Tranşarea României


Se petrece acum şi aici, sub ochii noştri care au încetat să ne mai lumineze sufletele deşi stau larg deschişi. Întâi s-a răspândit un zvon îngrozitor, de către răspândaci de sorginte dubioasă. Apoi, timp de 21 de ani, s-au auzit tot felul de scenarii care aveau aceeaşi temă: pierderea Ardealului; atât de multe şi, printre ele, unele atât de absurde, încât cu greu puteau fi crezute. Dar, în puzderia de zvonuri, se ascundeau şi planurile adevărate, care însă, prin apropierea de cele imposibile, păreau şi ele, într-un fel, la fel de imposibile – acesta este un binecunoscut truc de ascundere a adevărului. De fiecare dată a reuşit – şi acum a reuşit.
Se ştia din anii 1987, 1988 că există intenţia criminală de dezmembrare a României şi că, dincolo de intenţie, existau şi nişte planuri, o strategie cu acest scop. După evenimentele din decembrie 1989 – adică după lovitura de stat şi măcelul făcut de aceiaşi autori – lucrul a început să capete contur: în martie 90, la Târgu Mureş a fost făcută, de către serviciile secrete maghiare împreună cu parte din populaţia maghiară din zonă, prima încercare de rupere a Ardealului din trupul României, după mai multe decenii. N-a reuşit. De altfel, lovitura a fost pregătită destul de pripit în cancelariile europene şi la Budapesta, pe de-o parte, iar pe de altă parte lipsea exerciţiu participării la istorie, atât în ceea ce îi priveşte pe maghiari cât şi în ceea ce ne priveşte. După Târgu Mureş, uşor-uşor am început să aflăm cum stau lucrurile – cum anume stau lucrurile, măcar o parte dintre ele. Am aflat că Ungaria a sprijinit activ atât declanşarea loviturii de stat din 1989, prin Laslo Tokes şi prin angajarea de trupe speciale care jucau rolul de terorişti, cât şi implementarea „democraţiei” proprie unei europe decăzute, atât creştin, cât şi moral – mai precis spus, unei alte europe. Toate acestea au fost făcute de maghiari, în schimbul promisiunii ferme că Ardealul va face parte din Ungaria – există şi un mit al „Ungariei mari”, care este pe cât de penibil şi caraghios, pe atât de periculos. Ceea ce este foarte interesant este că nici un istoric român nu mai pomeneşte de faptul că, mare parte din teritoriul actual al Ungariei, este teritoriu românesc – mai precis până la Tisa -, furat în alte ocazii istorice. Aşa că, ar fi corect ca acest mit al „Ungariei mari” să se refere la actualul teritoriu care este ilegal şi fraudulos de mare, deşi seamănă cu câteva judeţe din România.
Am mai aflat de aşa numitele planuri – oficiale, deşi prezentate cu rezervă – Huntington, al căror autor – Samuel Phillips Huntington – prezenta în cartea lui, The Clash of Civilizations, harta României fără Ardeal; am aflat, desigur neoficial, cum că atât Uniunea Europeană cât şi Statele Unite ale Americii susţin şi garantează ca acest rapt teritorial să se pună în fapt; am aflat, de asemenea, cum că există un plan după care parte din România a Moldovei şi Basarabia urmează să se unească pentru a forma un stat de sine stătător, care se va numi ceva cu Israel; că este mare nevoie ca ţiganii să aibe propria lor republică – fără nici un fel de glumă, deşi sunt de acord că este de tot râsul până aici – iar noua republică va fi o parte din Oltenia cu capitala la Strehaia şcl. Dar am mai aflat şi că, de jur-împrejurul Ţării, statele privesc cu lăcomie la tot teritoriul României. Şi multe altele am mai aflat, în toţi aceşti ani.
De neînţeles însă – nu ne-a folosit la nimic ce am aflat; foarte puţini au luat în serios toate aceste lucruri. Mai mult, cei care au considerat că trebuie să atragă atenţia românilor asupra pericolului, din ce în ce mai evident şi eminent, au fost şi sunt consideraţi ca fiind extremişti. Revista AXA are o rubrică permanentă referitoare la situaţia din zona Harghita Covasna, rubrică realizată de Centrul de studii al Forumului Civic din Harghita, Covasna şi Mureş, pusă la dispoziţie de neobositul luptător pentru România, Profesorul Ioan Lăcătuşu. Din pricina acestei pagini suntem consideraţi şovini şi extremişti, iar unii dintre abonaţii revistei noastre s-au retras pur şi simplu – motivând că ei nu sunt de acord cu această perspectivă „şovină” şi „extremistă”, că nu-i interesează ce se petrece la Harghita Covasna şi că ei sunt…ortodocşi! Sigur că inepţia depăşeşte puterea de imaginaţie omenească, şi, la fel de sigur, că prostia este eternă.
Astfel că, în acest moment în care Uniunea Europeană a arătat cu mare claritate că susţine dezmembrarea României prin acceptarea unei reprezentanţe diplomatice secuieşti la Bruxelles; în acest moment, când este mai evident decât evidenţa însăşi că Statele Unite ale Americii şi armata internaţională şi suprastatală NATO – care a absorbit puterea militară a României, lăsând-o fără apărare militară -, nu oferă nici un sprijin României, în orice eventual conflict (fapt demonstrat în cazul conflictului Canalului Bâstroe); tocmai în acest moment, apare ca o poveste duioasă, gospodărească, legitimă şi nevinovată, „reorganizarea teritorială administrativă” a României. Trebuie să fii cu totul înapoiat mintal să nu vezi şi să nu înţelegi ce se întâmplă. Sau trebuie să fii orb, ca opţiune existenţială.
Această „reorganizare administrativă” este de fapt regionalizarea sau federalizarea României, despre pregătirea căreia am aflat în toţi aceşti ani. Disimularea, ascunderea acestui etnocid…. se face cu închipuită responsabilitate – din nou cei mai iresponsabili cetăţeni români, conducători ai poporul român spre dezastru, îşi asumă răspunderea. Cu alte cuvinte: iresponsabilitatea însăşi îşi asumă răspunderea! – pentru viaţa, sau mai precis, pentru moartea unui popor şi dispariţia din istorie a unui stat. Cuvintele trebuie rostite răspicat şi clar, fără nici un menajament. Considerăm că nu trebuie să ne ascundem după cuvinte – nu este vreme de joacă.
Toate, dar absolut toate argumentele (aduse de Preşedintele României pentru susţinerea ideii de federalizare a ţării, sub numele de „reorganizare administrativă”) cu intenţia de a motiva această „reorganizare teritorială” sunt mincinoase, sau mai corect spus: sunt nişte bălării politicianiste justificative. Această încercare a mai fost făcută cu o singură regiune, a Banatului, în Timişoara – în 1990, prin Proclamaţia de la Timişoara se cerea doar autonomie administrativă şi economică. Acest lucru nu le-a reuşit celor care au alcătuit şi promovat textul proclamaţiei, fiindcă minciuna era prea mare: nu există autonomie administrativă şi economică, fără autonomie teritorială, adică fără să fie definit teritoriul în care funcţionează această autonomie şi, implicit, fără să fie trasate graniţele. Sau poate că Banatul a mai rămas în România, după Proclamaţia de la Timişoara, şi pentru că, pe atunci, mai erau români în România.
„Reorganizarea administrativă”, pe care conducătorii actuali ai României sunt hotărâţi să o facă (în aceste zile se negociază doar detaliile), în opt sau nouă sau n judeţe este, în adevăr, tranşarea României, care, în conformitate cu planurile iudeofrancmasoneriei, urmează să fie reîmpărţită.
Iată, pas cu pas, această „reorganizare” care ne este propusă ca salvare şi impusă fără drept de apel: 1) se împarte statul român în euroregiuni, judeţe, zone sau chiar nu contează cum se vor numi; cu alte cuvinte se federalizează teritoriul actual al României, statul român dispărând; 2) ca urmare a acestei „reorganizări”, cetăţenii locuitori ai acestor zone vor fi nevoiţi să îşi schimbe actele de identitate. Aici apare „rezolvarea”, recunoaştem că inventivă, a cipuirii întregii populaţii a ţării, fiindcă actele de identitate vor fi în totalitate cu cip; 3) zonele îşi vor afirma şi vor avea autonomie regională, adică se vor transforma în nişte mini state sub conducerea directă a uniunii europene, care va numi – deja au fost numiţi o parte dintre ei – guvernatori pentru fiecare regiune în parte; 4) în cea mai deplină legalitate, respectivele state vor putea să determine, fiecare pentru sine, dacă se unesc cu un stat sau cu altul, sau dacă îşi schimbă, şi cum, limba oficială sau denumirea. Astfel, Ardealul se va alipi Ungariei, Moldova va face un stat de sine stătător cu Basarabia, ţiganii vor avea şi ei republica lor etc; 5) statul român va dispărea de pe harta lumii – sau, aici este neclar, va rămâne doar partea de Muntenia-Ilfov cu numele de România.
Şi, pentru ca toate acestea să se desfăşoare fără surprize – de nici un fel -, apare ca foarte importantă schimbarea Constituţiei României. Şi atunci, Preşedintele României cere schimbarea constituţiei. Noi ştim cu toţii – am văzut cu ochii noştri – că Preşedintele României nu cunoaşte nici măcar imnul de stat al ţării în care el este preşedinte, şi, ca urmare, nici nu cred că poate cineva să pună problema că acelaşi preşedinte ar putea cunoaşte Constituţia României – fie şi pentru simplu motiv că Legea fundamentală a Ţării nu este scrisă în versuri, şi, deloc neglijabil, are un text cu mult mai lung.
Situaţia în care ne aflăm este fără precedent în istoria românilor. Acum nu mai e vorba despre o regiune autonomă maghiară, nici de comunism sau capitalism, sau de fanarioţi sau turci; acum este vorba despre tranşarea şi atomizarea statului român. Adică despre o acţiune proiectată de mult timp, acţiune care este pusă în practică de cel puţin două decenii, de către oameni pregătiţi special şi cu ajutorul suboamenilor locali sau zonali. Toţi suboamenii politici, din această perioadă, se fac vinovaţi de înaltă trădare de Ţară şi ar trebui pedepsiţi ca atare. Încă o dată: toţi!
Trebuie să înţelegem gravitatea acestui moment şi să ne asumăm conştient responsabilitatea în faţa lui Dumnezeu şi în faţa istoriei, pentru ceea ce facem sau nu facem. Este răspunderea noastră. E neapărat să pricepem acest lucru, care, deşi pare simplu, nu poate intra în minţile noastre. România nu mai are armată, nu mai are independenţă, economia este dată şi jefuită de cei despre care am scris mai sus – şi totuşi, trebuie să ne împotrivim acestui rău, acestui dezastru. Aşa cum suntem noi acum.
Nu ieşind în stradă la momente nepotrivite şi fără a avea nici un fel de finalitate, decât aceea de a protesta – aşa cum se întâmplă în toate acţiunile care sunt planificate doar pentru manipulare, în scopul fie de a depresuriza societatea civilă, fie de a crea conflicte care sunt imediat preluate şi folosite de către manipulatori tocmai împotriva noastră. Şi mai ales, nu trebuie să uităm că aceia care ne vor ţara n-ar putea reuşi niciodată fără trădători din rândurile noastre. E ceea ce se petrece chiar acum, când nu se ştie cine i-a convocat pe români la Sfântu Gheorghe pentru a manifesta împotriva maghiarimii: este cel mai contraindicat lucru pentru români şi, totodată, cel mai dorit de către unguri – conflictul care va ajuta la grăbirea fărâmiţării României. Pentru a avea credibilitate, manipulatorii au folosit nume de organizaţii cu credibilitate, fără însă a le întreba dacă sunt de acord cu acest lucru sau nu; aşa e anonimatul. Este vital să gândim în aceste momente şi nu să ne luăm după tot felul de manipulatori, care, în cazul de faţă, se ascund în anonimat. Trebuie multă atenţie, ca nu cumva noi înşine să fim uneltele prin care se va abate nenorocirea asupra poporului român, asupra propriului nostru popor.
După ce înţelegem aceste lucruri, putem să încercăm să răspundem la celebra întrebare: „Ce este de făcut acum, în această situaţie?”. Şi, de aici celelalte întrebări, care decurg firesc şi care duc la răspunsuri, pe care este neapărat să le punem în practică.

sursa Revista Axa

19 răspunsuri

 1. ROMANIA IN PERICOL, ROMANIA ATACATA

  GLOBARIZAREA SI CRIMA SIONISTA A INTRAT IN ROMANIA

  http://raportatacarearomanieideonu.wordpress.com/2011/06/27/globalizarea-si-crima-sionista-a-intrat-in-romania/

  Romania la mana mercenarilor si teroristilor planetari

  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.172109419518843.46003.100001593577493

  BASESCU SI DIVERSIUNEA PENTRU PROMOVAREA REGELUI MIHAI

  http://www.facebook.com/notes/manoliu-valentin/basescu-si-diversiunea-pentru-promovarea-regelui-mihai/182830381773812

  Atac militar GRU SOVIETIC si NATO si mercenarii REGELUI MIHAI impotriva Romaniei: semnatarii DECLARATIEI DIN 16 IUNIE 1989 DE LA BUDAPESTA, UNGARIA din comisiile prezidentiale BASESCU-GDS-TISMANEANU

 2. Vin alegerile peste un an. Eu zic ca mai bun este absenteismul total decat participarea la vot. Tot cu ai lor ne procopsim. Indiferent de partid !
  Noua Dreapta a iesit la interval cu un nou partid, culmea, sustinuti si de Vatra Romaneasca si de altii. Noua Dreapta este organizatie finantata tot de catre oculta. Mai nou, in ciuda declaratiilor, au acceptat in masa tigani ! Astia din oculta nici nu s-au mai sinchisit. Au trantit Noua Dreapta peste tot in Europa, au ales lideri care sa semene cu cei dinainte, obedienti, etc…

  NU AVEM CU CINE VOTA ! ORICUM SISTEMUL ELECTORAL ESTE LA MANA LOR !

  • Eu zic că fiecare cetăţean al României are datoria de a vota, dacă ar fi după mine aş scoate abţinerile când se votează în Parlament, ori e albă ori e neagră. Dacă nu vom vota noi românii, ungurii se vor duce la vot şi vor câştiga din primul tur, aşa că există riscul de a ne trezi cu foarte mulţi primari şi consilieri unguri.
   Noua Dreaptă nu are nici o legătură cu oculta masonică, iar Vatra Românească e formată tot din patrioţi români, deci e binevenită uniunea lor. Să vedem acum dacă şi alte formaţiuni de orientare naţională se vor alia pentru a forma Partidul Naţionalist.
   Doamne ajută.

   • Cine patrunde in sistemul lor electora ? Ion Coja n-a avut dreptul sa participe la electorale. Altii nu misca ! Pe cine sa votezi ? Si daca votezi faci ce ? UDMR-lui i s-au dat voturi si-n Craiova, unde nu-i picior de maghiar !

    Noua Dreapta ? Pai explica-mi si mie psihologia cu : Noua Dreapta Ungaria, Noua Dreapta Romania, Noua Dreapta Bulgaria, ……Cum de s-au inteles astia sa fie toti Noua Dreapta si cu ce fonduri ?
    Te-ai uitat la liderii noilor drepte ? Toti dupa calapodul inaintasilor , dara fara sa fie nepotii lor . Nu de neam !

    Pacat de Vatra Romaneasca. A fost si aceasta cucerita !

 3. chiar il admir pe basescu, iar v-a pacalit, de data asta cu regionalizarea tarii, iar in trecut cu alte scenete gen arestari de vamesi si altele din categoria paine si circ.
  nu e zi sa nu inventeze base ceva ca sa rumege toata mass-media in timp ce politicienii lui jefuiesc tara si alieneaza poporul, distrug familia, invatamantul si tineretul, conducatorii bisericii tac malc.
  pe de alta parte par. arsenie boca , argatu si altii au semnalat primejdiile ce pasc tara noastra , dezmembrarea tarii nefiind mentionata

 4. Transarea Romaniei se inscrie si ea in corul mondial al distrugerii speciei umane.
  Economic Collapse a Mathematical Certainty – Top 5 Places Where Not To Be

 5. Sinistru si implacabil!

 6. Doamne ajuta,

  Va felicit pentru activitatea pe care o aveti cu acest (misionar l-as numi) blog!
  Citind cate ceva din ce ati scris, m-am gandit, daca vreti sa facem schimb de blog-uri in sectiunea „Blogroll”.
  Adresa este: http://o-viata-frumoasa.blogspot.com

  Bucurie Sfanta!
  IIC

 7. acum ceva timp,imi raspundeai pe un ton foarte sigur,cum sa nu fie nimic de facut?
  imi poti spune eufrosin ce putem face la asta?

  • Un partid nou si cu perspectiva, oricare ar fi acela: inscrie-te in el chiar daca nu esti de acord 100% cu sponsorii sai. Vrei un exemplu? Partidul poporului. Ajungi la putere, apoi lucrezi numai inspre binele neamului.

   • La timpul trecut, asemenea acte de curaj ar fi fost catalogate drept nebunie inca nediagnosticata. Cine intra fara a fi fost chemat in politica, e discreditat in regim de urgenta. Daca nu se poate cu vorba defaimatoare, i se insceneaza o crima, un accident…
    La timpul prezent, tineretul spaniol NU MAI VREA POLITICIENI! Au inteles ca toti sunt vanduti si ca nu are rost.
    Se pun semintele DICTATURII MILITARE, ale razboiului, a tot ce poate fi mai urat Lui Dumnezeu, intru intronizarea antihristului.
    Lumea va saruta pecetea diavolului, se va minuna ca traieste in sfarsit bine, dar, Dumnezeu nu doarme si nici indiferent nu e.
    A fost parerea mea, Doamne, iarta!

   • Buna seara frate Eufrosin,ce parere ai despre asta: http://axa.info.ro/stiri-axa/partidul-axa-neamului-la-cluj-despre-federalizarea-romaniei ? Imi pare tare rau,dar am descoperit-o tarziu…Vezi pe blog,sunt niste articole foarte interesante! Astept comentariul tau! Doamne ajuta!

 8. Inca un scuipat al sistemului pe obrazul Greciei si al intregii lumi, aproape un avertisment.. prefigurat de Celente si nu doar: se vrea ca fiecare stat sa isi dea „argintaria” din casa. Se va incepe cu vinderea pe nimic a utilitatilor publice, in contul „datoriei”. Exemplu inca neverificat din mai multe surse, referitor la Grecia: spunea azi la Russia Today un autor din presa greaca, dupa momentul votului din parlamentul atenian, ca, Greciei i se cere RETEAUA DE DISTRIBUIRE A APEI, PT 400ML€. Grecia are nevoie disperata de apa, ori a le taia apa e mai genocid ca genocidul, iar suma e de tot scandalul!
  Ajuta-ne Doamne!

 9. Noi suntem santajati de vreo 15 ani, cu APANOVA; cum misca-n front guvernul, se iate apa, produs strategic!

  • Suntem varfuri la arta de a ne lasa incalecati la misto, pe fata! Acum vreo 12 luni i s-a cerut ritos Romaniei sa dea 20mld€, catre UE, pe motiv ca, de unde nu… SE PRABUSESTE BANCA EUROPEANA SI CADE EUROPA IN PRAPASTIA HAOSULUI. Romanica, fata buna si obedienta, a semnat, a gajat cu saracia nenorocitului de roman de rand. Ei si? Asa se scrie istoria! Cei mari o fac, iar plebea tace si nu vrea sa creada ce i se intampla. Metroul bucurestean a beneficiat de parazitarea de catre niste imbecili francezi care servisau vagoanele IVA, cele vechi. Sumele percepute de jigodiile frantzuze erau aopteotice. Cui pasa? Ceea ce faceau ei, facea oricare nea-caisa lucrator la calea ferata. Schimbau o garnituraa, ba un releu, ba o curez. Vax albina, dar bani cu duiumul. Asta e porcul de capitalism!

 10. Frate Eufrosin,
  Te citesc cu drag si-ti multumesc pentru ca deschizi ochii multor romani care nu mai inteleg nimic. Spui:
  Un partid nou si cu perspectiva, oricare ar fi acela: inscrie-te in el chiar daca nu esti de acord 100% cu sponsorii sai. Vrei un exemplu? Partidul poporului. Ajungi la putere, apoi lucrezi numai inspre binele neamului.
  Pavel Corut a vandut aproape tot ce avea si a „pus de un partid” cu reguli foarte morale. Au fost foarte putini care l-au urmat. Pentru ca e catalogat „securist” ??? Pana cand ne vom separa in armata, securisti, cc-isti si restul poporului ??? NU ne ajunge ca fostii cc-isti si-au facut lectia la timp si si-au selectat din „rezerva de cadre” imediat inainte de „revolutie” pe cei care le erau (sau considerau ca le sunt) credinciosi? Multa lume nu stie, hai sa le povestim istoria noastra poate vor intelege ceva ….
  Revenind la Corut, o fi el mason, cum zice lumea, o fi ce-o fi, dar a avut initiativa si a facut ceva. A demonstrat ca romanul prefera sa se uite la televizor, ca si le revolutie.
  Referitor la dezmembrarea Romaniei, asta e o tema de ridicat populatia, si cred ca de asta s-a temporizat, da sa vedeti voi ca o vor scoate-o din nou pe tapet cand ne pregatim de Craciun sau Anul Nou…. asa cum ii stim, duplicitari, o vor face curand …. pe sub masa …

  • Doar ca Pavel Corut e un satanist care nu se poate referi la Biblie, fara a o tine invers si a o numi” aceasta carte spurcata”. Clipul este pe net, numai sa-l cauti. A infiinta un partid e relativ usor daca esti de-al baietilor, desi se pot intmpina dificultati de dragul amagirii oamenilor.

Răspunde!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: