Piloţii orbi – s-a schimbat ceva cu adevărat ?


Dacă îmi este permis să-l corectez pe Mircea Eliade, o voi face în felul acesta: în locul „instinctului statal”, i-aş spune cu mult mai potrivit  „instinct naţional” şi mult mai simplu chiar, naţionalism. În rest, dacă nu s-a schimbat ceva, e faptul că în ciuda asupritorilor noştri din recente veacuri, neamul românesc continuă cu obstinaţie să existe.  Oricare altul ar fi fost demult proscris pierzaniei.

Cumva, în ciuda tuturor relelor ce nu mai contenesc, suntem încă aici…  Minunea e mare într-adevăr, dar nu va continua la nesfârşit – ce ni se cere în condiţiile astea e nu mai puţin decât pocăinţa deplină ce întoarce pe fiul rătăcit la Tatăl Lui.  Pentru a o câştiga însă, este nevoie de conştientizarea râului ce ne-a cuprins:

Imoralitatea clasei conducãtoare românesti, care deţine “puterea” politicã de la 1918 încoace, nu este cea mai gravã crimã a ei. Cã s-a furat ca în codru, cã s-a distrus burghezia nationalã în folosul elementelor alogene, cã s-a nãpãstuit tãrãnimea, cã s-a introdus politicianismul în administraţie si învãţãmânt, cã s-au desnaţionalizat profesiunile libere – toate aceste crime împotriva siguranţei statului si toate aceste atentate contra fiinţei neamului nostru, ar putea – dupã marea victorie finalã – sã fie iertate. Memoria generaţiilor viitoare va pãstra, cum se cuvine, eforturile si eroismul anilor cumpliţi 1916-1918, lãsând sã se astearnã uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat unirii tuturor românilor.

Dar cred cã este o crimã care nu va putea fi niciodatã uitatã: acesti aproape douãzeci de ani care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai cã i-am pierdut (si când vom mai avea înaintea noastrã o epocã sigurã de pace atât de îndelungatã?!) – dar i-am folosit cu statornicã voluptate la surparea lentã a statului românesc modern. Clasa noastrã conducãtoare, care a avut frânele destinului românesc de la întregire încoace, s-a fãcut vinovatã de cea mai gravã trãdare care poate înfiera o elitã politicã în fata contemporanilor si în fata istoriei: pierderea instinctului statal, totala incapacitate politicã. Nu e vorba de o simplã gãinãrie politicianistã, de un milion sau o sutã de milioane furate, de coruptie, bacsisuri, demagogie si santaje. Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui însãsi existenta istoricã a neamului românesc: oamenii care ne-au condus si ne conduc nu mai vãd.

Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase si mai primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult încercata Europã – luntrea statului nstru este condusã de niste piloti orbi. Acum, când se pregãteste marea luptã dupã care se va sti cine meritã sã supravietuiascã si cine îsi meritã soarta de rob – elita noastrã conducãtoare îsi continuã micile sau marile afaceri, micile sau marile bãtãlii electorale, micile sau marile reforme moarte. Nici nu mai gãsesti cuvinte de revoltã. Critica, insulta, amenintarea – toate acestea sunt zadarnice. Oamenii acestia sunt invalizi: nu mai vãd, nu mai aud, nu mai simt. Instinctul de cãpetenie al elitelor politice, instinctul statal, s-a stins.

Istoria cunoaste unele exemple tragice de state înfloritoare si puternice care au pierit în mai putin de o sutã de ani fãrã ca nimeni sã înteleagã de ce. Oamenii erau tot atât de cumsecade, soldatii tot atât de viteji, femeile tot atât de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat nici un cataclism între timp. Si deodatã, statele acestea pier, dispar din istorie. În câteva sute de ani dupã aceea, cetãtenii fostelor state glorioase îsi pierd limba, credintele, obiceiurile – si sunt înghititi de popoare vecine. Luntrea condusã de pilotii orbi se lovise de stânca finalã. Nimeni n-a înteles ce se întâmplã, dregãtorii fãceau politicã, negutãtorii îsi vedeau de afaceri, tinerii de dragoste si tãranii de ogorul lor. Numai istoria stia cã nu va mai duce multã vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul acesta care are toate însusirile în afarã de cea capitalã: instinctul statal. Crima elitelor conducãtoare românesti constã în pierderea acestui instinct si în înfiorãtoarea lor inconstientã, în încãpãtânarea cu care îsi apãrã “puterea”.

Au fost elite românesti care s-au sacrificat de bunã voie, si-au semnat cu mâna lor actul de deces numai pentru a nu se împotrivi istoriei, numai pentru a nu se pune în calea destinului acestui neam. Clasa conducãtorilor nostri politici, departe de a dovedi aceastã resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru istoria lumii – face tot ce-i stã în putintã ca sã-si prelungeascã puterea. Ei nu gândesc la altceva decât la milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambitiile pe care si le mai pot satisface, la orgiile pe care le mai pot repeta. Si nu în aceste câteva miliarde risipite si câteva mii de constiinte ucise stã marea lor crimã, ci în faptul cã mãcar acum, când încã mai este timp, nu înteleg sã se resemneze. […]

Stiu foarte bine cã evreii vor tipa cã sunt antisemit, iar democratii cã sunt huligan sau fascist. Stiu foarte bine cã unii îmi vor spune cã “administratia” e proastã – iar altii îmi vor aminti tratatele de pace, clauzele minoritãtilor. Ca si când aceleasi tratate au putut împiedica pe Kemal Pasa sã rezolve problema minoritãtilor mãcelãrind 100.000 de greci în Anatolia . Ca si când iugoslavii si bulgarii s-au gândit la tratate când au închis scolile si bisericile românesti, deznationalizând câte zece sate pe an. Ca si când ungurii nu si-au permis sã persecute fãtis, cu închisoarea, chiar satele germane, ca sã nu mai vorbesc de celelalte. Ca si când cehii au sovãit sã paralizeze, pânã la sugrumare, minoritatea germanã! Cred cã suntem singura tarã din lume care respectã tratatele minoritãtilor, încurajând orice cucerire de-a lor, preamãrindu-le cultura si ajutându-le sã-si creeze un stat în stat. Si asta nu numai din bunãtate sau prostie. Ci pur si simplu pentru cã pãtura conducãtoare nu mai stie ce înseamnã un stat, nu mai vede. Pe mine nu mã supãrã când aud evreii tipând: “antisemitism”, “Fascism”, “hitlerism”! Oamenii acestia, care sunt oameni vii si clarvãzãtori, îsi apãrã primatul economic si politic pe care l-au dobândit cu atâta trudã risipind atâta inteligentã si atâtea miliarde. Ar fi absurd sã te astepti ca evreii sã se resemneze de a fi o minoritate, cu anumite drepturi si cu foarte multe obligatii – dupã ce au gustat din mierea puterii si au cucerit atâtea posturi de comandã. Evreii luptã din rãsputeri sã-si mentinã deocamdatã pozitiile lor, în asteptarea unei viitoare ofensive – si, în ceea ce mã priveste, eu le înteleg lupta si le admir vitalitatea, tenacitatea, geniul.

Tristetea si spaima mea îsi au, însã, izvorul în altã parte. Pilotii orbi! Clasa aceasta conducãtoare, mai mult sau mai putin româneascã, politicianizatã pânã în mãduva oaselor – care asteaptã pur si simplu sã treacã ziua, sã vinã noaptea, sã audã un cântec nou, sã joace un joc nou, sã rezolve alte hârtii, sã facã alte legi. Acelasi si acelasi lucru, ca si când am trãi într-o societate pe actiuni, ca si când am avea înaintea noastrã o sutã de ani de pace, ca si când vecinii nostri ne-ar fi frati, iar restul Europei unchi si nasi. Iar dacã le spui cã pe Bucegi nu mai auzi româneste, cã în Maramures, Bucovina si Basarabia se vorbeste idis, cã pier satele românesti, cã se schimbã fata oraselor – ei te socotesc în slujba nemtilor sau te asigurã cã au fãcut legi de protectia muncii nationale. Sunt unii, buni “patrioti”, care se bat cu pumnul în piept si-ti amintesc cã românul în veci nu piere, cã au trecut pe aici neamuri barbare etc.Uitând, sãracii cã în Evul Mediu românii se hrãneau cu grâu si peste si nu cunosteau nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul.

Uitând cã blestemul a început sã apese neamul nostru odatã cu introducerea secarei (la sfârsitul Evului Mediu), care a luat pretutindeni locul grâului. Au venit apoi fanariotii care au introdus porumbul – slãbind considerabil rezistenta tãranilor. Blestemele s-au tinut apoi lant. Mãlaiul a adus pelagra, evreii au adus alcoolismul (în Moldova se bea pânã în secolul XVI bere), austriecii în Ardeal si “cultura” în Pricipate au adus sifilisul. Pilotii orbi au intervenit si aici, cu imensa lor putere politicã si administrativã. Toatã Muntenia si Moldova de jos se hrãneau iarna cu peste sãrat; cãrutele începeau sã colinde Bãrãganul îndatã ce se culegea porumbul si pestele acela sãrat, uscat cum era, alcãtuia totusi o hranã substantialã. Pilotii orbi au creat, însã, trustul pestelui. Nu e atât de grav faptul cã la Brãila costã 60-100 lei kilogramul de peste (în loc sã coste 5 lei), cã putrezesc vagoane întregi cu peste ca sã nu scadã pretul, cã în loc sã se recolteze 80 de vagoane pe zi din lacurile din jurul Brãilei se recolteazã numai 5 vagoane si se vinde numai unul (restul putrezeste), grav e cã tãranul nu mai mãnâncã, de vreo 10 ani, peste sãrat. Si acum, când populatia de pe malul Dunãrii e seceratã de malarie, guvernul cheltuieste (vorba vine) zeci de milioane cu medicamente, uitând cã un neam nu se regenereazã cu chininã si aspirinã, ci printr-o hranã substantialã.

Nu mai vorbiti, deci, de cele sapte inimi în pieptul de aramã al românului. Sãrmanul român, luptã ca sã-si pãstreze mãcar o inimã obositã care bate tot mai rar si to mai stins. Adevãrul e acesta: neamul românesc nu mai are rezistenta sa legendarã de acum câteva veacuri. În Moldova si în Basarabia cad chiar de la cele dintâi lupte cu un element etnic bine hrãnit, care mãnâncã grâu, peste, fructe si care bea vin în loc de tuicã. Noi n-am înteles nici astãzi cã românul nu rezistã bãuturilor alcoolice, ca francezul sau rusul bunãoarã. Ne lãudãm cã “tinem la bãuturã”, iar gloria aceasta nu numai cã e ridiculã, dar e în acelasi timp falsã. Alcoolismul sterilizeazã legiuni întregi si ne imbecilizeazã cu o rapiditate care ar trebui sã ne dea de gândit. …

Dar pilotii orbi stau surâzãtori la cârmã, ca si când nimic nu s-ar întâmpla. Si acesti oameni, conducãtori ai unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt uneori oameni de bunã-credintã, si cu bunãvointã; numai cã, asa orbi cum sunt, lipsiti de singurul instinct care conteazã în ceasul de fatã – instinctul statal – nu vãd suvoaiele slave scurgându- se din sat în sat, cucerind pas cu pas tot mai mult pãmânt românesc; nu aud vaietele claselor care se sting, burghezia si meseriile care dispar lãsând locul altor neamuri…

Nu simt cã s-au schimbat unele lucruri în aceastã tarã, care pe alocuri nici nu mai pare româneascã. Uneori, când sunt bine dispusi, îti spun cã n- are importantã numãrul evreilor, cãci sunt oameni muncitori si inteligenti si, dacã fac avere, averile lor rãmân tot în tarã. Dacã asa stau lucrurile nu vãd de ce n-am coloniza tara cu englezi, cãci si ei sunt muncitori si inteligenti. Dar un neam în care o clasã conducãtoare gândeste astfel, si-ti vorbeste despre calitãtile unor oameni strãini – nu mai are mult de trãit. El, ca neam, nu mai are însã dreptul sã se mãsoare cu istoria…

Cã piloţii orbi s-au fãcut sau nu unelte în mâna strãinilor – putin intereseazã deocamdatã. Singurul lucru care intereseazã este faptul cã nici un om politic român, de la 1918 încoace, n-a stiut si nu stie ce înseamnã un stat. Si asta e destul ca sã începi sã plângi.

Piloţii orbi – Mircea Eliade – 1937

[Vremea, Nr. 505, 19 Septembrie 1937, p. 3]

17 răspunsuri

 1. Cteva profetii edificatoare..Nu-s orbi, sunt vanduti !

  Eu am zis: Eu nu cred că vor ajunge să cuprindă tot pământul, mai ales că sunt oameni fără credinţă. Părintele Arsenie Boca a răspuns: „Sunt îngăduiţi de Dumnezeu… să pună stăpânire pe întregul glob pământesc… Nu te pune cu ei rău, ci să fii credincioasă, că Dumnezeu este în orice loc, şi la Ierusalim ca şi la noi. Căci biserica din inima noastră nimeni nu o poate dărâma“.
  (Adrian Nicolae Petcu)
  ***

  În ce priveşte viitorul, a spus odată: „Zdreanţa roşie, secera şi ciocanul, steaua cu cinci colţuri va dispare , dar va veni steaua cu şase colţuri, anarhia, şi va fi vai şi amar de lume“.
  (Cornea Elena, Hârseni)
  ***
  Părintele Arsenie: „Vasile, americanii pe care ştiu că-i aştepţi, nu vor veni! Pe noi, singuri, ne aşteaptă o luptă grea şi lungă. Cei buni şi drepţi vor da jertfă mare de viaţă şi sânge, cei slabi, nimicnici şi făţarnici vor îngroşa rândurile duşmanilor noştri atât de mult, încât vor crede că sunt numai ei, atotputernici şi atoateştiitori.
  Asta va fi burta lor moale şi-i va duce la pierzare când va veni din Răsărit un om cu stea în frunte.
  Dar acesta va fi peste mulţi ani, peste foarte mulţi ani şi nouă Dumnezeu nu ne va hărăzi să vedem acele vremi. Tu nu vei putea vedea americanii care atunci vor veni! Mie nu-mi va fi dat să văd, după sărbătoarea deşartă a victoriei, câţi dintre cei drepţi au mai rămas! Căci vezi tu, Vasile, după această victorie deşartă, puţini dintre cei drepţi vor mai fi în picioare şi la sărbătoare. Peste tot vor fi năimiţii [vânduţi duşmanului] şi abia atunci va începe o nouă luptă, poate mai uşoară, căci fără jertfă de sânge, dar la fel de lungă ca şi cea pe care am început-o noi acum!“
  Vasile Şerbu: „Dumnezeu să mă ierte, părinte, dar eu nu mai înţeleg nimic. După ce-om răzbi peste zeci de ani, câştigul să fie tot al năimiţilor? Păi atunci pentru ce mai luptăm noi azi?“
  Părintele Arsenie: „Păi vezi, asta-i Vasile, voi cei drepţi şi buni trebuie să luptaţi pentru ca nepoţii, strănepoţii şi copii voştri să fie Oameni, cu capul sus printre drepţi, atunci când ne vom întreba câţi sunt dintre ai noştri şi câţi dintre năimiţi, la victoria de care ţi-am vorbit.“
  (Vasile Şerbu, Arpaşul de jos – Monitorul de Făgăraş, 13-19 feb.2008)
  ***

  • nu este bine sa va mai pierdeti energia cu profetiile … actionati ptr. informarea cu ce este practic …. chiar vreti sa va sclerozati ???

   • Profetiile fac parte din Vechiul si Noul Testament, facute de profeti, apoi de insasi Iisus, apoi de sfintii apostoli, sfintii parinti, etc. Sunt parte integranta din cultura si trairea crestinului ortodox. Ne-au fost date sa ne pregatim, sa luam aminte si, daca se mai poate, sa incercam sa mai schimbam ceva..
    Referitor la „scleroza” te poftesc sa fi mai politicos.

 2. Mai vin cu o completare: nu cunosc structura statului roman de la inceputul sec XX, insa cea de azi a fost premeditat prost conceputa pt a permite politicienilor hotia. Intr-un stat normal exista o institutie independenta, care controleza abuzurile potentatilor intre 2 electorale..Sa zicem ca procuratura cu un serviciu de informatii in subordine.. N-o sa vedeti asa ceva in vecii vecilor cu actuala clasa politica.

 3. Toti politicienii care au copii la studii si la munca in strainatate pe orice LINIE ar fi ambii de mai sus , trebuie sa-si depuna demisiile URGENT ca sa nu mai moara copii si batrani romani in acest proces de GENOCID ORGANIZAT !!!

 4. pt mercur ie
  „Vasile, americanii pe care ştiu că-i aştepţi, nu vor veni!
  iata ca totusi au venit si au baze in romania…
  sa-ti mai aduc aminte de profetia „sf”.calinic care prevedea sfarsitul lumii in 1992?
  voi uitati un lucru de baza
  ca ultimul profet al bisericii este Ioan Botezatorul(sau Prodromos-Inaintemergatorul)
  rolul profetilor era de a pregati venirea lui Mesia
  o data Mesia venit biserica nu mai recunoaste nici un profet pt ca nu mai au sens
  trecand peste erezia lui calinic(stim din biblie ca sfarsitul lumii nu-l stiu nici Fiul nici ingerii ci doar Tatal-ori el avea pretentia sa ghiceasca cand va fi)
  ganditi-va ca spre sfarsit vor veni multi prooroci mincinosi,lupi in haine de oi,pe care la fel cum deosebim un pom bun de unul rau dupa poamele sale asa ii vom descoperi si pe ei
  nu te mai lasa frate amagit cu profetii inchegate in laboratoarele kgb-ului
  unui crestin nu-i este nici vrednic si nici de folos sa cunoasca viitorul

  • Cu sau fara de profetie viata crestinului este aceiasi..Profetia nu-l sminteste, il informeaza. Un crestin autentic nu face nimic reprobabil in urma ..unei profetii. La ceilalti este buba !

  • „americanii pe care ştiu că-i aştepţi, nu vor veni!
   iata ca totusi au venit si au baze in romania…”

   Vorba americana: „timing is everything’! Ii asteptam ca eliberatori, nu ca ocupatori.

  • pt. 7-lici: Sfantul Calinic nu a spus NICICAND si NICIUNDE ca sfarsitul lumii va fi in 1992!!! Aceasta este o inventie a,asa cum zici tu,laboratoarelor kgb-iste,sau securiste,sau masonice,sau cum vrei tu… Dorinta lor,ca si a ta,a fost aceea de a putea sa denigreze un om,dar mai ales,daca se poate,sa denigreze UN SFANT ORTODOX ! Restul comentariilor sunt inutile! P.S.credeam,speram,ca ne-ai lasat,mai baiete…

 5. eufrosin, articolul este actual ,dar eu cred, ca fostii piloti si actualii nu sunt orbi, ei vad foarte bine directia in care merg. Doar ca poporul a fost orbit, sau asa de bine mintit si pacalit, ca este aproape imposibil bietului npopor sa controleze in vreun fel pe cei care-l conduc. a fost dezbinat, a fost mintit, a fost despuiat , a fost persecutat, traume peste traume, cine le pate vindeca, decit numai Bunul Dumnezeu. dar tare ma tem ca ce face psd acum , miroase a razboi civil, a lovitura de stat. si nu e nimeni care sa ne vrea binele, nici afara si nici inauntru.

 6. Luati juramantul presedintelui sa vedeti ce superfluu a fost gandit, cred ca premeditat…Poti sa intorci tara si neamul cu susu in josu si nu dai socoteala…

 7. Mulți dintre cei care ne conduc sunt indraciti de propriile patimi – si aici, atentie! – nu e vorba de ultimul stadiu de posesie demonica, ca cel din Evanghelie. Astazi, spun Sf.Parinti, diavolul nu mai doreste un astfel de stradiu deoarece se “decamufleaza” si cea mai mare arta a lui este deghizarea.Ii este suficient doar sa indraceasca mintea, sa o tina sub imperiul gandurilor demonice. Astfel în mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă și rezultatele se văd prea bine. Să fim noi schimbarea ce o dorim în lume prin post, spovedanie după îndreptar, rugăciune! Să avem inimă bună și Dreaptă Credință!

  • Bine subliniat! Poate e razboiul pentru sufletele noastre. Ei stiu că timpul le este scurt si fac tot posibilul sa spurce tot, mai ales sa ne tragă.n iad?

 8. Ce s-a ales de falanga eufrosiana?!
  Mi-e greu sa cred ca a renuntat la convingerile pe care le afirmau membrii sai .
  Este demoralizant sa constati ca analiza lui Eliade este de actualitate, consecintele degenerescentei genei morale a politicienilor romani, depasind tot ce si-au imaginat Eliade, Cioran si chiar Fundoianu.
  Celor care indraznesc sa ii considere pe romani antisemiti, tin sa le amintesc faptul ca Emil Cioran si Stefan Lupaşcu au fost cei care au facut demersurile oficiale pentru eliberarea din lagarul de la Drancy a lui Benjamin Wexler ( Fundoianu ) si a sorei sale Lina, demersuri aprobate de ofiterii SS.
  Finalul tragic al fratilor Wexler s-a petrecut din pricina unui nefericit hazard.
  Daca s-ar putea acorda postum titlul de ” drepti intre popoare”, atunci acest titlu l-ar merita Cioran si Lupaşcu.
  Faptul ca Stefan Lupascu, filosof de origine romana caruia Academia Franceza i-a dedicat o medalie, nu este studiat in Facultatile de Filosofie din Romania si cartile sale nu sunt traduse, este cea mai clara dovada ca metodic se urmareste distrugerea constiintei nationale si memoriei valorilor romanesti de dreapta.
  La Holocaustul acestora participa si „personalitati” precum junele biciclist ex diplomat Paleologu, folosoful fara diploma si opera Plesu si depresivul ganditor fetisist antreprenor Liiceanu.

Răspunde!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: