii.Mirenii sunt la fel chemati in acest apostolat al cuvantului catre cei tineri, ca si Parintii odinioara
  Acolo e frontul cel mai important:tineretul;acolo se concentreaza toate eforturile ostilor dusmane-vazute si nevazute.

  • mda, stii cum este asta cu new world order? cred ca multi viseaza o noua ordine mondiala si uitandu-ma in jur chiar ma gandesc ca ar trebui una noua dar in acceptiunea mea nu a satanistilor numai ca aceasta ordine nu va fi cum isi inchipuie unul si altul sau mai bine zis fiecare isi inchipuuie o anumita ordine mondiala dar singura ordine care va ramane in picioare va fi aceea e care o va da Hristos poate tocmai d’aia ii si spune „sfarsitul vremurilor”

 4. De acord cu articolul,desi stilul este cam imbacsit,greu de mistuit si asimilat.Filozofie,de!Dar trebuie sa recunoastem cu totii ca am plonjat intr-o noua era pe care noi,cei maturi,o intelegem mai greu,cei mici capata deprinderi si se formeaza inconjurati de o tehnologie pe care nu o visam,macar,acum 50-60 de ani.Acum 55de ani,cand tata a venit acasa cu o lanterna,bunica fugea de ea si-si facea cruce,zicand ca are pe necuratul in ea.Sau cand am citit prin clasa a treia o povestire stiintifico- fantastica in care se vorbea de videotelefon,m-am mirat ce imaginatie bolnava au unii scriitori…Acum comunic cu fratele meu din Irlanda prin messenger,audio-video si am casa plina de calculatoare.
  Toate astea trebuie sa produca,sau au inceput deja sa produca un salt ametitor in mentalitatea omenirii,schimbindu-i perceptia despre realitatea inconjuratoare ,cu impact asupra tuturor parametrilor ce definesc moralitatea,atitudinea fata de viata,relatii intre indivizi,etc.
  Iar cei care sunt mai pregatiti si mai avuti,preiau franele noii orientari si ne duc unde vor ei.E dreptul lor,atata timp cat nu ne putem opune,iar felul cum procedeaza este evaluat de noi cu masuri si greutati care nu mai sunt de actualitate.Un procent urias din omenire nu stie in ce directie se indreapta.Un procent minuscul stie si ne mana intr-acolo.

  • ahem, nu ai citi jules verne cand erai mic? tehnologia e doar un mijloc prin care se atinge un scop, depinde cum folosesti acea tehnologie smi in ce scop. Crezi tu ca nu s-au inventat o caruta de chestii menite sa usureze si sa imbunatateasca viata omului? Fii sigur ca da , dar acei cativa care stapanesc tehnologia o tin la blat tocmai ptr ca isi dau seama ca pe masura ce evoluam tehnologic vom fi tot mai liberi si mai ales satui de tot si de toate si vom incepe sa cautam pe Dumnezeu in loc sa alergam dupa nimicuri precum banii casele masinile, fala desarta, etc., iar locul lor in oranduirea noastra sociala ar disparea pur si simplu. Asa ca fac ceea ce le este mai la indemana folosesc impotriva noastra tehnologia menita sa ne usureze munca la care am fost osanditi de la Adam incoace tocmai ptr a ne ingreuna si mai tare si a ne indeparta si mai tare de Dumnezeu.

   Ceea ce mi se pare iesit din comun este insa subtitilitatea cu care suntem convinsi sa ne punem singuri latul de gat. Tot timpul este respectata cu sfintenie libertatea de a alege pe care Dumnezeu i-a dat-o omului si e atat de simplu – poti sa refuzi sigur cu niste consecinte, dar noi de ce suntem atat de slabi sa ne temem de niste consecinte inchipuite?

   Uite dom’le io nu vreau sa i-au salaru’ pe card nici de-al dracului. Aaa, pai nu putem sa te angajam. Asa si ce? va iau gatul si va fur voua mancarea. Te bagam la parnaie. Asa si ce? Ma bagi pe mine, il bagi pe al , bagi o suta o mie , o suta de mii… Opa , stai asa NASOL , o suta de mii care vor sa ia gatul bancherilor si sa-i arunce in aer. uuups , ciomageal civila, hales bules bogatii ???? Nu e bine , nu e bine domnu’ chestor…vorba unui clasic inca in viata (din nefercire securista jigodia dar deh gura pacatosului adevar graieste0

   Ma obliga cineva sa folosesc tel mobil? Nu. De ce nu incetez sa-l folosesc? Cum ne descurcam cand nu erau telefoane mobile ? Dar cand nu erau nici fixe? Ne descurcam mai bine acum???

   DE CE????

 5. Dostoievski mie personal mi s-a parut a fi un prooroc nemincinos, a profetit distrugerea crestinismului in Rusia ceea ce s-a intamplat nu mult dupa moartea lui cand au fost masacrati in jur de 62 milioane de ortodocsi http://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM , cel mai mare macel asupra crestinilor de la imparatii pagani incoace. „Ceea ce ar trebui sa ne puna pe ganduri, la drept vorbind, este tocmai constatarea ca asemenea crime fioroase au inceput sa nu ni se mai para chiar atat de ingrozitoare, asta ar trebui sa ne inspaimante in primul rand, faptul ca am ajuns sa ne familiarizam cu monstruozitatile…” spune Dostoievski prin gura lui Ippolit Kirillovici. „Marele inchizitor” si „Vedenia lui Ivan Karamazov, diavolul” sunt adevarate profetii ale vremurilor din urma. M-a impresionat si acest calugar american care la prima vedere nu dai doi bani pe el, insa cand incepe sa vorbeasca… http://giabo.wordpress.com/2013/02/10/brother-nathanael-om-jodenes-skittne-lobbyspill-i-usa/ Nu stiu de cine apartine, omul insa lupta pentru libertatea poporului american, e o traditie sa lupti pentru libertate in America spunea o americanca Katerine Albrecht. Nu numai in USA ci si in alte tari cred ca vocea celor care lupta pt. libertate si pt. informarea prostimii speriate de teroristi fabricati de catre lojele masonice mai devreme sau mai tarziu o sa se faca auzita. Si nu va fi prea placut pt. cei de la inaltime.

 6. Scuze de cacofonie! Sunt sigur ca or sa sara unii (unul) ca arsi si or sa sustina ca printre cei 62 milioane au fost chiar si evrei sau catolicii etc. Cert este faptul ca in primul rand s-a urmarit stergerea crestinismului de pe fata pamantului, despre ceilalti am putea spune ca au fost victime colaterale.

 7. Off topic:
  Înlocuitorul lui Băsescu la comanda bărcii româneşti în voiajul catre NOM îsi dă deja in petec. Pe şestache, tovarăşu premier dă aprobare la exploatarea gazelor de şist http://www.frontpress.ro/2013/02/iadul-la-buzias-vezi-cine-distruge-statiunea-si-cine-aduce-tehnologia-care-otraveste-apele-si-provoaca-cutremure.html. Se mai îndoieşte cineva că urmează aprobări pentru otrăvirea întregii Moldove şi a Dobrogei?

 8. Nu mă pot abţine…Abjecţia noilor vechi conducători ai societăţii româneşti tinde asimptotic către cea a marinarului chel şi sensibil la blonde – probabil pentru că sunt singurele care-l fac să se simtă inteligent…
  Iată faptele :

  În 14 februarie apare în ziarul Naţiunea următorul articol http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/02/14/intre-constitutia-guvernantilor-si-constitutia-poporului/
  Pe scurt, se făcea publică o iniţiativă naţionalistă de a propune o Constituţie care să servească interesele românilor. Curioşii pot găsi detalii accesînd linkul, sau pe grupurile naţionaliste de pe facebook.
  Azi, 18 februarie, Krin Antenescu iese pe posturile TV şi ne anunţă că majoritatea parlamentară a decis formarea unui forum constituţional, care să dezbată textul noii Constituţii ce va fi supus referendumului. Şi ce e de reţinut aici? Păi, cam doua lucruri sunt esenţiale:
  1. Că principiul regionalizării trebuie mentionat in Constituţie, adică trebuie bătut in cuie, aşa încât să nu mai poată fi schimbat decât printr-o nouă Constituţie. Vă mai amintiti sfatul locatarului de la Cotroceni relativ la cedarea de suveranitate? Există vreo diferenţă între acţiunea politică a PDL şi USL din acest punct de vedere? Nici una, ceea ce justifică opinia că întreaga clasă politică este de aceeaşi factură.
  2. Printre altele, decidenţii formării acestui forum constituţional au luat în considerare obţinerea de fonduri pentru funcţionare de la…bănci! Sponsorizări, fireşte, căci creditele au fost deja luate de mult si plătite si răs-plătite…Aţi priceput, dragi români, cine ne va ajusta Constituţia după propriile lor interese?

  Ar mai fi ceva de constatat, on topic, de data asta:

  – Băieţii monitorizează asiduu toate iniţiativele curate (vă amintiţi de „ia Tricolorul la Înviere”?) şi au grijă să se bage în faţă, ca nu cumva să afle boborul că mai sunt încă români ce chiar au soluţii, şi mai vor să le şi aplice.
  – Cum apare ceva ce le poate ameninţa poziţia de lideri ai acţiunii sociale, au grijă să propună ceva asemănător, numai că sub propriul lor control, şi, evident, în aplicarea întocmai şi la timp a ordinelor venite de la diverşi licurici, fără ca alte puncte de vedere să fie luate în considerare, necum să mai poată influenţa în vreun fel acţiunea politică.

  Concluziile le trageţi singuri.

  • e o chestiune de PUTERE…………… LUPTA PTR PUTERE

   si ce este PUTEREA?

   ” – Mihal bey…..Care este dupa tine cel mai pretios dar_ pe care Alah__ l-a facut omului?
   – Viata
   – Hmmm…nici nu puteai sa raspunzi altceva. Esti prea mic. ___Vei domni peste o tara marunta. Intr-o zi boierii __vor mitui pe dregatorii mei, __cum ai facut si tu, iar eu___ voi porunci.
   CEL MAI MARE DAR AL OMULUI MIHAL, ____este PUTEREA ____ Cel mai scump____si cel mai obositor.

   …………………………………………………………………………………………………

   Copiii nu-nţeleg ce vor:
   A plânge-i cuminţia lor.

   Dar lucrul cel mai laş în lume
   E un bărbat tânguitor.

   Nimic nu-i mai de râs ca plânsul
   În ochii unui luptător.

   O luptă-i viaţa; deci te luptă
   Cu dragoste de ea, cu dor.

   Pe seama cui? Eşti un nemernic
   Când n-ai un ţel hotărâtor.

   Tu ai pe-ai tăi! De n-ai pe nimeni,
   Te lupţi pe seama tuturor.

   E tragedie nălţătoare
   Când, biruiţi, oştenii mor,

   Dar sunt eroi de epopee
   Când braţul li-e biruitor.

   Comediant e cel ce plânge,
   Şi-i un neom, că-i dezertor.

   Oricare-ar fi sfârşitul luptei,
   Să stai luptând, căci eşti dator.

   Trăiesc acei ce vreau să lupte;
   Iar cei fricoşi se plâng şi mor.

   De-i vezi murind, să-i laşi să moară,
   Căci moartea e menirea lor.

   George Cosbuc – Lupta vietii

 9. Punct de vedere ortodox, exprimat intr-o conferinta despre :”Pecetea numelui”

  „… numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10, 20)

  La opt zile de la naştere micul om primeşte un nume. Curând numele i se va imprima în carnea sufletului, influenţându-i opţiunile, gusturile şi traseul existenţial. Comun sau nu, tradiţional sau exotic, numele lui va cântări cât un destin. Desigur, birocraţia va încerca să îi anuleze identitatea, obligându-l să poarte de la naştere şi până la moarte un număr. Codul numeric personal îl va însoţi mai fidel decât umbra în toate situaţiile şi în toate ipostazele: la grădiniţă, la şcoală, la spital, la bancă, la poliţie, la supermarket, de fiecare dată când va fi nevoit să calce în vreo instituţie publică. Birocraţia pare să proclame: „Ai număr, exişti! Nu ai număr, nu exişti!” În afara celor din familia ta şi a cunoscuţilor tăi, numele aproape că nu contează. Persoana va fi rând pe rând şi simultan client, pacient, contribuabil, utilizator, consumator, votant, în temeiul acelui număr propriu numai lui. Altfel nu ar exista.

  Deşi societatea nu pune mare preţ pe numele cetăţenilor săi, tocmai numele rânduit în a opta zi de la naştere şi confirmat la Botez conferă purtătorului său vocaţia. Vrem, nu vrem, ne mişcăm cu toţii în matricea numelui personal şi neapărat în dauna numărului personal. În principiu „eşti precum te numeşti”.
  .
  Preot Claudia Bazavan

  Nu am participat la conferinta si imi pare rau.
  Fara legatura cu ciparea, ma gandesc la inconstienta parintilor ce dau nume exotice, adesea umilitoare copiilor lor stigamtizandu-i, fara intentie.
  Ma mai gandesc si la mania diminutivelor.
  Dumitru, Georghe sau Filoftea devin Gigi, Mitica, Fifi..
  Preotii ar avea un cuvant de zis, un sfat de dat parintilor si adolescentilor

 10. […] Sursa: Eufrosin […]

 11. EUFROSIN,
  sa-ti da Dumnezeu sanatatee si putere in vremurile tulburi care traim !
  Spun asta pentru ca mai sunt si alte site-uri ”crestine ortodoxe” dar daca spui acolo adevarul, imediat te baga la spam.
  ceea ce faci tu acum lasand pe toti sa spuna tot ce stiu, Dumnezeu te va rasplati ca si cum ai marturisi Adevarului.
  Doamne ajuta!!!

 12. Subscriu la cele de mai sus, sa nu ne lasam intimidati! Toate aceste hidosenii aciuate pe la noi nu sunt decat niste bieti pripasi in haine arhieresti sau preotesti, hidosenii create direct sau indirect de catre lojile masonice pentru a-i face pe oameni sa se scarbeasca de Biserica iar credinta crestina sa para ceva ridicol exact cum marturisesc ei in protocoale. De fapt sunt experti in ale dezbinarii asa cum au facut-o inca din primii ani ai crestinismului, s-au strecurat in Biserica botezandu-se de ochii lumii ca dupa aceea sa sfasie si sa imprastie turma. Asa au facut si cu politica, au creat mai multe partide pt. a-i tine pe oameni dezbinati, certandu-se intre ei iar ei sa stapaneasca si sa traga foloasele. Sa nu ne descurajam, ei au de partea lor NATO cu bombele de mare putere, FMI cu banii, HAARP-ul etc iar noua nu ne-a mai ramas decat Hristos. Ce-a zis Hristos? Nu te teme turma mica!

 13. Un video socant. Pentru mine, cel putin.

 14. Romania, ca locatie pentru Oculta mondiala.
  https://www.youtube.com/watch?v=dadJGMpfa8k 32’57-41’50
  De fapt, in trei momente diferite apar imagini din Romania, legate de reuniunile grupului Bilderberg.
  Recomandarea de a privi acest documentar am primit-o de la un jurnalist care incearca sa ma dezpatimeasca de politica si crede nezmintit ca „ce mi-e stanga, ce mi-e dreapta ?- tot un drac ! „.
  Are dreptate, dar tot m-a luat cu ameteala privind imaginile.

Răspunde!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: