Un economist adevărat, vorbeşte:


În ceea ce este poate cel mai bun articol apărut în ultimii ani în România Liberă, economistul Mihaela Firsirotu se exprimă asupra situaţiei critice în care ne aflăm, cu avertizarea că greul cel mai mare încă ne aşteaptă, oferind desemenea un set de soluţii de un bun simţ rarisim pe care evident, actuala clasă politică a României nu ill va implementa niciodată.  Să le aflăm:

Mihaela Fîrşirotu, unul dintre strategii economici ai guvernului provincial din Quebec, crede că România nu a depăşit încă ce era mai greu şi că „în România există toate ingredientele pentru o criză majoră”. Profesoară la Universitatea din Quebec, Fîrşirotu se miră că BNR şi autorităţile statului le-au permis băncilor să dea credite în alte monede, decât cea a ţării şi spune că „este de neconceput  într-o ţară civilizată să-i  laşi pe oamenii de rând  să-şi asume riscul  fluctuaţiei cursului de schimb”.

În acelaşi timp, specialista canadiană de origine română crede că există prea puţine bănci cu capital românesc în ţară şi că privatizările ar trebui oprite fiindcă „o economie puternică are nevoie de propriile sale întreprinderi  naţionale mari, pentru că, în condiţiile lipsei de capital autohton numai statul poate răspunde unei  asemenea provocări”.

Sunteţi unul dintre puţinii eco­nomişti care în lucrările pe care le-aţi publicat în Canada aţi prevăzut criza mondiala. Romania putea evita perioada de cadere economică din ultimii doi ani?

M.F.: Înainte de toate, ar fi trebuit  ca România să  fi evitat criza financiară din 2007-2008, care a provocat şi  a dus  în mod direct la  recesiunea economică din ultimii doi ani. Pentru  evitarea acestei  crize financiare,  România  ar fi trebuit   să  lupte împotriva speculei imobiliare şi a creşterii enorme a preţurilor imobiliarului provocate de speculaţie. Datele nu mint: din 2001 până în 2007, preţul apartamentelor a crescut cu 550%; de notat că apoximativ 40% din cerere  a provenit  de la  „investisori” (a se înţelege «speculatori») străini.

O reşedinţă la Bucureşti, care avea o valoare medie de 60.000 euro în 2005, atingea în 2008 valoarea de 180.000 euro, urmând să scadă la 90.000 euro în 2010. În plus, şi aceasta este o practică rară  în lume, băncile româneşti, aproape toate fiind deţinute de capital străin,  au oferit  majoritatea ipotecilor în euro, transferând astfel riscul de fluctuaţie  a cursului  de schimb celui care cerea imprumutul. Pentru a-l incita pe cetăţean să-şi asume acest risc, băncile au stabilit o dobândă mai mică pentru un împrumut făcut în euro decât cel practicat pentru un împrumut în lei.

Deci n-am scăpat încă de criză.

M.F.: Cu o piaţă a imobiliarului în criză  aproape  peste tot în lume, cu speculatori care încearcă să vândă cât mai repede posibilşi astfel accelerând căderea preţurilor şi  cu un RON care s-a depreciat în raport cu euro, avem  în România toate ingredientele unei crize majore: oprirea brutală a activităţilor de construcţii imobiliare; sentimentul  bine fondat  de a fi devenit mai sărac, resimţit de către toţi proprietarii de bunuri imobiliare şi în consecinta, diminuarea cheltuielilor lor de consum; creşterea şomajului; scăderea veniturilor statului şi deficite bugetare în creştere. Banca Naţională a României avea la dispoziţie toate  mijloacele şi autoritatea  pentru  a lua măsurile necesare, măsuri care ar  fi putut evita în România efectele  cele mai   grele ale crizei financiare.

Vreţi să spuneţi că BNR nu a fost suficient de vigilentă?

M.F.: Banca Naţională a României şi alte organisme de supraveghere a pieţelor financiare aveau autoritatea de a impune un plafon, o limită   privind suma împrumutată de cetăţean în relaţie cu valoarea de piaţă a bunului imobiliar. În perioade de supra încălzire imobiliară, acest mecanism serveşte moderării activităţii imobiliare şi  limitării efectelor speculaţiilor. Ce este mai grav este că autorităţile finaciare româneşti aveau dreptul de a interzice împrumuturile în euro făcute cetăţenilor români, şi nu au facut-o. Este de neconceput  într-o ţară civilizată să-i  laşi pe oamenii de rând  să-şi asume riscul  fluctuaţiei cursului de schimb. Dacă România n-ar fi  avut de suferit efectele  negative ale  crizei imobiliarului, n-ar fi  trecut  prin această recesiune dură.

România a ieşit totuşi din recesiune, ar fi putut ieşi mai repede şi din criză?

M.F.: În primul rând, ar fi fost important să se  menţină  cheltuielile de consum; or, ideea de a mări TVA la 24% mi  se pare o idee  bizară şi foarte proastă. Apoi, în ciuda faptului că recursul la FMI pare să fi fost de neevitat, pentru a finanţa deficitul bugetar ar fi trebuit ca Guvernul să refuze  să implementeze  imediat un plan de austeritate. Devine din ce în ce mai evident, chiar şi  în rândurile FMI, că nu există o politică mai malefică decât aceea de a impune tăieri din cheltuielile publice în acelaşi timp în care cheltuielile private sunt în declin: rezultatul, îl vedem foarte clar acum, este că reducerea  de posturi şi de cheltuieli publice accentuează căderea PIB, rezultând în venituri mai mici pentru guverne, deficite în creştere, şi nu diminuate, cum se spera, şi o populatie nemulţumită, chiar ostilă datorită diminuării serviciilor publice.

Dacă România reuşeşte încet, încet să iasă din criza financiară, acest lucru se datorează în mare parte faptului că îşi controlează încă politica monetară. Între 2007 şi 2010, leul s-a depreciat cu 25%, dând astfel un impuls puternic exporturilor, care au crescut cu mai mult de 20% faţă de 2009, mai repede decât importurile. În timpul primului trimestru al anului 2010, exporturile României au crescut cu 21%, una dintre cele mai mari rate de creştere din Uniunea Europeană, depăşită fiind doar de Malta.

Concluzia dvs. ar fi că FMI ne-a tras în jos.

M.F.-Dacă România ar fi fost membră a zonei euro,  neavând astfel  puterea  şi libertatea de a-şi stabili propria politică monetară,întregul impact al acestor măsuri impuse de FMI ar  fi fost să  tragă economia României  şi mai  jos. Grecia nu a avut această opţiune şi, aşa cum explica recent  în New York Times profesorul Laura Tyson, fost consiler economic în administraţia Clinton», Grecia va trebui să se bazeze pe politici structurale pentru a-şi mări competitivitatea iar astfel de politici pot lua un timp foarte îndelungat pentru a produce efectele dorite. Între timp, Grecia va continua să sufere de o creştere economică  scăzută, de un nivel ridicat de somaj, de salarii care stagnează sau scad şi de un  nivel  ridicat  de datorie în raport cu Produsul Intern Brut”.Deci cine are urechi de auzit să audă

Se va întoarce criza?

M.F.-Părerea mea este că în prezent suntem  în centrul ciclonului. Calmul relativ riscă să fie urmat de o furtună teribilă provocată de criza din zona euro şi de paralizia democratică  a guvernului american. Soluţiile aduse problemei Greciei nu sunt altceva decât nişte cataplasme şi nu rezolvă slăbiciunile fundamentale ale sistemului monetar din zona euro.

Ce ar trebui să facă România pentru a se pune la adăpost de acest nou seism economic pe care-l prevedeţi?

M.F.: Această criză a monedei euro şi criza financiară care a precedat-o dau o lecţie clară  tuturor  ţărilor: impermeabilitatea  la crize venite din afară depinde de capacitatea voastră de a  avea o autonomie financiară şi economică, de a fi auto-suficien­tă. Mă refer bineinţeles la acele ţări, inclusiv România, care ascultă cu veneraţie  vocea marilor ansambluri economice şi politice transnaţionale, care acceptă aranjamentele dictate de presupusele „legi” ale eficienţei  economice. Aceste ţări, şi deci şi  România, ar trebui  să-şi  redescopere o agricultură  care să asigure hrana propriilor cetăţeni, un sistem financiar care să le aparţină, o politică monetară care să  răspundă  nevoilor specifice ţării respective, o politică fiscală care să fie dictată de circumstanţe proprii.

Din păcate, România a pierdut 20 de ani  cu decizii proaste, cu şicane politice, cu servilitate în faţa organismelor internaţionale, cu vorbărie neînsoţită de acţiune, cu consecinţe teribile pentru ţară: băncile ţării au ajuns în mâinile străinilor, bunurile ţării au fost vândute pe nimic investitorilor şi speculatorilor străini; România depinde fiscal, financiar şi politic de organizaţiile internaţionale; sectorul agri­col este fragil şi neperformant; instituţiile sociale, şcolile, universităţile, spitalele sunt în ruină.

Pe fondul acestui peisaj dezolant pe care îl descrieţi, care credeţi că ar trebui să fie priorităţile ţării?

M.F.: România are tot ce are nevoie: resurse, populaţie relativ instruită, ieşire la Marea Neagră. Iată câteva recomandări: faceţi din România un Centru European de Excelenţă pentru agricultura organică şi sustenabilă; accesaţi toate fondurile financiare europene  alocate, pentru a sprijini sectorul agricol; încurajaţi fermele mici şi mijlocii; încurajaţi  şi sprijiniţi financiar  şi fiscal dezvoltarea asociaţiilor cooperative, de tipul celor care există în toate ţările capitaliste.

De exemplu în Finlanda cooperativele, şi aici vorbesc de cele mai mari, făcând parte din „top 300″ din lume ca venituri, reprezintă 23% din PIB; în Elveţia  28%;  46%  în Franţa şi10% în Quebec (Canada). Acest „top” 300 cooperative afişează venituri între 600 milioane dolari şi 58 miliarde dolari şi evoluează în sectoare foarte precise: 30% în sectorul agroalimentar, 23% în comerţul de detaliu, 22% în asigurari şi 19% în sectorul bancar.

Agricultura spuneţi că ar fi prima urgenţă a României, şi apoi?

M.F.: În al doilea rând, stopaţi toate privatizările întreprinderilor de stat; îmbunătăţiţi şi modernizaţi managementul şi guvernanţa, lor stabilind termene precise pentru evaluarea activităţii lor; utilizaţi CEC-ul şi EximBank-ul ca pârghii ale dezvoltării economice. În prezent, România are 32 de întreprinderi în „top” 500 (cele mai mari ca cifra de afaceri din Europa Centrală şi de Est, cu excepţia Rusiei). Or, din aceste 32 de întreprinderi, 22 au fost privatizate şi sunt deţinute de capitalul străin. Nu mai ramân neprivatizate şi ne-deţinute sau controlate de capitalul strain decât transporturile si o parte din sectorul energetic.O economie puternică are nevoie de propriile sale întreprinderi naţionale mari pentru că  în condiţiile lipsei de capital autohton, numai statul poate răspunde unei asemenea provocări.

Guvernul pregăteşte în această perioadă privatizarea unor segmente din principalele companii energetice.

M.F.: În acest context mi s-ar părea important ca România să adopte un plan de dezvoltare dinamică bazat pe întreprinderile hibride deţinute de stat şi de sectorul privat pentru ca resursele naturale să fie ex­ploatate în beneficiul românilor. Creaţi  apoi un Fond Suveran de   Sănătate alimentat de redeventele şi profitul rezultat din ex­ploatarea resurselor naturale.

Ar trebui redus impozitul unic, după modelul Bulgariei, de pildă, care în acest fel a atras mai mulţi investitori?

M.F.: Aş zice mai degrabă să creaţi un sistem de impozite progresive, diminuaţi TVA, o taxă regresivă, şi sporiţi eficienţa colectării impozitelor; măriţi  taxa pe profit atunci când depăşeşte profitul tipic al intreprinderilor mici şi mijlocii.

În ce domenii ar trebui făcute cele mai multe investiţii?

M.F.: În sistemul de educaţie şi sănătate, în infrastructura ne­cesară turismului şi în pro­mo­varea internaţională a atracţiilor naturale şi culturale  ale ţării

România şi-a propus să adere la zona euro în 2015; e o  dată optimistă?

M.F.: Amânaţi intrarea în zona euro până când economia românească este competitivă şi puternică, şi deci poate beneficia de avantajele unei monede comune.

Oficialii români v-au cerut vreodata sfatul?

M.F.: Da, la inceputul anilor 90, când am venit în România  cu o echipă canadiană de experţi foarte bine cotaţi în Canada, care au făcut o serie de recomandări Consilului Reformei. Echipa a pregătit timp de 3 luni un ade­vărat program de guvernare  şi de transformare a României. Munca şi intervenţia au fost finanţate de guvernul canadian. Dupa prestaţie nu am avut nici un ecou.

19 răspunsuri

 1. clar
  astfel de sfaturi pot fi puse in practica DOAR de cei care conduc statul
  noi restul…nu putem decat sa-i dam jos de acolo si asta…greu…greu…

  chiar vizualizam acum cateva minute cine a fost castigatorul din toata chestia asta cu scaderea burselor de pretutindeni si retrogradarea ratingului SUA… cineva care pariase cu 10 zile inainte ca asta se va intampla…(cineva care evident a avut puterea sa provoace asta) … miliardarul mason George Soros….

  e mai mult decat evidenta directia in care ne indreptam, manati de la spate de banii unor batrani perversi (in marea lor majoritate) – NWO, sigur va aparea cineva la un moment dat care sa „dea solutii” de iesire din criza asta… si apoi sa incerce sa ne abata de la dreapta credinta…

  sa speram totusi ca mai sunt oameni sanatosi la cap care sa se impotriveasca la astfel de regimuri pe care actualul guvern de la noi probabil l-ar adopta cu bratele larg deschise…

  Noapte Buna!

 2. O contributie impotriva distrugerii noastre ca neam ar fi si niste parinti intelepti.
  In loc sa va imbecilizati copiii prin ecografii, vaccinuri, desene animate, TV si scoli de marketing, functionari europeni, comunicatori, psihologi, incercati sa-i formati ca oameni adevarati.
  Educatie ortodoxa, istorica, rationala, deprinderea de a munci de mici, de a invata profesiuni folositoare, de a sti sa se apere pe ei insisi si pe cei din jurul lor.
  Indrumati-i spre teologie, medicina, inginerie, contabilitate – profesiuni solide prin care sa traiasca asemenea unor oameni liberi, folositori Neamului.
  Iar daca vremurile vor fi grele, sa poata trai cu o meserie manuala invatata in copilarie – tamplarie, electronica, mecanica auto, agricultura, zootehnie.
  Alternativa este sclavia, indiferent de ambalajul si eticheta prin care este prezentata.

 3. Apocalipsa 18:11
  Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa:…ici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici SUFLETELE OAMENILOR!

 4. deci, cam tot ce zice femeia asta e exact invers fata de ce fac guvernantii nostri!

 5. Pai cam asa ceva. Astia nu fac decat sa ne omoare incet dar sigur. Unii mor de foame si unii castiga miliarde
  I-a uite ce scrie aici http://stirilezilei.3x.ro/index.php/un-investitor-a-pariat-pe-scaderea-ratingului-s-u-a-si-a-castigat-85-miliarde-de-dolari/ Cine oare o fi? Ghici?

 6. Foarte interesante ideile acestei doamne…Gasim pe cineva cu ouale suficient de sanatoase pentru a le si pune in aplicare?

 7. Asistam, ne place sau nu, la prohodul unei paradigme de inspiratie iudeo-masonica, numita statul capitalist. Bazarea acestuia pe valori non-umaniste a transformat „liberte, egalite, fraternite” intr-o minciuna de cea mai joasa speta, lacomia umana fiind singura modalitate de supravietuire intr-o lume ce a devenit neincapatoare pentru cei multi. Supra-aprecierea banului, transformarea acestuia in unic criteriu de estimare a valorii, a facut uitate valorile general umane, cele ce au stat la baza evolutiei societatii omenesti. Iar acum, acestea se razbuna, prin insasi inexistenta lor. Caci valoarea suprema a capitalismului – banul – impreuna cu trasatura umana intim legata de el – lacomia – contin in ele insele germenul sinuciderii. Simptomele le-am vazut inca acum doi ani, cand executivi de inalt rang americani mergeau sa-si ia pomana de la contribuabilul american cu avioanele personale…Exista solutii? As spune ca nu in afara acelor valori uniste pe care le-am mentionat. Nu este normal ca accesul la resurse pe care nu le-au creat alde Rothschild sa fie restrictionat pentru ceea ce cu dispret politicienii de azi numesc „poolime”. Avem cu totii dreptul fundamental la o viata decenta, iar haiducia inversa practicata cu obstinatie de catre statul capitalist, prin transferarea resurselor financiare de la creatorii de valori in plan fizic la „gestionarii financiari”, nu mai poate fi sustinuta, pentru ca s-a ajuns la momentul in care resursele nu le mai ajung nici acestora. Toata lumea vrea mai mult, fara a estima valoarea sociala a activitatii sale. Este, poate, si o criza a lipsei de criterii, ori a volatilitatii etaloanelor.
  Revenind putin, plata celor multi pentru a nu face nimic este o mostra crasa de proasta gestiune a resursei umane. Cea mai ieftina resursa de pe planeta este inteligenta umana, dar este creatoare de plusvalori imense. Ca atare, compromisul facut prin inventarea statului asistential este contraproductiv. O solutie s-ar intrevedea, pe termen lung: o noua paradigma a selectiei sociale, bazata pe valoarea intrinseca a individului, rezultata din accesul universal la educatie. Aceasta, urmata de investitiile in stiinta si cercetare, care vor absorbi forta de munca inalt calificata si vor duce la o competitie reala, dusa de aceasta data in folosul intregii planete.

 8. CEVA FOARTE INTERESANT SE INTAMPLA PE ACEST SITE:

  http://illuminati.org/

  PAGINA ESTE COMPLET NEAGRA, IAR CAND TASTEZI :CTRL-A; APARE IN STANGA SUS UN FEL DE CLEPSIDRA, CARE ARATA EXACT CAT TIMP A MAI RAMAS, TIMP PENTRU CE? VEDETI SI VOI, POATE AVETI VRE-O EXPLICATIE.

  DE ASEMENEA PENTRU A INTRA PE SITE AI NEVOIE DE O PAROLA, PE CARE PRESUSPUN CA AR TREBUI SA O DEDUCI DIN GHICITOAREA AFISATA AICI:

  http://www.illuminatiorder.info/krad/e-ssap.html

  CIUDAT, MISTIC!

 9. http://illuminati.org/

  PAGINA ESTE COMPLET NEAGRA, IAR CAND TASTEZI :CTRL-A; APARE IN STANGA SUS UN FEL DE CLEPSIDRA, CARE ARATA EXACT CAT TIMP A MAI RAMAS, TIMP PENTRU CE? VEDETI SI VOI, POATE AVETI VRE-O EXPLICATIE.

  DE ASEMENEA PENTRU A INTRA PE SITE AI NEVOIE DE O PAROLA, PE CARE PRESUSPUN CA AR TREBUI SA O DEDUCI DIN GHICITOAREA AFISATA AICI:

 10. Caravana (politikiei románes-ti) trece, câinii latrã…………….

 11. Nikola Aleksic- va scoate populatia Serbiei in strada!

 12. „Qubit, on 14 mai, 2011 at 21:55 said:
  Chiar acum cand citesc acest articol,afara este innorat.Norii sunt liniari?!,grosi,atipici,se vede de la o posta ca sunt produsul fenomenului de chemtrails.In articolul gasit aici: http://fymaaa.blogspot.com/2009/11/chemtrails-moartea-din-aer-23112009.html
  am gasit cateva idei interesante.Prima idee ar fi: “Aceste chemtarails contin saruri de bariu, aluminiu care se banuieste ca sint folosite la aplicatii militare in deflectia undelor radio si luminoase (ca un strat reflectorizant)”,aici iar avem o informatie foarte importanta: “Dara ce se formeaza, este de fapt un polimer care se transforma intr-o plasa fina care se intareste in contactul cu aerul si astfel el ramane plutind in atmosfera, la mare inaltime, acolo unde este nevoie de aceste particule reflectorizante”, in urmatoarea fraza gasim ceva exceptional: “Aici este vorba de meteorologii germani care au descoperit aceste chemtrails-dare pe cer, care fiind radio reflectorizante le-au produs anomalii la instalatiile radar ce se bazeaza pe unde radio (asa le-au si descoperit)”.Aici avem un link care ne arata fotografii cu norii chemtrails:http://www.urbanviorel.ro/2008/09/03/substante-chimice-pe-cer-chemtrails/. O alta informatie vitala,as putea spune,este faptul ca cel mai puternic calculator din lume a fost construit de cei de la IBM,pentru a fi folosit in …meteorologie…in combaterea “incalzirii globale”(am pus in ghilimele,deoarece subiectul incalzirii globale il consider minciuna mileniului).Redau aici link-ul despre calculatorul IBM: http://www.go4it.ro/componente-pc/ibm-va-construi-cel-mai-puternic-calculator-din-lume-874403/
  Ce vedem esential in acest articol? Faptul ca este ultrasecret:” Sistemul va fi folosit la proiecte foarte avansate, precum simularea efectelor încălzirii globale. Informaţiile nu sunt oficiale, dar au fost publicate din greşeală pe un site guvernamental din Statele Unite, însă pentru doar câteva minute, suficiente însă”. Deci,inteleg faptul ca acest supercomputer poate realiza calcule privind viteza de rotatie a planetei,viteza de rotatie a atmosferei terestre,directia si viteza curentilor de aer,etc. toate aceste calcule realizeaza o harta digitala a norilor chemtrails,corectia pozitionarii acestora(a norilor) in zone geografice de interes operativ, care nu sunt altceva decat “un covor atmosferic de camuflaj”, ideal pentru cel mai mare atac aerian folosit vreodata in istoria Terrei,care va fi totodata… ultimul.
  Subscriu la cele cinci cuvinte ale tale Eufrosine: “va fi o vara fierbinte!”
  Doamne Iisuse Hristoase Te rog sa ma miluiesti”.
  –––––––––––––––––––––––––-
  Dupa cum am observat in ultima vreme aparitiile acestor (OZN-uri) pe cerul marilor puteri SUA.Marea Britanie,etc,imi confirma din pacate ceea ce am spus anterior.Ziua Zero,ziua marelui atac final,bate la poarta umanitatii mai repede decat am preconizat.Puterile planetei si-au scos la antrenament „bestiile zburatoare”,se folosesc de nori ca spatiu de manevra camuflat;vezi aici dovezile: http://stirileprotv.ro/exclusiv-online/paranormal/ozn-uri-filmate-deasupra-londrei-in-miezul-zilei-nava-mama-insotita-de-cateva-escadrile-video.html sau http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/video-ozn-urile-creeaza-din-nou-panica-un-reporter-a-filmat-obiectele-zburatoare-234825.html .Impresionante manevre aeriene,viteze mari,ceea ce denota aparate de zbor foarte performante.Pacat ca sunt utilizate in slujba raului,a razboiului si nu in slujba progresului omenirii.
  Spuneam anterior intr-o relatare mai veche(pe care ai sters-o nepermis) ca am avut un vis in care am vazut mii de avioane de lupta si mii de farfurii zburatoare ce atacau un vecin de la rasarit.
  Faptul ca aceste antrenamente se fac si ziua,in zone populate chiar,arata graba febrila de a fi gata pentru acea zi neagra pentru umanitate si in special pentru noi cei ce vietuim pe linia frontului (Nota: eu locuiesc in Vaslui).Iata ce zice Parintele Ilarion Argatu aici: ” Am văzut o jumătate de Bucureşti sub dărâmături şi jumătate în picioare, dar pustiu şi gol, fără oameni. Pe străzi erau maşini de tot felul, care mai de care mai frumoase, mai luxoase, dar fără oameni. Puteai să-ţi alegi pe care voiai. Nimeni nu era şi nimănui nu-i trebuiau. Am văzut oraşe şi sate pustii, câmpii verzi dar pustii. Am intrat într-o casă, să mă dumiresc, dacă este cineva acasă. Nimeni. Pe aragaz, încă mai fierbea ceaunul cu mămăliguţă, masa era aranjată. Jos lângă aragaz un şorţ şi haine femeieşti, semn că a prins-o moartea pe gospodină făcând mâncare, iar pe scaune şi spătar haine bărbăteşti şi femeieşti, semn că stăteau la masă. M-am mirat şi eram stupefiat de acea linişte ca de mormânt şi de acel pustiu. Începând de la Galaţi şi până în nordul Moldovei, nu ştiu dacă am întâlnit vreo şapte oameni de toţi, aşa de rari şi de departe erau unii de alţii, poate la sute de kilometrii. Toţi erau îmbrăcaţi în haine albe, semn că numai atâţi drepţi s-au mai găsit printre oameni când s-a produs cataclismul. Am văzut până în Rusia. Până la Moscova, nu ştiu dacă or fi fost 7 oameni pe care i-am întâlnit şi aceia erau îmbrăcaţi în haine albe. Pe aici locurile erau arse, de parcă ar fi dat cineva foc la munţi şi la câmpii şi clădiri dărâmate ca la cutremur…” http://deveghepatriei.wordpress.com/2011/04/19/profetiile-parintelui-ilarion-argatu-despre-vremurile-de-pe-urma-fratilorsa-ne-ajute-bunul-dumnezeusa-trecem-cu-bine-prin-toate-sa-nu-uitam-sfatul-parintelui-justin-parvu%E2%80%9Deste-vremea-mucen/
  (Nota: am cautat pe internet efectele bombei cu neutroni: http://www.peteava.ro/id-110356-pr-cleopa-apocalipsa-bomba-atomica-si-cu-neutroni)
  De multe ori m-am intrebat de ce zona noastra ,a Moldovei este „Zona Gri” pe hartile economice ale UE,desi suntem si facem parte integranta din Uniunea Europeana?De ce suntem catalogati condamnati sa fim drept: „provincia cea mai saraca din UE”?http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_8773/Moldova-va-fi-cea-mai-saraca-regiune-din-UE.html
  De ce aici in aceasta sarmana Moldova nu se investeste nimic dpdv economic si social? Totul este lasat in paragina.De ce suntem condamnati la acest nivel de subzistenta? Acum am aflat de ce.Deoarece pe aici va trece linia frontului,iar noi deja suntem condamnati,suntem acea zona de tampon, unde se lovesc rachetele si antirachetele(cu incarcatura nucleara din Transnistria) ce au spectrul de actiune intre raul Prut si lantul Muntilor Carpati , zona descrisa mai sus in profetia Parintelui Ilarion Argatu.Asa ca potentialii investitori din vest sunt sfatuiti „parinteste” de guvernele lor sa nu investeasca intr-o zona care oricum nu va mai fi! Calaii postdecembristi de la Bucuresti,tradatorii de neam si-au cumparat deja proprietati in Elvetia pentru a se pune la adapost ca naparcile in acele timpuri,dar vor avea soarta cozilor de topor (NU li se va spune CAND va fi Ziua Zero),care vor pieri in …foc!
  Ies pe strada,ma plimb prin oras,printre ceilalti ca mine.Copii se joaca,alearga,sunt fericiti…Sunt trist pentru ei,pentru familia mea …Undeva,pe o harta militara,inconjurata de garbovi generali hapsini de putere,noi,acestia ce traim pe aceste meleaguri,nu reprezentam decat…”pierderi colaterale inerente”!
  Doamne Iisuse Hristoase Te rog sa ma miluiesti!
  PS. Totodata va reamintesc ca nu trebuie sa pierdeti vremea inutil cu emisiunile TV,filmele,distractiile inutile etc.Pregatiti-va sufletul pentru a fi gata oricand de trecerea dincolo.Sfintii parinti Ortodocsi din vechime ne spun ca in ceea ce vom fi gasiti in aceea vom fi judecati. Sfintii Parinti ne spun ca daca moartea ne va gasi in Rugaciunea lui Iisus (in timp ce rostim aceasta minunata rugaciune) vom fi mantuiti! Indrazniti de va rugati practicand Rugaciunea lui Iisus cu metania.Redau aici lista cu exceptionale carti despre Rugaciunea lui Iisus:
  1. ‘Despre Rugaciunea lui Iisus’,vol.1 si 2 – Diacon Gheorghe Babut, Editura ‘Pelerinul Roman’,Oradea,anul 2002 ;
  2. ‘Sbornicul’-Lucrarea Manastirii Valaam ,2 volume – Editura ‘Reintregirea’,Alba Iulia,2000;
  3.’Vladica Antonie Marturisitorul-Calea Rugaciunii launtrice,Manualul isihiei’.Arhiepiscopul Antonie de Golansc si Mihailovsc, Colectia “Cetatea Crestina’;
  4.’In lumea rugaciunii’- Sfantul Ioan de KronstadtEditura ‘Sophia’,2003.(Nota: o carte tehnica despre Rugaciunea lui Iisus);
  5.’Inima in scrierile Sfintilor Parinti’- Arhim.Spiridonos Logothetis,Editura “Sophia”,Bucuresti,2001;
  6.’Rugaciunea lui Iisus’ – Sfantul Ignatie Briancianinov,Sfanta Manastire Frasinei,Ramnicu Valcea,1948,Editura ‘Credinta Stramoseasca’,1999;
  7.’Experiente ascetice’ – Sfantul Ignatie Briancianinov, 4 volume,Colectia ‘Parinti Rusi’,Editura ‘Sophia’,Bucuresti,2000;
  8.’Viata launtrica’ – Sfantul Teofan Zavoratul,Colectia ‘Parinti Rusi’,Editura ‘Sophia’,Bucuresti,2004;
  9.’Nevoitor, Razboi in vazduhul inimii’ – Apare sub ingrijirea Manastirii ‘Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil’,Editura ‘Credinta Stramoseasca’,2001;
  10.’Trezvia mintii si cerul inimii’ ,Integrala Scrierilor – Filotei Sinaitul, Editura ‘Deisis’,Sibiu,2009 ;
  11.’Capete despre Rugaciune’- Pr.Tudor Ciocan,Editura ‘Sophia’,Bucuresti,2008
  12.’Patericul Romanesc’ – Arhim.Ioanichie Balan,Editura Episcopiei Romanului,2001.(Nota: o carte foarte buna,necesara pentru a ne cunoaste inaintasii ortodocsi ai neamului);
  13’Rugaciunea.Experienta Vietii Vesnice’- Arhimandritul Sofronie Saharov,Editura ‘Deisis’,Sibiu,2001.(Nota: Arhim.Sofronie Saharov a fost discipolul Sfantului Siluan Athonitul-declarat ‘Sfantul secolului XX’; un scriitor profund,un traitor tainic al Ortodoxiei.Cartile scrise de arhim.Sofronie Saharov sunt un ‘indreptar’ in viata cautatorilor de Dumnezeu);
  14.’Vedere duhovniceasca’ – Isihast Anonim,Editura ‘Bizantina’,1991.(Nota: o carte ‘tehnica’ despre Rugaciunea lui Iisus);
  15.’Marturii din viata monahala’ – Gheron Iosif ,Editura ‘Bizantina’,Bucuresti,1992.(Nota: o carte ‘tehnica’ despre Rugaciunea lui Iisus;
  16.’Despre Rugaciune’-Fericitul Arhimandrit Sofronie,Schitul Lacu,Sfantul Munte Athos,2001,Publicat la ‘Publistar’-Bucuresti;
  17.’Pelerinul Rus’, despre lucrarea plina de har a rugaciunii lui Iisus,Editura Axis Mundi,1992,Bucuresti.(Nota : o carte de referinta in lucrarea Rugaciunii Inimii) ;
  18.’Viata si invatatura staretului Siluan Athonitul’ scrise de ucenicul sau,arhimandritul Sofronie Saharov,Editura ‘Deisis’,Sibiu,2004,Difuzare SC Supergraph SRL ;
  19.’Razboiul crestinilor cu diavolii’ – Editie ingrijita de Ierodiacon Cleopa,Sfanta Manastire Rarau,Editura ‘Panaghia’.(Nota.Aici la Sf.Manastire Rarau,jud.Suceava este Icoana Facatoare de Minuni a Maicii Domnului.In aceasta manastire s-a nevoit ieroschimonahul Daniil care a fost un mare nevoitor al Rugaciunii Inimii,fondator al Miscarii ‘Rugul Aprins’,care a scris superbul Acatist inchinat Maicii Domnului : ‘ Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului’-cu 13 Condace);
  20.’Razboiul nevazut’ – Nicodim Aghioritul,Editura ‘Bunavestire’,2001 ;
  21.’Rugaciunea lui Iisus,Unirea mintii cu inima si a omului cu Dumnezeu- ierodiacon Paraschiv Cleopa,arhim.Mina Dobzeu,Colectia ‘Rugul Aprins’,Fagaras,2002,Editura ‘Agaton’,2002 ;
  22.’Mari duhovnici romani despre rugaciune’,Editura ‘Eikon’,Cluj Napoca ;
  23.’Cuvinte despre rugaciune ale Parintelui Sofronie Saharov’ – Episcopul Sofronie al Gyulei,Editura ‘Teognost’,2005 ;
  24.’Cuvinte catre singuratici’ –Sfantul Isaac Sirul,partea II recent descoperita, Editura Deisis,Sibiu,2003. (Nota : Cartile Sfantului Isaac Sirul sunt ‘Aur Duhovnicesc’ care nu trebuie sa lipseasca din biblioteca nevoitorului ortodox,cautator al Rugaciunii lui Iisus) ;
  25.’Rugaciune si tacere in spiritualitatea ortodoxa.Puterea Numelui sau despre Rugaciunea lui Iisus.Isihia si tacerea in rugaciune’- Prea Sfintitul Kallistos Ware.Editura ‘Christiana’,Bucuresti,2003 ;
  26.’Issac Sirul – Cuvinte catre singuratici.Partea III recent descoperita,Editura ‘Deisis’,Sibiu,2005 ;
  27.’Tratatul Practic.Gnosticul- Evagrie Ponticul,Editia a II-a.Editura ‘Polirom’,Iasi,2003.(Nota : o carte pentru cei ce vor sa mearga pe drumul tainic al initierii isihaste) ;
  28.’Rugaciunea lui Iisus.Unirea mintii cu inima si a omului cu Dumnezeu’-
  Parintele Hristofor Panaghiotis,Colectia ‘Rugul Aprins’,Editura ‘Panaghia’ .( o carte ‘tehnica’ despre Rugaciunea lui Iisus) ;
  29.’O noapte in pustia Sfantului Munte.Convorbire cu un pustnic despre Rugaciunea lui Iisus’ – Ierothei, Mitropolitul Nafpaktei,Editia a patra,revizuita si adaugita.Editura ‘Predania’,Bucuresti,2006.(Nota ; carte este un …diamant. duhovnicesc) ;
  30.’Viata duhovniceasca si cum o putem dobandi’ –Sfantul Teofan Zavoratul,Editia a doua.Iasi,2006 ;
  31.’Rugaciunea lui Iisus.Intrebari si raspunsuri- Parintele Ioan de la Rarau, Colectia ‘Rugul Aprins’,Editura Panaghia’.(Nota : carte ‘tehnica’ despre Rugaciunea Mintii) ;
  32.’Despre Rugaciune si Trezvie in invataturile Sfintilor Parinti,Editura ‘Cartea Ortodoxa’,Editura ‘Egumenita’ ;
  33.’Ieroschimonahul Daniil de la Rarau.Sandu Tudor.Caiete.Sfintita Rugaciune’.Editia a doua.Editura Christiana,Bucuresti,2008 ;
  34.’Talcuiri la Filocalie-1.Avva Isaia,cuvinte ascetice’ – Arhimandrit Emilianos Simonopetritul,Editura ‘Sfantu Nectarie’,Arad,2006.(Nota : cartea este superba pentru initiere) ;
  35.’Talcuiri la Filocalie-2 .Sfantul Diadoh al Foticeii.Capete despre Cunostinta’ – Monahul Theoclit Dionisiatul,Editura ‘Sfantul Nectarie’,Arad,2008’
  36.’Talcuiri la Filocalie-3.Sfantul Isihie,cuvant despre trezvie’- Arhim Emilianos SimonopetritulEditura ‘Sfantul Nectarie’, Arad,2008. (Nota. Nu are rost sa mai zic,aceste trei carti de mai sus :’Talcuiri la Filocalie 1, 2 ,3,dar si 4(de mai jos)’ nu trebuie sa va lipseasca de la marginea patului. Bineinteles, daca veti voi, faceti rost si de cele 12 volume ale ‘Filocaliei’ –scrise de Prof.dr.Pr.Dumitru Staniloae impreuna cu Arhim.Arsenie Boca,care sunt capitale pentru un cautator al comorilor Ortodoxiei) ;
  37.’Mica Filocalie a Rugaciunii Inimii’.Editia a doua..Editura ‘Herald’,Bucuresti.(Nota : aici gasesti referinte despre ‘Tehnica Rugaciunii ciclice’-la pag.216-219) ;
  38.’Trairi ale Dumnezeiescului Har- o epistola despre viata lui Gheron Iosif Isihastul’ – Monahul Iosif Vatopedinul,Editura ‘Sfantul Nectarie’,2008.(Nota : un autentic traitor al rugaciuniilui Iisus) ;
  39.’Talcuiri la Filocalie-4.Sfantul Nil Ascetul.Despre Rugaciune de Arhim.Evsevios Vitti
  ,Editura ‘Sfantul Nectarie’,Arad,2009 ;
  40.’Ghid pentru practicarea Rugaciunii lui Iisus’ – Parintele Hristofor Panaghiotis,Editia a doua revazuta si completata,Editura ‘Agapis’2007 ;(Nota : este o ‘carte tehnica’ despre rugaciunea inimii) ;
  41.’Lucrarea de taina a Rugaciunii lui Iisus’-Editura .Despre rugaciunea launtrica a lui Iisus‘Sophia’,Editura’Cartea Ortodoxa’,Bucuresti.(carte ‘tehnica’) ;
  42.’Rugaciunea lui Iisus si experienta Duhului Sfant’ – Parintele Dumitru Staniloae,Editura ‘Deisis’,Sibiu,2003
  43.’Largiti si voi inimile voastre.Largirea inimii in teologia Sfantului Siluan Athonitul si a staretului Sofronie de la Essex’ – Arhimandritul Zaharia (Zaharou),Editura ‘Reintregirea’,Alba Iulia,2009.
  Rog cititorii care au cunostinta despre alte carti,altele decat cele de mai sus, ce trateaza despre Sfanta Lucrare a Rugaciunii lui Iisus, sa le scrie pe blogul lui Eufrosin pentru a avea cunostinta si noi de ele.
  Nu uitati ,va rog,ca si noi cei care suntem cautatori sinceri ai Domnului Iisus Hristos cel Ortodox trebuie sa fim uniti si sa ne sprijinim unii pe altii prin rugaciune si sfat bun duhovnicesc.Veniti pe blogul lui Eufrosin cu materiale despre Rugaciunea lui Iisus,date despre traitori autentici ai rugaciunii,inregistrari audio,filme,etc.
  Recomand tuturor sa inceapa lucrul cu metania pe Rugaciunea Mintii si sa auzim numai de bine.
  Nu uitati sa vizionati pe you tube filme cu Pustnicul Proclu Nicau –un traitor in viata al Rugaciunii Inimii,un mare traitor in Sfantul Duh.

 13. Eufrosine iata o astfel de farfurie zburatoare reala la antrenamente:
  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/77080/Incredible__Two_Military_Jets_Convoy_a_UFO_8_11/. (Nota: miile de farfurii zburatoare pe care le-am vazut eu in vis aratau exact ca marime ,forma,culoare,ca aceasta care este insotita de cele doua avioane de lupta).

Răspunde!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: