Scurt ghid de rezistenţă spirituală în faţa Noii Ordini Mondiale


În goana după informaţii cât mai detaliate despre noua ordine mondială, s-a ajuns la o adevărată manie a dezvăluirilor, una bine ticluită de către vrăjmaşi pentru a ne distrage de la cel mai important lucru pe care-l putem face spre a ne păstra sufletele, minţile şi trupurile întregi, în faţa înşelării fără precedent ce va urma.  Opoziţia faţă de actele cipate, a ajuns astfel o obsesie datorită căreia pierdem din vedere lucrurile care într-adevăr ne vor da tăria necesară în faţă asaltului dezlănţuit al bestiei.

Poate mă veţi acuza de melodramatism pentru ce-am scris mai sus, dar unii oameni chiar în România, chiar acum, trăiesc pe pielea lor acest asalt demonico-tehnologic, complet cu halucinaţiile audio-vizuale (vrăjile), pe care vrăjmaşul omenirii le-a inspirat nenorociţilor operatori ai acestor tehnologii.  Cum poate cineva să stea în picioare supus fiind acestor blestemăţii, învăţând totul despre sisteme cu microunde, sateliţi,  tehnologia nano&RFID de urmărire şi control şi opunându-se isteric şi ineficient acestora, sau numai şi numai prin post şi rugăciune?

Când întreg sistemul infernal e deja folosit de zeci de ani asupra celor mai problematici ( incomozi pentru NOM ) cetăţeni NE-CIPATI (!), sau pur şi simplu pentru experimente şi antrenament, mai are logică şi rost să ne legăm de-un buletin cipat – nu cumva suntem antrenaţi pe o pistă falsă al cărei rezultat final va fi căderea celor ce aleargă ca şoarecii pe ea?

Mai mult ca niciodată, ne trebuie un fin discernământ duhovnicesc pentru a detecta falşii profeţi şi deci pentru a respinge „învăţăturile” lor.  Unui excelent eseu scris de Pr. Tudor Ciocan vis-a-vis de „lupta anti-sistem”, îi vine în completare un comentariu scris de cineva care semnează Emanuel.  Mă rodea demult acest subiect văzând smintelile produse de cruciaţii virtuali anti-cip, dar citind articolul şi comentariul aferent, cred că nu mai are rost să duplic efortul, ci mai bine să le redau integral aici.  Să ne fie de folos!

Observ că unii fraţi au obsesia sistemului de care trebuie să se rupă; parcă s-ar crede în “Matrix”... Ori, prin chiar modul obsesiv cum se raportează la sistem, ei sunt dependenţi de sistemul cu care se luptă. Altfel spus, ceea ce este foarte grav, după părerea mea, au transformat sistemul într-un scop al vieţii, într-un fel interiorizându-l (căci se gândesc mereu la el). Cred că sunt, în felul lor stăpâniţi de sistem, în loc să încerce să devină temple ale Duhului Sfânt.

Rostul vieţii noastre trebuie să fie Hristos. Nu sistemul este cel care mă împiedică însă, în cele din urmă, să-L descopăr pe Domnul aşa cum este, ci neputinţele şi păcatele mele. Bineînţeles că sistemul are şi el rolul lui malefic, în sensul că stimulează aceste păcate şi neputinţe, şi încearcă să inverseze binele şi răul. Dar, omul fiind chip al lui Dumnezeu, chiar dacă profund desfigurat, este cel care are ultima decizie, în alegerile pe care le face. De aceea cred că nouă ni se cuvine a fi “stăpâniţi” neîncetat de dragostea pentru Hristos, după cum spune Sf. Ap. Pavel: Ce ne va despărţi pe noi de Domnul? Nici stăpâniile, nici începătoriile, nici îngerii din ceruri, nici viaţa, nici moartea nimic nu ne va putea rupe pe noi de dragostea Domnului (citatul e aproximativ, dar îl găsim prin epistola de la Romani).

Pe de altă parte, ca să nu se lase prins în acest fel de raportare la sistem, Domnul Însuşi ne-a îndemnat să dăm Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce e a lui Dumnezeu. În felul acesta, rămâne deschisă posibilitatea mântuirii trăind şi într-o oarecare relaţionare cu Cezarul, adică cu sistemul, atâta vreme cât sistemul nu încearcă să ia locul absolutului în viaţă.

Pe de altă parte, toate discuţiile astea despre sistem nu mi se par ziditoare. Încerc cu adevărat să ajung la Hristos? Atunci se cade ca fiecare clipă să mi-o petrec căutându-L pe Domnul. Esenţa Evangheliei aceasta este: crede în Hristos, trăieşte conform acestei credinţe şi te vei mântui. Crede în Întruparea Domnului şi în învierea Lui, pocăieşte-te în aşteptarea Împărăţiei Cerurilor, primeşte botezul în numele Sfintei Treimi, împărtăşeşte-te cu Trupul şi Sângele Domnului, trăieşte ca vas ales al Duhului Sfânt, fii mădular viu al Bisericii lui Hristos şi vei dobândi viaţa veşnică! Lupta cu sistemul nu este nicidecum parte a mesajului central al Evangheliei! A accentua prea mult această luptă înseamnă în fond a distrage atenţia creştinilor de la Evanghelie spre ceva mai spectaculos dar, care se arată în cele din urmă a fi neroditor, întrucât nu are temelia pe piatra Hristos.

Noi avem a vieţui în Hristos cel mort şi înviat! Spre aceasta trebuie să se concentreze întreaga noastră luptă duhovnicească! Spre a ieşi din starea omului celui vechi şi a deveni omul cel nou, cel în care Hristos vieţuieşte şi Duhul Sfânt Se odihneşte, cel de care Tatăl Se bucură împreună cu îngerii din ceruri! Ce legătură are sistemul cu asta?

Evident că omul cel vechi, sămânţa lui Adam cel căzut, ca orice buruiană creşte de la sine, fără să aibă nevoie de o îngrijire specială. Sistemul chiar favorizează această creştere şi se opune cât poate creşterii celei adevărate, celei săvârşite în şi de către Hristos Domnul. Dar mă întreb: oare poate fi sistemul mai puternic decât porţile iadului? Sigur că nu, iar ceea ce ne mântuieşte pe noi este păstrarea credinţei cea mărturisită de Petru şi binecuvântată de Mântuitorul, în faptul că Iisus nu este Ioan, nici unul dintre prooroci, ci este Hristos, Fiul Dumnezeului Celui viu! Aceasta este calea noastră spre mântuire: a ne identifica sincer şi desăvârşit cu această afirmaţie! Şi în afara de ea nu este mântuire!

Lupta cu sistemul? Foarte interesantă, chiar pasionantă. Remarc însă că ea nu apropie de Hristos, Dumnezeu Fiul Cel mort şi înviat! Adică se poate duce şi dintr-o perspectivă islamică sau iudaică, chiar şi a unei spiritualităţi orientale… Şi atunci ce legătură de fond are ea cu Hristos, Capul Bisericii şi începătorul învierii noastre? E o luptă, în fond, spre în afară, nu spre patimile dinlăuntrul nostru. De unde şi mândria pe care o generează. Până la urmă are la bază o mentalitate occidentală, nicidecum una caracteristică creştinismului ortodox, care fără să le neglijeze pe cele din afară, porneşte întotdeauna de la cele dinăuntru: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte se vor plini vouă.” Lupta cu sistemul transformă în fond această căutare a Împărăţiei în stăpânirea asupra teritoriului Ţării Sfinte. Cine are urechi de auzit să audă!

Să ne luptăm cu răul din afara noastră care ne împiedică să fim aşa cum ne dorim de fapt! Să zdrobim răul acesta şi pe urmă vom putea fi ceea ce dorim să fim! Dar oare este aceasta lupta pe care Domnul o doreşte? Oare l-a încurajat El pe Petru atunci, când acela, din prea multă râvnă şi dintr-o binecuvântată mânie (dar vechi-testamentară, ca să spun aşa…) a scos sabia şi a tăiat urechea slujitorului care făcea parte din ceata celor care veniseră să-L prindă pe Mântuitorul? Nu! Şi ştim prea bine că aceasta este de fapt atitudinea pe care ar trebui s-o avem ca şi creştini, chiar dacă în anumite împrejurări şi eroii pot deveni sfinţi. Dar sfinţii cei mari ai Bisericii – şi mă refer aici la cei dintre ostaşi din antichitate, la Gheorghe, purtătorul de biruinţă, la Dimitrie, izvorâtorul de mir, la Mina, grabnic ajutătorul, dar şi la nenumărate alte exemple, au murit ca mucenici, nu s-au săvârşit pe câmpul de luptă. Nu vreau aici să pun la îndoială sfinţenia binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, dar se cuvine să păstrăm limpede distincţia între mucenic şi erou, căci altfel vom ajunge să facem din djihad un ideal al spiritualităţii creştine…

Revin; este mult mai uşor să ducem (sau cel mai adesea să ne închipuim că o facem) lupta cu sistemul şi să credem că în felul acesta bineplăcem Domnului şi suntem în duhul Părinţilor noştri şi al Bisericii dintotdeauna. Dar, lupta cea adevărată, singura încununată de Domnul, „lupta cea bună” a sfântului Pavel, este cea cu propriile neputinţe, cea care caută să ajungă la pocăinţa sinceră şi la lacrimile curăţitoare, cea care smereşte şi nu zămisleşte nici un pic de mândrie în cel care o poartă. Este o luptă adesea penibilă şi total nespectaculoasă, pentru că se duce cu mizeria care s-a sălăşluit prea adânc în sufletul meu; cu starea de nimicnicie în care mă aflu, pe care mi-e ruşine s-o recunosc sincer, căci ar însemna să-mi recunosc cu adevărat urâţenia adâncă şi noroiul în care mă complac. Prin aceasta însă şi doar prin ea ne putem alipi de Domnul şi împlinindu-ne rostul în lumea aceasta.

Armaghedonul va fi, la un moment dat, nu este nici urmă de îndoială. Cel Care va conduce însă lupta finală, cea cu Antihristul stăpânitorul mincinos al lumii acesteia, va fi Domnul. Ferice de cei care atunci vor fi alipiţi prin despătimire şi prin dragoste sinceră de Hristos! Aceia vor fi cei care se vor mântui, iar nu cei care acum îşi închipuie că sunt mari eroi, dar care se complac acum în adânci şi prea subţiri patimi!

Dumnezeu să ne ajute să ne trăim viaţa astfel încât să-i bineplăcem Lui, ca voia noastră cea mai adâncă prin harul Lui să se transfigureze desăvârşit şi să devină voia Lui cea preasfântă, atotînţeleaptă şi atotbună!

Pr. Tudor Ciocan,

Spitalul de ortopedie „Foişorul de Foc”, Bucureşti

Emanuel

La nivelul tehnologic care exista acuma, la drept vorbind, antihristul nu ar avea nevoie de cipuri si implanturi ca sa isi impuna dictatura lui pe deplin. Caci prin sateliti ei pot urmari un om oarecare 24 de ore din 24, pot sa ii citeasca un timbru din mana lui, ii pot masura cu exactitate temperatura corpului permanent – deci o urmarire totala, iar cu ajutorul nanotehnologiei ar putea fi instalati peste tot senzori care sa scaneze activitatea creierului tuturor oamenilor de pe planeta. Ei pot face asta chiar si acuma si fara sa stim noi, si fara sa aiba nevoie de acceptul nostru. Atunci oare pecetea aia finala 666 nu cumva, la limita, ar putea fi (ipotetic vorbind), chiar si fara nici un cip, ci doar cu un semn de recunoastere a antihristului, un semn asa cum este crucea pentru noi – si toti purtam cruci la gat, deci un insemn religios, dar pe dos?

Apoi efectele asupra organismului nostru, de periclitare a sanatatii sau de generare a unor reactii pacatoase – nervozitate, halucinatii, necuratie etc., le-ar putea genera si de la distanta, fara sa aiba deloc nevoie de nici un implant. Atunci tot taraboiul exagerat cu cipurile nu ar fi exclus sa fi doar o diversiune, o smecherie americaneasca. Americanii si-au distrus singuri turnurile alea de la 11 septembrie, ca sa poata acuza islamismul de terorism – au urmat razboaie antiteroriste, care insa au avut scopuri asunse. Ar putea fi o diversiune impotriva crestinilor : prin faptul ca noi ne vom opune actelor cu cip, se poate ca masonii,s a zicem, sa acuze pe crestini ca din cauza lor nu se poate lupta cu terorismul. In consecinta, crestinii, respingand actele, nu ma refer la implanturi care oricum sunt nocive si nu pot fi primite, vor cadea drept fanatici si teroristi. Si astfel prigonirea lor ar aparea ca fiind justificata intregii lumi.

Daca taraboiul impotrivirii la acte ar depasi limitele firescului crestin ( ce si vedem ca fac unii ce talibanizeaza biserica in mod gresit, necuminte ) , atunci ei ne pot acuza – pe buna dreptate de fanatism. Atunci ma intreb daca nu cumva taraboiul asta al luptei cu cipul, nu este exact ce vor masonii de la noi. Oare nu e si asta o cheita ce va deschide poarta instaurarii NWO ?

Insusi faptul ca cei ce indeamna la respingere in masa a actelor au urmatoarele semne de pierdere a harului :

– repeta obsesiv cuvantul ” refuzati refuzati ” si nu pun deloc accentul pe lupta duhovniceasca, dreapta socoteala, rugaciune, post etc. – ei insisi se roaga putin sau chiar deloc, arata faptul ca respingerea in masa a actelor nu e voia Domnului. Poate Dumnezeu vrea ca unii sa respinga actele, si s-o faca oarecum fara sa atraga atentia asupra lor. Niciodata cei ce se duceau la mucenicie sau pustie – din voia lui Dumnezeu, nu atrageau atentia asupra lor insile, pentru ca gandul lor era la Dumnezeu.

Si asta si este lucrarea harului in om : cand omul nu atrage atentia asupra lucrurilor, fie ele virtuti, sisteme sau har parut, sau asupra lui insusi, ci in deplina liniste si libertate launtrica are mintea la Dumnezeu, dar nu-i sileste deloc pe cei din jur sa faca ca el. Harul niciodata nu atrage magnetic, ci este perfect linistit si da libertate deplina tuturor. Harul niciodata nu ispiteste, ci intotdeauna este in deplin acord cu inima duhovniceasca, cu rugaciunea si celelalte virtuti. Pe cand blogurile antisistem nu duc deloc mintea spre Dumnezeu, ci atrag ca niste magneti privirea tuturor in ciuda indemnului inimii, ca o ispitire, si sunt in dezacord cu rugaciunea si viata duhovniceasca. Rezultatul este ce vedem : imprastierea mintii, deznadejde, frica, marire de sine, trufie, trambitare de sine, mandrie, slava desarta, adica patimi subtiri.

Ortodoxie = dreapta slavire de Dumnezeu, nu grija excesiva de ce fac masonii. Si daca in straduinta noastra de a dibui vicleniile sistemului ni s-a imprastiat mintea de la rugaciune, inseamna ca am fost pacaliti de sistem si in primul rand de diavol, al carui prim tel este sa ne slabeasca de la aducerea aminte de Dumnezeu. Solutia este sa constientizam ca fara multa rugaciune nu vom fi in stare sa dibuim vicleniile sistemului si ale diavolului in primul rand si sa intelegem voia Domnului.
Sa ne aducem aminte ca Sf Pavel a zis ca lupta noastra nu cu carnea sau sangele ( sau sistemele ) ci cu ingerii cazuti din vazduh!

Calugarii nu trateaza problemele legate de casatorie ale mirenilor, iar in masura in care ei s-au lepadat cu totul de cele materiale prin votul saraciei ( lucru putin valabil in ziua de azi, poate doar la pustnici ) nu le mai sta bine nici sa discute cu mirenii despre cele materiale ( de ex averi, pamanturi ) si problemele legate de acestea. Astfel de oameni e normal si de la sine inteles sa nu discute despre problemele mirenilor ce vor lua acte cu cip, precum si par Iustin a zis. Oare saccsiv se incadeaza in categoria de care spunea par Iustin ? Nu.

Dar pentru ca el nu isi ia acte cu cip ar fi bine daca ar pune ca un motto acolo pe blog : „pe blogul asta nu se trateaza problemele celor ce vor sa isi ia acte cu cip, acestia sa caute in alta parte”. Daca ar face astfel ar intelege toti cititorii lui despre ce este vorba. Ar fi mai corect asa.
Fata de cei ce iau acte cu cip trebuie sa ne raportam ca fata de cei cu patima fumatului : nu trebuie exclusi de la spovedanie ci trebuie trimisi la duhovnici.

Insa blogul saccsiv, pe care il admir ca este impotriva cipurilor si a masoneriei – slava Domnului ca exista si acest blog, datorita faptului ca nu vorbeste decat despre aceste doua subiecte, consider ca este un blog ce se adreseaza numai ortodocsilor care se roaga f putin si care habar nu au despre rugaciunea inimii, sau care cel mult o spun f putin sau o cunosc f putin, dar si neortodocsilor – intr-un cuvant acelora care aspira doar la a rezista antihristului, insa nu e sigur ca vor gasi arma adevarata cu care se va putea rezista adica rugaciunea. Deci este un blog care nu prea merge cu rugaciunea inimii. Este un blog superficial, putin ortodox, si f . insuficient pentru a ne invata cum sa putem rezista antihristului, nu te supara saccsiv. Nu spun acestea ca sa deznadajduiesc pe cineva, caci pentru toti exista speranta mantuirii.

Ori par Iustin spunea tocmai contrariul : ca in vremea noastra mirenii insisi au asa de mare nevoie de a invata tainele rugaciunii inimii, ca ar trebui chiar si pustnicii sa iasa din pustii ca sa ii invete pe toti aceasta rugaciune. Si spunea par Iustin ca fara aceasta rugaciune nimeni nu va putea birui inselaciunile lui antihrist, nimeni nu se va putea mantui, oricat de multe informatii va avea despre cipuri si masonerie, oricat de mult va analiza sistemul ( chiar de il va analiza pana ii va veni greata nu odata ci de mii de ori si tot nu va intelege nimic ci doar i se va parea ca avanseaza in intelegere ). Caci lucrarea antihristului nu este numai pe planul material al cipului, ci in primul rand pe plan spiritual, prin vrajitorie, inmultirea pacatelor, naluciri si imprastiere a mintii, false minuni si vedenii dracesti camuflate in ozn-uri sau ingeri si sfinti ( nu i-am auzit pana acuma pe luptatorii anti-cip sa vorbeasca despre gasirea unei solutii pentru a putea sta impotriva vrajitoriei, nalucirilor, falselor minuni si vedenii si altor manifestari ale puterilor satanice – Doamne miluieste ). Si stim ca antihristul prin tehnologia lui va face si …. vraji !!! O spun sf parinti. El va reusi sa gaseasca o fuziune nu numai intre creier si computere, ci si intre computere si demoni. Caci realizand prima fuziune, computerele sau cipurile, vor ajunge sa functioneze ca niste creiere – in fuziune cu creierele umane, si astfel va deveni posibila si a doua fuziune.

Deci demonii isi vor putea manifesta toata puterea lor prin oamenii implantati, mai mult decat si-o manifestau prin cei mai mari vrajitori. Deci vom avea o lume plina de mari ( poate si unii mai mici :) ) vrajitori ( toti cei implantati vor fi probabil folositi de puterile demonice ), si atunci sa te tii !!! Puteri si naluciri precum mersul pe nori, invierea mortilor, statul in foc sau in adancul marii timp indelungat, prefacerea pietrelor in paine, vor fi la indemana oricui, sau mai bine zis la indemana demonilor ce vor stapani si lucra deplin in cei implantati. Stai tu atunci impotriva unor astfel de puteri demonice, vraji si false minuni si vedenii fara rugaciunea lui Iisus ! Si te vei face praf.

Iadul intreg, toata puterea satanica se va dezlantui pe tot pamantul, si fara rugaciunea aceasta nu vei putea sa rezisti. Iar noi ne clatinam la cea mai mica adiere de vant ( de cand a aparut internetul in casa noastra toti ne rugam mai putin ca inainte – putin spus ), ba ne mai si batem cu pumnul in piept ca nu ne clatinam si suntem mari si tari – pe internet. Nu vedem cata orbire ne stapaneste ? Ce vom face atunci cand se va umple lumea asta de mari vrajitori si vom fi inconjurati de ei, si toata puterea satanei se va napusti asupra noastra pe toate caile, prin apa, pamant, foc, unde electromagnetice, patimi insistente, ganduri si naluciri dracesti, toata viclenia gandita a diavolului ? Cum vom rezista fara sa cunoastem puterea rugaciunii lui Iisus ?

Trebuie spus categoric ca impotriva acestor inselatorii nu se poate sta decat prin rugaciunea lui Iisus. Cine nu va invata aceasta rugaciune cat mai in profunzime degeaba strange informatii despre cipuri, ca nu va putea sta impotriva antihristului, ci deja e inselat – in primul rand prin imprastierea mintii apoi prin faptul ca il subestimeaza f mult pe antihrist. Daca reducem lucrarea antihristului doar la cipuri suntem prea naivi. Latura cea mai periculoasa a acestei lucrari e de departe cea spirituala : vrajile, nalucirile, falsele minuni si vedenii.
Cred ca toti trebuie sa invatam aceasta rugaciune a inimii, ori prin duhovnici daca ii gasim, ori singuri. E vital. De aceea as zice ca si pe bloguri ar trebui sa se invete oamenii despre rugaciunea inimii, sau macar sa discute cat mai mult despre ea, si Dumnezeu ne-o va da. Alta cale nu vad.
Repet : nu spun acestea ca sa deznadajduiesc pe cineva, caci pentru toti exista speranta mantuirii, insa pentru unii s-ar putea sa fie plina de greutati, iar unele greutati s-ar putea sa fie nesuportabil de grele. Cine are urechi de auzit sa auda.
De fapt ca sa nu mai fiu partinitor, nu numai saccsiv nu constientizeaza cu adevarat amploarea lucrarii antihristice si nevoia de rugaciunea lui Iisus, ci noi toti facem la fel, eu in primul rand – iarta-ma Doamne, si Doamne iarta-mi partinirea. Cu totii suntem nepregatiti de a infrunta valul ce va veni, cu totii trebuie sa invatam sa ne rugam cat mai mult si mai in Duh si Adevar.

Şi-acum de unde să o apucăm în mod concret, cu mulţumiri lui Qubit, pentru listă:

Carti despre Rugaciunea lui Iisus(Rugaciunea Inimii)

1. ‘Despre Rugaciunea lui Iisus’,vol.1 si 2 – Diacon Gheorghe Babut, Editura ‘Pelerinul Roman’,Oradea,anul 2002 ;
2. ‘Sbornicul’-Lucrarea Manastirii Valaam ,2 volume – Editura ‘Reintregirea’,Alba Iulia,2000;
3.’Vladica Antonie Marturisitorul-Calea Rugaciunii launtrice,Manualul isihiei’.Arhiepiscopul Antonie de Golansc si Mihailovsc, Colectia “Cetatea Crestina’;
4.’In lumea rugaciunii’- Sfantul Ioan de KronstadtEditura ‘Sophia’,2003.(Nota: o carte tehnica despre Rugaciunea lui Iisus);
5.’Inima in scrierile Sfintilor Parinti’- Arhim.Spiridonos Logothetis,Editura “Sophia”,Bucuresti,2001;
6.’Rugaciunea lui Iisus’ – Sfantul Ignatie Briancianinov,Sfanta Manastire Frasinei,Ramnicu Valcea,1948,Editura ‘Credinta Stramoseasca’,1999;
7.’Experiente ascetice’ – Sfantul Ignatie Briancianinov, 4 volume,Colectia ‘Parinti Rusi’,Editura ‘Sophia’,Bucuresti,2000;
8.’Viata launtrica’ – Sfantul Teofan Zavoratul,Colectia ‘Parinti Rusi’,Editura ‘Sophia’,Bucuresti,2004;
9.’Nevoitor, Razboi in vazduhul inimii’ – Apare sub ingrijirea Manastirii ‘Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil’,Editura ‘Credinta Stramoseasca’,2001;
10.’Trezvia mintii si cerul inimii’ ,Integrala Scrierilor – Filotei Sinaitul, Editura ‘Deisis’,Sibiu,2009 ;
11.’Capete despre Rugaciune’- Pr.Tudor Ciocan,Editura ‘Sophia’,Bucuresti,2008
12.’Patericul Romanesc’ – Arhim.Ioanichie Balan,Editura Episcopiei Romanului,2001.(Nota: o carte foarte buna,necesara pentru a ne cunoaste inaintasii ortodocsi ai neamului);
13’Rugaciunea.Experienta Vietii Vesnice’- Arhimandritul Sofronie Saharov,Editura ‘Deisis’,Sibiu,2001.(Nota: Arhim.Sofronie Saharov a fost discipolul Sfantului Siluan Athonitul-declarat ‘Sfantul secolului XX’; un scriitor profund,un traitor tainic al Ortodoxiei.Cartile scrise de arhim.Sofronie Saharov sunt un ‘indreptar’ in viata cautatorilor de Dumnezeu);
14.’Vedere duhovniceasca’ – Isihast Anonim,Editura ‘Bizantina’,1991.(Nota: o carte ‘tehnica’ despre Rugaciunea lui Iisus);
15.’Marturii din viata monahala’ – Gheron Iosif ,Editura ‘Bizantina’,Bucuresti,1992.(Nota: o carte ‘tehnica’ despre Rugaciunea lui Iisus;
16.’Despre Rugaciune’-Fericitul Arhimandrit Sofronie,Schitul Lacu,Sfantul Munte Athos,2001,Publicat la ‘Publistar’-Bucuresti;
17.’Pelerinul Rus’, despre lucrarea plina de har a rugaciunii lui Iisus,Editura Axis Mundi,1992,Bucuresti.(Nota : o carte de referinta in lucrarea Rugaciunii Inimii) ;
18.’Viata si invatatura staretului Siluan Athonitul’ scrise de ucenicul sau,arhimandritul Sofronie Saharov,Editura ‘Deisis’,Sibiu,2004,Difuzare SC Supergraph SRL ;
19.’Razboiul crestinilor cu diavolii’ – Editie ingrijita de Ierodiacon Cleopa,Sfanta Manastire Rarau,Editura ‘Panaghia’.(Nota.Aici la Sf.Manastire Rarau,jud.Suceava este Icoana Facatoare de Minuni a Maicii Domnului.In aceasta manastire s-a nevoit ieroschimonahul Daniil care a fost un mare nevoitor al Rugaciunii Inimii,fondator al Miscarii ‘Rugul Aprins’,care a scris superbul Acatist inchinat Maicii Domnului : ‘ Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului’-cu 13 Condace);
20.’Razboiul nevazut’ – Nicodim Aghioritul,Editura ‘Bunavestire’,2001 ;
21.’Rugaciunea lui Iisus,Unirea mintii cu inima si a omului cu Dumnezeu- ierodiacon Paraschiv Cleopa,arhim.Mina Dobzeu,Colectia ‘Rugul Aprins’,Fagaras,2002,Editura ‘Agaton’,2002 ;
22.’Mari duhovnici romani despre rugaciune’,Editura ‘Eikon’,Cluj Napoca ;
23.’Cuvinte despre rugaciune ale Parintelui Sofronie Saharov’ – Episcopul Sofronie al Gyulei,Editura ‘Teognost’,2005 ;
24.’Cuvinte catre singuratici’ –Sfantul Isaac Sirul,partea II recent descoperita, Editura Deisis,Sibiu,2003. (Nota : Cartile Sfantului Isaac Sirul sunt ‘Aur Duhovnicesc’ care nu trebuie sa lipseasca din biblioteca nevoitorului ortodox,cautator al Rugaciunii lui Iisus) ;
25.’Rugaciune si tacere in spiritualitatea ortodoxa.Puterea Numelui sau despre Rugaciunea lui Iisus.Isihia si tacerea in rugaciune’- Prea Sfintitul Kallistos Ware.Editura ‘Christiana’,Bucuresti,2003 ;
26.’Issac Sirul – Cuvinte catre singuratici.Partea III recent descoperita,Editura ‘Deisis’,Sibiu,2005 ;
27.’Tratatul Practic.Gnosticul- Evagrie Ponticul,Editia a II-a.Editura ‘Polirom’,Iasi,2003.(Nota : o carte pentru cei ce vor sa mearga pe drumul tainic al initierii isihaste) ;
28.’Rugaciunea lui Iisus.Unirea mintii cu inima si a omului cu Dumnezeu’-
Parintele Hristofor Panaghiotis,Colectia ‘Rugul Aprins’,Editura ‘Panaghia’ .( o carte ‘tehnica’ despre Rugaciunea lui Iisus) ;
29.’O noapte in pustia Sfantului Munte.Convorbire cu un pustnic despre Rugaciunea lui Iisus’ – Ierothei, Mitropolitul Nafpaktei,Editia a patra,revizuita si adaugita.Editura ‘Predania’,Bucuresti,2006.(Nota ; carte este un …diamant. duhovnicesc) ;
30.’Viata duhovniceasca si cum o putem dobandi’ –Sfantul Teofan Zavoratul,Editia a doua.Iasi,2006 ;
31.’Rugaciunea lui Iisus.Intrebari si raspunsuri- Parintele Ioan de la Rarau, Colectia ‘Rugul Aprins’,Editura Panaghia’.(Nota : carte ‘tehnica’ despre Rugaciunea Mintii) ;
32.’Despre Rugaciune si Trezvie in invataturile Sfintilor Parinti,Editura ‘Cartea Ortodoxa’,Editura ‘Egumenita’ ;
33.’Ieroschimonahul Daniil de la Rarau.Sandu Tudor.Caiete.Sfintita Rugaciune’.Editia a doua.Editura Christiana,Bucuresti,2008 ;
34.’Talcuiri la Filocalie-1.Avva Isaia,cuvinte ascetice’ – Arhimandrit Emilianos Simonopetritul,Editura ‘Sfantu Nectarie’,Arad,2006.(Nota : cartea este superba pentru initiere) ;
35.’Talcuiri la Filocalie-2 .Sfantul Diadoh al Foticeii.Capete despre Cunostinta’ – Monahul Theoclit Dionisiatul,Editura ‘Sfantul Nectarie’,Arad,2008’
36.’Talcuiri la Filocalie-3.Sfantul Isihie,cuvant despre trezvie’- Arhim Emilianos SimonopetritulEditura ‘Sfantul Nectarie’, Arad,2008. (Nota. Nu are rost sa mai zic,aceste trei carti de mai sus :’Talcuiri la Filocalie 1, 2 ,3,dar si 4(de mai jos)’ nu trebuie sa va lipseasca de la marginea patului. Bineinteles, daca veti voi, faceti rost si de cele 12 volume ale ‘Filocaliei’ –scrise de Prof.dr.Pr.Dumitru Staniloae impreuna cu Arhim.Arsenie Boca,care sunt capitale pentru un cautator al comorilor Ortodoxiei) ;
37.’Mica Filocalie a Rugaciunii Inimii’.Editia a doua..Editura ‘Herald’,Bucuresti.(Nota : aici gasesti referinte despre ‘Tehnica Rugaciunii ciclice’-la pag.216-219) ;
38.’Trairi ale Dumnezeiescului Har- o epistola despre viata lui Gheron Iosif Isihastul’ – Monahul Iosif Vatopedinul,Editura ‘Sfantul Nectarie’,2008.(Nota : un autentic traitor al rugaciuniilui Iisus) ;
39.’Talcuiri la Filocalie-4.Sfantul Nil Ascetul.Despre Rugaciune de Arhim.Evsevios Vitti
,Editura ‘Sfantul Nectarie’,Arad,2009 ;
40.’Ghid pentru practicarea Rugaciunii lui Iisus’ – Parintele Hristofor Panaghiotis,Editia a doua revazuta si completata,Editura ‘Agapis’2007 ;(Nota : este o ‘carte tehnica’ despre rugaciunea inimii) ;
41.’Lucrarea de taina a Rugaciunii lui Iisus’-Editura .Despre rugaciunea launtrica a lui Iisus‘Sophia’,Editura’Cartea Ortodoxa’,Bucuresti.(carte ‘tehnica’) ;
42.’Rugaciunea lui Iisus si experienta Duhului Sfant’ – Parintele Dumitru Staniloae,Editura ‘Deisis’,Sibiu,2003
43.’Largiti si voi inimile voastre.Largirea inimii in teologia Sfantului Siluan Athonitul si a staretului Sofronie de la Essex’ – Arhimandritul Zaharia (Zaharou),Editura ‘Reintregirea’,Alba Iulia,2009.

Rog cititorii care au cunostinta despre alte carti,altele decat cele de mai sus, ce trateaza despre Sfanta Lucrare a Rugaciunii lui Iisus, sa le scrie pe blogul lui Eufrosin pentru a avea cunostinta si noi de ele.
Nu uitati ,va rog,ca si noi cei care suntem cautatori sinceri ai Domnului Iisus Hristos trebuie sa fim uniti si sa ne sprijinim unii pe altii prin rugaciune si sfat bun duhovnicesc.Veniti pe blogul lui Eufrosin cu materiale despre Rugaciunea lui Iisus,date despre traitori autentici ai rugaciunii,inregistrari audio,filme,etc.
Recomand tuturor sa inceapa lucrul cu metania pe Rugaciunea Mintii si sa auzim numai de bine.
Nu uitati sa vizionati pe you tube filme cu Pustnicul Proclu Nicau –un traitor in viata al Rugaciunii Inimii,un mare traitor in Sfantul Duh.

Pentru solutii practice la problema cipului din acte, vedeti neaparat

Abordări practice în problema actelor cipate: cum să scăpam de cipul RFID.

51 răspunsuri

 1. Dragi Frați,

  Vă vine sau nu să credeți, aceste card-uri cu CIP au menirea de a ne pierde legătura noastră cu Dumnezeu și a ne da mamonei. Cum asta? Toate atributele tale care țin mai înainte de toate de cele ale Lui Dumnezeu ți le încredințezi oamenilor sau, mai rău, mamonei. Trebuie să conștientizăm mai întâi că prin aceste card-uri asociem VOIT niște daruri de la Dumnezeu, cu mamona și cădem în înșelare.

  Astfel sănătatea este „asigurată” către un calculator unde omul e redus la număr, prin card-ul de sănătate, tu ca om îți dai grija sănătății tale din mâna Lui Dumnezeu… „asigurării”. Bineînțeles că s-a lucrat subtil la asta, companiile de asigurare îmbrăcând în miere termenul de „asigurare”, astfel că, acum când a devenit obligatorie, să ni se pară ceva „firesc” ba chiar „salvator”…

  Toate aceste asigurari pe care le deplangi, existau inca dinaintea cardurilor cipate – problema e cu ne-intelegerea rolului lor si nu cu cipul acela nenorocit. Pune cardul in cuptorul cu microunde pt. 10 sec. si GATA cu cipul ! Eufrosin

  Asigurarea de viața, ce sminteală, de când a ajuns viața unui om ceva cuantificabil?!? Asigurarea de viață tocmai asta face, îți dă un card de asigurat și primești o sumă de bani dacă pățești ceva iar daca mori primesc beneficiarii… au nu tocmai asta a nascut cele mai grozave crime dar ei nu se întreabă de ce ci continuă în orbirea lor… Iarăși se „elimină” Dumnezeu (de parcă s-ar putea) și se îndreptățește omul…Când, de fapt, ce spune Biblia despre viață: Ioan 14: „6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” De asemenea când iei credit negarantat trebuie să îți asiguri viața… vedeți cum merg „mână în mână împreună”…

  Asigurarea de studii de la ING e de departe cea mai perfida. Adicătelea pui bani într-un cont și copilul poate să îi folosească după 18 ani. Până aici nimic spectaculos, însă copilul la cele câteva luni dacă te-a dus mintea să îl asiguri primește….ați ghicit… un card cu CIP pe numele lui pe care doamnele zâmbitoare te roagă… să îl activezi!!! Să nu spună nimeni că aici nu e ceva putred… adicătelea eu pun niște bani pentru economii și ei îmi fac card la copii pe care eu să îl activez… Bineînțeles că copii au numarul de cont IBAN unic în lume pentru fiecare cont deschis fiind o combinație alfanumerică de 24 de caractere…

  Grija zilei de mâine, care tot Dumnezeu îți asigură hrana și cele necesare traiului după cum El Însuși ne asigură, le-am dat în seama card-ului de credit, cu CIP, evident… Bineînțeles că și aici s-a lucrat mult la substrat, astfel companiile fiind stimulate prin tot felul de „facilități” să îsi plătească angajații pe card, mergand până la șantaj subtil de genul „îți dăm creditul dacă faci card-uri la angajați”…. Bineînțeles că angajații au numarul de cont IBAN unic în lume pentru fiecare cont deschis fiind o combinație alfanumerică de 24 de caractere… Bineînțeles că există tot felul de „facilități” care te „îndeamnă” să renunți la a mai folosi numerar cum ar fi durata mare de extragere de la bancomat RĂU VOIT facută, comisioanele mai mari la retragere dar atunci când platești tu cu card-ul pierde comerciantul 3% in loc să pierzi tu la extragere 0,5% deci banca câștigă 2,5% mai mult pe spinarea comerciantului…

  Grija de casă și de cămin, așa cum știm din Ortodoxie, are grijă Dumnezeu dacă noi avem grijă să păzim Poruncile Lui, iar nenorocirile nu sunt deloc întâmplătoare. Această grijă o transferăm, ați ghicit, companiilor de asigurări care în caz de mari cataclisme mai dau și faliment sau mai mori și atunci chiar nu mai are importanță dacă te mai despăgubește cineva sau nu… cu excepția dacă s-ar plăti din asigurare niște sărindare și să se facă milostenie la sărmani dar nu am auzit să existe facilitatea asta… Și la cum merg toate vom ajunge să stam cu chirie cu toții în propriile noastre case căci asta se urmărește, falimentarea poporului (dar și poporul o merită ca urmare a păcatelor…) De asemenea când iei credit și garantezi cu un imobil trebuie să îl asiguri… vedeți cum iarăși merg „mână în mână împreună”…

  Telefonia mobilă a ajuns înspăimântător de răspândită și folosită, toate afacerile (vânzările și cumpărările) au ajuns să nu se mai poată desfășura fară ea. Iubirile la fel… Dacă te uiți peste tot sunt oameni cu telefonul în mâna sau la ureche. Aproape că am putea să o asociem cu „semnul de pe mână sau frunte fără de care nu poți vinde sau cumpăra” descris in Biblie. Dar omul odată cu telefonia mobilă a mai pierdut o facultate a sa de la Dumnezeu… LIBERTATEA. Tu nu mai ești al tău, ești al telefonului tău, mai exact al numărului tău de telefon (unic în lume), acolo te găsesc rudele, prietenii, se supără dacă nu răspunzi, TU NU MAI EȘTI AL TĂU, NICI A LUI DUMNEZEU ai ajuns sclavul telefonului tău (numărului) care poate fi de la individ la individ, fie viciu, fie închisoare (așa cum mi-a fost mie) numai ceva firesc NU!!! În loc să depeni rugăciunea neîncetată (cazul ideal !) trebuie să „stai drepți” că te sună sau trebuie să suni (comportament indus în special prin media). Telefonia mobilă acționează pe două fronturi: ține persoanele fizice ocupate să nu vadă realitatea de zi cu zi prin planuri tarifare și „promoții” (nu mai au timp de gândire – ce e aia?!?) și e foarte costisitoare pentru firme prin „înlesnirile” creeate, astfel punând osul alături de banci la prăvălirea IMM-urilor și deci a economiei… (vorbesc din proprie experiență). Nu mai amintim cât de dăunătoare este celulelor nervoase ale creierului asezonată și cu harababura din sănătate am putea spune că suntem „pe val”…

  Televiziunea aproape că ar forma un subiect separat dar acum voi aminti doar atât: digitizarea televiziunilor face ca fiecare posesor de decodor TV să aibă numele său asociat cu un card cu CIP, mai exact atunci când ți se dă respectivul card alaturi de semnătura ta se notează și numarul lui care în lumea televiziunilor e de asemenea unic, ba mai mult, dacă dorești două decodoare (pentru două camere) trebuie să semneze altcineva (soția, copii) cu nume, CNP și semnătură!!! Deci tu lași o parte din bucuria căminului tău din mâna Lui Dumnezeu în mâna unui card cu CIP (televizorului) care transmite la centrala tot timpul la ce te uiți, ce-ți place…știe tot… Și, după cum s-a văzut și în filmul Imagine de ansamblu, are rol HIPNOTIC care nu ține de tehnologie ci de atracție, creierul în timpul privirii la televizor având starea caracteristică rugăciunii și astfel toți cei din televizor îți invadează sufletul devenindu-ți pe neștiute IDOLI… și mai încalci o Poruncă… Tu când te uiți la televizor inconștient te și rogi iar dacă la televizor sunt războiaie, războaie „ceri” și știind că rugăciunea e puternică, și știe și necuratul asta… de aici deduceți și voi că televizorul e duhul necuratului. De ce credeți că sunt știrile asa cum sunt? Nu pot să nu citez dintr-un sfânt părinte: „Nu în biserică, ci în fiecare casă. În colțul unde stau acum sfintele icoane vor sta mașini ademenitoare, care vor însela oamenii. Mulți vor spune: trebuie să vedem și să auzim noutățile. În aceste noutăți se va arăta Antihrist” Înțelegeți ce rol central de control multidirecțional are televiziunea ?!?

  Identitatea noastră, care de fapt și de drept aparține neamului și prin neam Lui Dumnezeu, o vom avea în semnătura electronică (nu vă mai faceți iluzii cei ale căror buletine expiră în 10 ani), dublată de card-ul cu CIP zis buletin pentru nefericiții care își fac buletine de la anul… Și aici, după cum s-a mai arătat prin creearea de false probleme, birocrație excesivă, semnătura electronică e ceva indispensabil și dacă poți să o asociezi cu buletinul, cu atât mai bine…

  Vedem deci cum „se iau din ale Lui Dumnezeu” CU PROPRIA NOASTRĂ ACCEPTARE, făra să fim siliți și se dau în grija oamenilor/lumii/mamonei (veți vedea de ce). Și ce spune Mântuitorul?!? „Isaia 31: 1. Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor şi se bizuie pe caii lor şi îşi pun nădejdea în mulţimea carelor şi în puterea călăreţilor, dar nu-şi aţintesc privirea către Sfântul lui Israel şi nu caută pe Domnul.”, Psalmul 146,3. „Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.”… Iată deci cum subtil sunt înșelați dacă se va putea și dintre „cei aleși”. Iată cum sănătatea, viața, familia, grija zilei de mâine, adăpostul, libertatea, bucuria ba chiar pe noi înșine (identitatea) ne-o dăm de bună voie mamonei (să nu fie) și nici măcar nu ne dăm seama. Dar cum asta?!? Pentru că, așa cum am arătat, totul se întâmplă gradual și toate acestea ca și păcatele și împreună cu ele atrăgându-se unele pe altele duc la orbirea sufletului, conștiinței care știm că este vocea Lui Dumnezeu în om. Ați văzut că nu atacă deodată, ci precum o broască nu sare din oala cu apă rece pusă la fiert, așa fac și ei cu noi și nu numai cu CIP-ul, dar aici e cel mai dureros E VORBA DE VIAȚA VEȘNICĂ!!!

  Ce au în comun toate acestea?!?
  1. „Delegerea” atributelor care sunt în mod firesc în grija Lui Dumnezeu către grija lumii/mamonei (veți vedea de ce)
  2. Toate formele de asigurare sunt legate de existența unui cont care la rândul lui se „asortează” vrei nu vrei cu un card cu CIP…firește…
  3. „Frica e de la diavol” spunea Părintele Arsenie Boca… În fiecare implementare a CIP-ului regăsim o exploatare a fricii: frica de a-ți pierde sănatatea, frica de a-ți pierde viața, frica de a nu avea cum să întreții copii în școală, frica de a nu avea bani, frica de a rămâne fără casă, frica de a nu fi singur, frica de a fi nefericit, frica de terorism și toate se completează unele pe altele formând un crec vicios al fricii… Pe partea cealaltă ți se „flutură” plăcerea și siguranța de a deține aceste „facilități” cu CIP
  4. Specific pentru România și deloc întâmplător e faptul că nu s-a tradus termenul de „card”. E cunoscut faptul ca sataniștii se folosesc de citirea inversă a cuvintelor. Astfel am ajuns sa avem fiecare cate un „drac” cu CIP (Doamne Iartă-mă!) pentru fiecare din cele care ar trebui să le lăsăm în grija Domnului. Nimic nu e întâmplător. „Cine are minte să ia aminte” – Pr. Arsenie Boca

  Card-ul cu CIP până la urmă, la fel ca și buletinul cu cip, reprezintă o identitate virtuală a ta, un șir alfanumeric care e unic pe glob, asociat persoanei tale… Și ce e rău în asta?!? E CEL MAI MARE RĂU, ALTUL MAI MARE CA ACESTA NU EXISTĂ!!! Aici e capcana. Această virtualizare a identității fie prin card bancar, fie prin card de sănatate, fie prin card de identitate, fie prin orice fel de card cu CIP, prin PORTABILITATEA informației, poate să te asocieze ca individ în numele globalizării, luptei antiteroriste sau oricărui alt motiv, unor scopuri pentru care inițial nu ai fost avizat. Mai pe românește spus tu azi ești cetățean român și ții de București, mâine te trezești că ții de Bruxelles și trebuie să te supui ălora, TU NU MAI EȘTI A NEAMULUI TĂU AȘA CUM A LĂSAT DUMNEZEU ORÂNDUIALA. Identitatea ta e virtuală, nu mai contează atât suportul fizic al actului… Vor să virtualizeze totul pentru a manipula și controla totul, vor să se substituie Lui Dumnezeu, iar dacă acceptăm îi ajutăm și păcătuim asemenea lor!!! Nu mai aduc aminte de posibilitățile de control care sunt nenumărate dar și de posibilele de abuzuri…

  După cum ați văzut totul e cât se poate de logic și un păcătos ca mine, cu ajutorul Lui Dumnezeu își poate da seama, deci, fiecare ar trebui să deschida ochii la cât mai multă lume că riscurile la care se supune tăcând, sunt mult mai mici decât slava viitoare. Personal am fost prea multă vreme „orb și surd” pentru a fi „mut” acum. A trebuit să cunosc iadul de pe Pământ pentru a-mi da seama unde ne aflăm și ce trebuie să facem pentru ca, nădăjduind la Dumnezeu, să fie printr-o minune… bine… Să NU acceptăm actele cu CIP și să ne lepădăm degrabă și pe cele pe care le avem iar la taina Spovedaniei să marturisim posesia CIP-urilor ca și păcate. Nu sunt vrednic să știu asta dar aduce o mare despătimire sufletului renunțarea la toate cele de mai sus, cunosc pe cineva care, mergând la un Duhovnic mai sporit, duhovnicul l-a întrebat dacă a ținut 7 zile de post negru deși nu ținuse decât ziua respectivă. La o așa despătimire se poate ajunge prin renunțarea la „plăcerile” lumii acesteia arătate mai sus și plângerea păcatelor (pocăința sinceră). Contrar, senzațiile sunt caracteristice celor mai grele păcate, nu doresc nici celui mai rău dușman să treacă prin iadul deschis, încă din lumea asta, de respingerea Lui Dumnezeu, că până la urmă asta reprezintă CIP-urile asezonate, „firește” cu cele mai variate păcate (știu din experiență proprie deosebit de dureroasă).

  Un citat relevant din spusele Părintelui Arsenie Boca:
  ,,Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea seama toţi înzestraţii lui Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, cu măriri, cu puteri şi cu tot felul de haruri.
  Regele David, înzestrat deodată cu darul stăpânirii şi cu darul proorociei, a căpătat o straşnică pedeapsă, numai fiindcă a îndrăznit să numere poporul (2 Regi 24). Darul proorociei i s-a luat o vreme, iar din popor i-au murit 70 de mii de oameni – şi doar el greşise, nu poporul (2 Regi 24, 17).
  Deci înaintestătătorii şi deţinătorii puterii au să dea seama, chiar de venirea săbiei după dreptate, după cum ni se destăinuie aceasta prin Iezechiil, văzătorul tainelor.” (Arsenie Boca, Cararea imparatiei, Deva, 2006, p.296)

  Refuzul actelor cu CIP și virtualizarii persoanei, spovedania, postul si rugăciunea neîncetată să ne fie temelie pentru o bună veșnicie !!!

  † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul

 2. nu publica

  „Fi primul căruia să-i placă acest articol.” se scrie „fii” cu 2 „i”
  sper sa nu te supere sesizarea

 3. „Esenţa Evangheliei aceasta este: crede în Hristos, trăieşte conform acestei credinţe şi te vei mântui.”

  Credinta in Hristos ne obliga sa nu acceptam actele cu cip. E simplu si la obiect.
  Restul sunt doar vorbe.

  Cine sustine contrariul, imprastie invatatura lui satan.

  • Imi imaginez cum au reactionat sectarii cand a aparut avionul, becul electric, radioul, etc. Foarte simplist modul acesta de gandire.

   • Ciudat, dar Hristos era numit sectar cand a venit.
    Simplist vorbind, ce treaba are avionul cu buletinul biometric, insemnat de satana si facut pentru subjugarea totala a omului liber?

    • Avionul nu are un singur cip, ci cateva mii, basca Big Brother stie exact cine se afla la bord ! Ce te faci, nu mai zbori niciodata ? Dar ceas electronic si telefon mobil folosesti ?

 4. D-le Eufrosin,ce minunat se leaga lucrurile!De doua zile ma tot intreb daca sa va scriu sau nu.Am avut ezitari pt. a nu deranja cu opiniile mele pe cineva.Acum,cand ma hotarasem am citit aceste randuri si tristetea care ma cuprinsese s-a estompat.Sunt multumita ca mai sunt oameni care nu se arunca la prima indemnare la ura si tulburare care de cele mai multe ori nu rezolva nimic.Cel ce semnala ca nu s-a rezolvat nimic cu cele 1 mil. de voturi trimise parintelui Iustin Parvu a avut darul sa-mi aduca in fata un adevar trist.Omul de rand nu are sanse sa castige nimic in fata puterii oracati asemanea lui ii stau alaturi.E clar!!Facem atata agitatie dar nu vedem ca procedam exact ca fluturele pe langa lampa:cu cat il arde mai tare cu atat se zbate in loc sa-si vada de viata lui si moare.Noi facem o mare gresala,pe care am perpetuat-o fara gres de-a lungul istoriei.Pierdem prea mult cu zisul si prea putin cu facutul.Cand a fost Romania mare putere economica,cand se stabilea pretul graului european la Braila,cand am fost printre primii care am iluminat strazile,am avut telefon,cai ferate,ind.petroliera,aviatie,cercetare medicala etc ?Cine ne conducea atunci ???Principe german,cu educatie sanatoasa cu respectarea valorilor crestine,familie,MUNCA<MUNCA<MUNCA,disciplina.Ce facem noi cand suntem de capul nostru?!Furam cat mai mult,pierdem timpul cu vorbele goale,nu respectam familia,NU MUNCIM si uitam ca exista Dumnezeu pe care sa-L rugam sa ne fie ghid in tot ceea ce facem,spunem sau gandim.Iubirea nu este printre virtutile noastre,semenii nostri sufera langa noi si intoarcem capul,daca ni se aude numele la tv dam daca nu,nu.Ne pierdem timpul cautand dusmani cand ar fi totul asa de simplu: Munca,iubire si ajutorarea celui de langa noi care sufera si nu poate sau nu stie,respect fata de tot ce ne inconjoara.Credeti ca daca ai nostri conducatori si-ar fi facu treba pt. care sunt acolo unde sunt,noi am fi muncit fiecare la locurile noastre,nu ne-ar fi trebuit 100 de case,100 de masini nu ar fi fost suficient sa fim cat mai multi fericiti si toti sa traim decent.Dar pe noi ne mana de secole frica sa nu aiba vecinul mai mult decat noi si ne angajam cu totul in aceasta lupta.In timp ce multi tineri nu se pot casatori ca nu au cum sa aiba o casa altii au pierdut numarul.Nu zic sa nu aiba unii care pot si 10 case dar exista o limita a bunului simt pe care trebuie sa o avem toti.Daca privesti la orice ora pe strada,prin localuri,prin parcuri toata lumea este intr-un relache si intr-o plimbare permanenta.Oare cine mai munceste?Daca am ajuta fiecare dintre noi pe cei in nevoie din jurul nostru,daca ne-am bucura de ce face vecinul sau prietenul nu am mai avea timp de scenarii si de facut NIMIC.Atunci am fi fericiti si nu ar mai putea nimeni sa ne infranga.Daca ati aduna tot materialul strans pe supozitii v-ati ingrozi cat timp din viata am irosit si ceasul ticaie necrutator,nimeni nu ne mai da timpul asta inapoi.Singura solutie este aceasta,credinta,munca onesta cu dragoste pt. lucrul facut BINE,ajutorarea celor in nevoie si nimeni si nimic nu ne mai manipuleaza ca nu avem timp sa-i auzim.Viata noastra este unica si irepetabila,oare pt. discutii sterile a pus Dumnezeu atatea daruri in fiinta noastra de lumina.Nefolosirea lor in scopul in care au fost daruite ne transforma in proiecte ratate.Sunt sigura ca cititorii dvs. nu ma vor invinovati de nostalgie comunista cu munca si plimbatul pe strazi si vor intelege exact ce am vrut sa spun.De ce credeti ca nu se popularizeaza romanii care au cu adevarat realizari oneste,care sunt valori mari dupa ani de munca si care in ciuda tuturor suferintelor si-au urmat crezul si au muncit pa branci ?Sa nu ne vina ideea salvatoare si sa ne salvam singuri.L-am ascultat aseara pe pr. dr.DC.Dulgan cel ce uimea lumea in anii 60 cu "Inteligenta materiei " si acum au aparut alte 2 pe care sper sa le pot cumpara.Imi aduc aminte cand am citit "Jurnalul " Marthei Bibescu, prin anii 80 ca am plans.Romania avea un asemenea prestigiu,sotul ei era presedintele Clubului aeronautic european si la fiecare mare eveniment ce se desfasura la curtile regale europene ea avea loc langa regina si era consultant priceput si foarte apreciat.Deci se poate.Va doresc numai bine si sa ne uitam fiecare la noi ce facem,cum facem si sa ne ajutam mai mult.Sa lasam ura,barfa de doi bani,lenea si invidia.Viata asta merita traita mai frumos si in scopuri mai inalte.

 5. aceste acte sunt dezumanizante.
  ne transformă în animale. sau, în cel mai buun caz, în posibili infractori.
  nu sunt deloc sigure, aşa cum încearcă cei plătiţi să mintă că sunt.
  costă mult mai puţin controlul prin aceste acte decât cel prin satelit, de exemplu.

  şi da, acţiunea unor aşa-pretinşi creştini de a folosi excesiv şi abuziv religia împotriva acestor acte nu este decât o abilă manevră de defăimare a religiei voastre. poate că unii o fac fără să fie plătiţi şi fără să îşi dea seama. dar cu siguranţă sunt mulţi care sunt special aşezaţi în anumite puncte cheie care caută să vă distrugă credinţa prina ceste manevre ieftine, dar abile.

  aşa cum am zis cu ceva timp în urmă, credincioşii (indiferent de religie, dar cu siguranţă că cu cât mai „needucaţi“, cu atât mai bine) reprezintă masa cea mai uşor de manipulat. iar când cei care o manipulează s-au educat în religia acelei mase, lucrurile devin şi mai urâte.

  • Corect, tinand seama de cat de usor poate fi distrus cipul acela, de ce sa ne agitam prosteste pentru a le refuza ? Ai zis bine, „asa-zisi” crestini…

   • Dacă vom crede că aceste acte nu vor fi protejate împotriva distrugerii, suntem naivi. Eu sunt sigur că vor fi ceva legi drastice tocmai împotriva acestor acţiuni. De aceea, eu nu voi accepta aceste acte.

    • Gandeste-te putin, nu au cum sa protejeze ceva atat de fragil! In rest, vezi raspunsul meu catre Haiduc.

     • Eufrosin, am citit răspunsul tău către Haiiduc. dar ţin să îţi aduc aminte că, mereu, în România se vine cu legi noi. de cele mai multe ori pure experimente.

      aşa cum am scris mai sus, sunt convins mie în sută că vor institui nişte legi aspre care să îţi taie pofta de a le distruge. şi atunci, îţi vei permite să plăteşti o cireadă de amenzi, luând astfel din banii pent hrana copiilor? e mult mai simplu să gândeşti acum, când încă nu te arde la fund problema şi poţi gândi mai lucid, decât peste câteva luni când vor veni miliţienii la poartă cu arcanul.

      şi apoi, să te tot duci în fiecare săptămână pe la chestură şi să dai cu degeţelele pe ecrănel şi cu ochiul în cameră ţi se pare un lucru bun? vorbeai într-un alt răspuns despre timpul petrecut pe internet şi cel petrecut cu rugăciunea. oare nu îţi tai din timpul de rugăciune de bunăvoie?

      îţi înţeleg atitudinea şi motivul. nu vreau să te conving că nu faci bine. soţia ta şi copiii tăi ar trebui să te asculte, mai ales în asemenea privinţe, deci nu e locul meu să le dau sfaturi. dar gândeşte-te şi la binele lor. ţi-ai dori să îi vezi sclavi? eu unul nu îmi doresc aşa ceva.

      • Tocmai ca nu ii doresc sclavi, dar nici handicapati din start din cauza neintelegerii mele. Actele cu cip deja sunt realitate in Romania. Carnetul meu de conducere are ACUM asa ceva. Ce sa fac, spune-mi tu, sa refuz familiei vacantele prin tara cu masina? Sa-mi fac viata intentionat mai grea ducandu-i la scoala pe jos ? Vezi te rog ultimul articol, se refera exact la asta.

   • Cipul acela daca e distrus actul nu mai poate fi folosit, ai nevoie de un act nou, deci pleci exact de unde ai inceput.

    • Ma tem ca ai mare dreptate! Primul card reincarcabil la transport e gratuit. Daca l-ai distrus s-au daca l-ai pierdut, trebuie sa platesti o suma. La fel cred ca va sta treaba si cu buletinul biometric. Satanistii stiu ce fac, iar noi, avem un minimal orizont asupra a ce ni se pregateste, nebanuind nici pe departe marimea valului care va urma. Stim vorba aia cu realitatea care bate filmul.

    • Au fost niste prieteni din Franta pe la noi zilele astea: mi-au relatat ca acolo, au facut un adevarat sport national din distrugerea cipului din actul de identitate. Au mai spus, precum era de asteptat, ca nu exista nici un fel de consecinte pentru asta si ca oamenii continua sa le foloseasca ca si pana acum.

     Credeai ca nu s-au gandit cei care le-au introdus si la posibilitatea asta? Fireste ca s-au gandit, doar ca o considera ca si „pierderi acceptabile”.

     • frate ,
      INCA nu exista consecinte , de acord . Dar pentru cat timp ? Pentru ca , pe masura ce ponderea actelor cipate va fi mai mare , vor aparea si cititoarele care vor sesiza imediat ca cipul tau nu este functional . Crezi ca se cheltuiesc atatia bani IN TOATA LUMEA ( nu doar la noi , unde coruptia poate fi o explicatie ) doar asa , de flori de cuc ? Mi se pare atat de puerila metoda asta de driblare incat ma intreb daca nu cumva a emis-o un prunc …

      Doamne , ajuta-ne !

      • Dai singur necuratului mai multa putere decat are. Fa domnule ce ai de facut si bucura-te de viata! Vezi inteviul cu parintele Adrian Fageteanu, postat de Cristi_G mai sus.

     • ” Fa domnule ce ai de facut si bucura-te de viata! ”

      Cred ca indemnul trebuia sa sune asa : ” cand vei fi pus in situatia respectiva , roaga-te cu credinta tare si Blandul Duh iti va arata ce trebuie sa faci . Iar pana atunci , invata sa traiesti cu duh pustnicesc in lume ” . Ti se pare ca mai este timp pentru ” bucura-te de viata ” ? Doar daca este un timp fara pocainta . Acum , toata bucuria noastra trebuie sa fie in Domnul .

      Nu inteleg nici in ruptul capului de ce v-ati impartit in doua tabere , fiecare cu adeptii lui , cu comentatorii lui , unul mai dibaci decat celalalt , unul mai acuzator decat celalalt , unul mai sfatos decat celalalt . Poate ca , daca doar ati fi prezentat situatia , era suficient . Ce voi face eu , este optiunea mea si ca sa ajung sa optez ma voi ruga sa-mi descopere Bunul Dumnezeu care este voia Sa . Ce voi castiga daca optiunea mea nu include voia Sa cea ziditoare ? Si de voi avea act si de nu voi avea , daca voi fi in afara Harului , am pierdut tot , deci …

      Doamne , ajuta-ne !

      • Pe mine m-a ajutat duhovnicul sa inteleg lucrul acesta. Da, acela era sensul lui „bucura-te de viata”, plus familia, copiii, prietenii.

       Nu caut sa fiu contra anti-cipistilor caci nici mie nu-mi plac cipurile, ci numai realizez pericolul si ridicolul pozitiei celor care fac din ceea ce-ar fi trebuit sa fie o actiune civica, una imbracata in haina credintei ortodoxe.

       Doamne ajuta!

 6. D-le Iulian,ce am facut eu nu prea are stralucire,nu ar interesa nici un post de tv.Am citit foarte mult ( spre disperarea mamei care ma prindea mereu cu o carte pe sub caietele de mate.),am muncit cu multa dragoste (pt. ca eu am vrut sa fiu profesoara,am un dar sa explic foarte clar si simplu,nu am reusit la facultate; cand eram mica mi-as fi dorit sa fiu doctor,intepam toate papusile, dar cand am vazut prima data un om cu degetul strivit au fost obligati sa-mi dea intai mie primul ajutor ca am cazut gramada si mi-a pierit visul ca voi putea face vreodata aceasta meserie.Dumnezeu a avut insa alta intentie cu mine si am muncit 31 de ani corect si cu multa pasiune.Am ajutat cat de mult am putut oameni mai saraci decat noi,am ajutat parinti sa se inteleaga cu copiii lor,am reusit sa -i provoc pe copii sa citeasca si de asta sunt cea mai mandra.Am aplicat un artificiu pe care-l folosea profesorul nostru de limba si literatura romana din liceu.Ca sa ne faca sa citim multimea de carti pe care le aveam de citit a nascocit ceva ingenios.La ora de literatura unul dintre noi citea lucrarea despre romanul sau scriitorul studiat si noi ceilalti i-o criticam cu argumente bine intemeiate pt. ca si el se apara.Nu va pot spune ce atenti eram la fiecare interpretate si la fiecare informatie pe care o cuprindea lucrarea lui.Ne duceam toti disperati la Biblioteca Centrala si citeam criticii si uneori si ziarele vremii sa avem noi cele mai grozave informatii.Era o concurenta mare intre noi si ne duceam dupa profesor pe holuri sa ne programeze sa citim noi ca era bataie cine citeste.Nu putea citi dacat unul singur ca nu ne ajungea timpul.Apoi, d-ul profesor a venit cu o idee si mai nastrusnica!A facut un cerc de literatura in scoala la care lua personaje care se pretau la asa ceva ( personaje complexe care nu erau negre sau albe ) si organizam procese.Unii il aparau altii il atacau.Era o nebunie pana la urma ajunsesem in lab.de fizica pt.ca veneau si de la alte clase si nu aveam loc la noi in clasa.Profesorul pe care l-am avut in primii doi ani de liceu era un titan.Era un munte de om cu picior de lemn.Fusese locotenent in timpul razboiului si pierduse un picior.Cand a fost prigoana anilor 50 a fost arestat ca salvase de la distrugere cartile lui Eminescu.A facut puscarie si de la dansul am invatat ca o carte este sfanta si merita sa faci puscarie pt ea sa nu dispara.Cine stie cate carti pe care noi ne bucuram acum sa le citim nu au cerut altora acest pret.!Intra in clasa,arunca pe catedra catalogul,se aseza intre noi ( desi intra greu cu piciorul in bancile noastre mici ) si ne facea sa iubim literatura.Nu ne punea note la literatura decat la sfarsitul trimestrului ca ne spunea -Nu punem note la literatura ca ea nu se invata cu biciul ! Cand a venit vremea sa invatam despre Eminescu a intrat in clasa,a aruncat catalogul,a venit in fata noastra si cu un gest de dirijor ne-a sculat in picioare. -Azi vom invata despre Domnul Dumnezeul literaturii romane M.Eminescu.!Am simtit ca era ceva de taina si parca un secret al nostru,parca nimeni pana atunci nu mai studiase un asemenea mister.Va dati seama ce insemna in anii 60 sa vorbesti despre Dumnezeu in clasa,urgie curata.Desi nu am fost nici profesoara nici medic si nu m-a lasat Domnul sa plec trista.Am pregatit si copii pt. scoala cand eram mai tanara si am fost si pe post de prim ajutor si la serviciu si acasa.Vedeti asta am facut,nici o revolutie,nici un razboi,nimic palpitant dar sunt multumita si imi mai doresc ceva acum cand puterile slabesc si nu prea mai pot multe.Sa citesc undeva copiilor povesti.Sunt sigura ca voi face si asta.

 7. Comentariul lui Emanuel e o mostra de gandire iezuita. Iar daca tot l-a pomenit pe parintele Iustin, putea sa spuna si ca acesta le-a spus credinciosilor sa nu accepte actele de indentificare biometrice. De Saccsiv s-a luat pe nedrept. Nici eu nu mor de dragul lui, dar trebuie sa recunosc ca a tot repetat ca lupta omului e in primul rand cu sine insusi si ca rugaciunea e indipensabila in aceasta lupta. Lupta cu sinele si cu cele din jur.
  Nu inteleg un lucru. Toata lumea stie ca actele cu cip sunt o metoda de control a omlui, de ingradire a libertatii. Stim cu totii ca ne indreptam spre dictatura. Chiar daca eliminam implicarea duhovniceasca a faptului, de ce atatea discutii despre acceptarea sau refuzul acestor acte care ni ne vara pe gat de la anul? Ele sunt un pas spre inrobirea noastra. De ce le-am accepta? Ca sa mai amanam putin momentul ruperii noastre de lucrurile ce aparent ne sunt indispensabile. Dar mai tarziu cand se va pune concret problema acceptarii pecetii, indiferent sub ce forma va fi, vom avea taria sa luam decizia corecta? Daca am refuza in masa actele cu cip, ce vor putea face? O sa ne arunce pe toti in inchisoare? Nu e nevoie nici de lupta, nici de revolutii, ci doar de un refuz masiv. Pasnic. Omul singur e slab si vulnerabil, dar uniti, oamenii sunt puternici. Toata poliloghia despre a le accepta sau nu este doar o incercare de a ne pacali singuri, de a ne adormi constiintele ca sa mai tragem putin de timp, fiindca fiecare stie de fapt care e adevarata semnificatie a actelor cu cip.
  Personal nu cred ca oamenii vor refuza masiv aceste acte, din motive variate. Ramane la latitudinea fiecaruia sa procedeze dupa cum ii dicteaza stiinta, constiinta si pe cat il tin puterile.

  • Tocmai pentru ca ele vor fi orisicum acceptate, nu are rost sa ne agitam acum (precum o fac saccsiv, apologeticum si putini dar tot foarte vocali altii) dand ocazie vrajmasului sa foloseasca opozitia asta spre a-i denigra pe crestini. Ai vazut cum a procedat media introducand ridicolul in ecuatie (fiara, 666), crezi ca vor fi mai blanzi acum ? Cata vreme avem un astfel de guvern, actele astea tot vor fi introduse e clar nu ? De ce agita spiritele cruciatii astia virtuali ? De ce nu refuzam si telefonul mobil atunci ?

   M-am saturat sa mai apar o pozitie atat de evident echilibrata si rezonabila. Am sa scriu un articol aratand cum puteti distruge cipul acela blestemat in cateva secunde. Aia ar rezolva problema in mod inteligent, romaneste, nu ?

   • Si daca distrugerea cipului va deveni lilicita toti vor continua compromisul.

   • Să stăm strâmb şi să judecăm drept. Dar mia ales pe termen lung. Distrugerea lor nu ne va ajuta cu nimic. Aşa cum spuneam mai sus, am convingerea că cei/cele care vor distruge acele circuite electronice vor avea de suferit mai mult decât cei care le vor lăsa în pace.

   • Dupa teoria ta Eufrosine nici luptatorii anticomunisti din munti nu ar fi trebuit sa mai lupte ca oricum comunismul tot avea sa fie instaurat in tara.

    • Mare diferenta! Aceia au luptat pentru a salva onoarea tarii, pe cand cruciatii anti-cip (liderii virtuali de opinie), o fac pentru cu totul alte motive. As paria o lada de bere ca acestia petrec pre mult timp pe internet si prea putin in rugaciune. Acela chiar a fost un timp al muceniciei, acesta e doar o cernere a celor copti, de „martirii-fara-rost” si deci care-si pericliteaza mantuirea. Asta nu-i pecetea din frunte sau din palma, Haiducule!

   • „Tocmai pentru ca ele vor fi orisicum acceptate, nu are rost sa ne agitam acum.”

    Iarasi subliniezi tabara aleasa de tine.
    Iti repet, Dumnezeu nu este superficial si nu-L intereseaza daca ii spui tu ca trebuia sa calatoresti cu avionul.
    Poate lua viata familiei tale acum. Sau poate trimite necaz peste ea.

    El vrea sa fii ca Avraam. Sa fii gata sa iti omori copilul pentru El. Vrea dovezi de iubire totala.
    Te agati prea mult de viata pe care o traiesti. Si aceasta viata nu o poti pastra. Te-ai gandit ce s-ar intampla daca ai muri in dupa-amiaza asta? Ii vei spune dincolo ca oricum actele cu cip sunt acceptate pe pamant si nu avea sens sa te agiti?

    Eufrosine ai ales tabara gresita. Si esti superficial cu Dumnezeu.
    Intoarce-te la credinta aceea pura si sincera. Pamantul asta, ca planeta vorbind, o sa aiba probleme serioase. Cei mai bogati oameni vor muri in casele lor bogate si luxoase. Cu actele lor cu cip legate de gat. Nu o sa ii ajute niciun card bancar si niciun Blackberry.
    Ingerul a turnat cupa lui in Soare. Si Soarele se inteteste vazand cu ochii. Alaltaieri erau 38 de grade si muream de cald iar ieri muream de frig. Au inceput sa arda padurile peste tot in lumea asta. Si tine focul cont ca e vorba de o natie „civilizata”? Nu!
    O sa arda pana la o treime din toate padurile ca asa ne spune Scriptura.
    Si trebuie sa vedem recoltele stricate. Asa e scris, ca va fi foamete.

    Sunt tare curios, daca va fi foamete mare si daca soarele ne va arde, la ce bun actele cu cip?
    La ce bun avionul tau si telefonul tau Eufrosine? Ca din cate am inteles, daca stranuta soarele adio electricitate. Cel putin asa spune NASA.

    Ce faci atunci Eufrosine?
    Intoarce-te in turma si pregateste-te pentru ce are sa vina.
    Nu te minti ca are sa fie bine. Nu iti pune baza in cateva mii de euro din banca si o masina 4×4.
    Nimic din toate astea nu o sa ajute daca Dumnezeu nu e cu tine.

    • Nu eu imi pun speranta in cele descrise de tine, desi le am pe toate. Ipocrizia e a celor care se opun isteric cipului din buletin, in vreme ce ei continua sa se inconjoare si sa foloseasca masinarii, aparatura si vehicule care sunt pline cu cipuri.

     Ce faceti voi e ca si ala care a descoperit ca telefoanele mobile produc cancer la creier, si deci l-a aruncat pe-al sau. Bietul naiv crede ca a facut ce trebuia, dar….el continua sa traiasca in blocul aflat vis-a-vis de un dispozitiv de antene GSM care continua sa il uste pe picioare!
     In plus, mai si rade lumea de amaratul caracter, „uite ca tot s-a imbolnavit de cancer, chiar daca a renuntat la telefonul lui!”, ba’ altii il mai si injura!

     Cred ca ai mers suficient de departe cu speculatiile in privinta credintei mele si a stilului meu de viata.

   • Cu tot respectul ,
    il sustin pe Iulian .Te citesc si ma bucur ca exista si blogul tau dar aici nu-ti dau dreptate Eufrosin !
    Trebuie sa traim cat mai modest si nu sa depindem de tehnologie care este din ce in ce mai sofisticata si perversa . Aceasta inselare vine cu mare viclenie . Sa nu credem ca putem sa distrugem actele cu cipuri si asfel ne mantuim ; nu-i o problema pt. sistem ca iei amenda si-ti face altul . Pentru fiara noi devenim un numar :binar (010111000), zecimal , hexazecimal , oricum se poate converti . Sa nu cedam gandind ca nu-i o problema ! Problemele de atunci incep !

    • Fii bun citeste raspunsul meu catre Haiduc, precum si comentariul mai lung al Dacianei referitor la „mucenicia” inainte de vreme.

     Fireste ca nu sustin actele cipate, luale-ar necuratul! Dar tebuie sa ne punem problema in mod matur, pentru a nu cadea in capcana pe care baietii ne-au gatit-o.

 8. Chestia cu telefonul e un compromis pe care toti l-am facut constient sau nu. Probabil marea majoritate, inconstient. Ceea ce nu inseamna ca mai trebuie si alte compromisuri. Dar oricum o sa le facem.
  De acord cu agitatia prea mare si cu manipularea, dar totusi omul trebuie sa stie pe ce lume se afla, iar din mass media oficiala nu afla. Internetul e bun pana la un punct, dar trebuie mult discernamant si nu stiu cati dintre noi il au, asa ca merg pe mana marilor duhovnici. Probabilitatea ca ei sa greseasca e mult mai mica decat la noi.

 9. Si eu cred ca marii duhovnici au dreptate, desi, admit ca nu am certitudinea care sa imi dea voie sa afirm ca le cunosc in profunzime punctul de vedere. Din principiu, chiar daca tot ce imi trece prin mana are blestematia aia de semn, de la pachetul cu iarba raului, pana la ghiveciul trandafirului, totul e insemnat, totusi, a mi se impune act de identitate cu cip, mi se pare o palma in plus, greu de suportat. Nu pot ascunde ca am 2 carduri bancare, din care cel putin unul, are cip. Chestia aceea numita RFID din documentarul „Ingerul Digital” nu cred ca va sta locului in corp, nici macar daca va fi de marimea bobului de orez. Umbla acum ceva ani presupunerea ca, diferenta de temperatura dintre corp si exteriorul pielii va permite reincarcarea acumulatorului alimentator al circuitelor. POSIBIL! Ca un corp strain sa stea pe loc la baza fruntii sau in spatiul interdigital dintre degetul mare si aratator (police si index), obligatoriu, acel obiect, -acel corp strain-, trebuie cusut, fixat mecanic. In caz contrar, miscarile dese ale mainii, ridicarile din frunte zilnice vor determina migrarea respectvelor corpuri spre zone corporale profunde, undeva unde nu va mai fi vreo diferenta de temperatura. Problema reincarcarii acumulatorului din chip cred ca e una falsa, cunoscuta fiind transmiterea FARA FIR A ENERGIEI, pe calea undelor. Revenind la acceptarea sau refuzarea actelor de identitate biometrice, cu toate ca, -mai toti-, avem carduri de acces de la banalul metrou, serviciu, magazine, etc., raman la parerea mea, poate primitiva, ca, e preferabil sa avem forta de a ne rupe de sistem, desi, eu insumi sunt inca primul ticalos incapabil de o atare rupere, dar, asta nu ma impiedica a recunoaste in public faptul ca, gresesc, voluntar, fara a-mi putea gasi vreo explicatie sau vreo scuza coerenta pt ce fac impotriva invataturii crestine. Daca putem atenua noi pacatosii, mai mari sau mai putin mari raul facut prin acceptarea acestor simboluri perfect necrestine (satanice?), cred ca, avem obligatia morala de a trezi pe cine vrea sa fie trezit (nici aceia prea multi), sau daca nici asta nu reusim, macar sa ne arboram fara rusine, fara frica apartenenta la credinta in Iisus Hristos. Poate ma va ajuta Dumnezeu sa gasesc o cale prin care sa scuip, sa arunc toate aceste simboluri, inclusiv pagina de Google care incepe prin acel WWW = 666 -Google incepe cu litera G; sa insemne si acest G ceva? Ce fericit trebuie sa fie cel care traieste in post si in rugaciune curata, chiar de doarme pe un pat de crengi, mananca ce gaseste sau ce poate cultiva si stie ca se poate ca aceasta sa ii fie ultima noapte in care animalul padurii sa il lase viu. Ma uit cu ochii mintii la acel ins rugator imaginar, ascuns in vreo crevasa a muntelui si la mine si ma cutremur de amploarea discrepantei. Doamne, iarta-ma!

  • Dar nu trebuie sa fugim cu totii in padure pentru a ne mantui! Aia e teoria pe care-o vei gasi pe blogurile apocaliptice, nu aici unde suntem oameni rezonabili!

   • Poate, da, poate… Sufletul imi spune ca atitudinea asta de expectativa, a mea nu e de bun augur, ca nu fac bine neparasind mizeria fetida, duhoarea abjecta a acestei omeniri, ultra-inalt pacatoase in care reperele lipsesc atroce, dureros, necrezand in cuvantul vreunuia dintre cei ce se numesc oameni obisnuiti, adaptati, performanti, pozitivisti si alte sintagme satanice la mare moda. Iarta-ma, Doamne!

 10. off-topic
  ref la istoria uitata a luptatorilor(multi dintre ei preoti ortodocsi..) anticomunisti din munti care au luptat in armata deznadejdii…
  http://soim.ro/story.php?title=rezistenta-armata-anticomunista-din-apuseni
  …sintem la ani-lumina de cei din articol. Sistemul s-a schimbat in forma nu in continut. A devenit mai pervers- s-a cizelat – si are muuult mai multi sustinatori, acum securistii nu mai cutreiera muntii, ci stau cuminti in spatele ecranelor, ne invata sofistic „sa stam linistiti la locurile noastre” .

 11. Si eu sint de parere ca un NU masiv al populatiei ar putea macar intirzia introducerea CI cu RFID. Dar nu se stie pentru cit timp.
  Asa cum am mai postat si in alta parte, dilema „le luam sau nu?” este falsa. In stadiul la care s-a ajuns, intrebarea este: ne pocaim sau nu? Fara sa avem Harul si rugaciunea neincetata, nu vom putea rezista, macar de am refuza o mie de cipuri. Asa au supravietuit marii duhovnici citati mereu pe diferite situri. Cine se duce la mucenicie acum, nepregatit, risca sa ajunga de batjocora dracilor, atit cei vazuti (sistemul si aparatorii lui), cit si cei nevazuti. Cartile Sfintilor Parinti abunda in istorii despre asceti care si-au pierdut mintuirea dupa o viata de aspre nevointe. Si cine poate spune ca ne-am apropia macar de masura acelora care, pina sa cada in inselare, traiau ingereste? De ce se vorbeste cu atita usuratate de mucenicie si pustnicie? Azi, ispita cea mare este vazuta in CI. Se striga sus si tare: le refuzam. Da, de acord. Insa ispitele din interior, patimile care ne macina zilnic, nu, pe acelea inca le tinem, mai ales eu.

  Dintre toate titlurile din bibliografie, „Pelerinul rus” este cea mai accesibila, usor de inteles si de pus in practica. Cred totusi ca dobindirea rugaciunii inimii trebuie sa se faca sub indrumarea duhovnicului.
  Sa ne ajute Dumnezeu!

 12. Baba Dochia

  Doamna,
  Frumos cuvint despre carti, insa cu o obseravie: nu orice carte este sfinta. Dimpotriva, marea majoritate a literaturii institutionalizate a produs si continua sa produca lucrari smintitoare de suflet. Cuvintul care zideste este absent. Solutia este sa-i ghidam pe invatacei in actul lecturii. CUM sa citeasca si cum sa inteleaga, fara a le cultiva o admiratie lipsita de discernamint pentru diverse scrieri si filozofii inutile. Altfel, „o sa dam sama, Doamna”, de strimbarea mintilor tinere, in formare.
  In rest, toate cele bune!

 13. Sa nu uitam ca presedintele Romaniei s-a facut ca nu primeste lista de semnaturi de la Parintele Iustin Parvu..Nu le pasa nici de legile facute de ei..Deci lupta democratica nu mai poate exista.., deci nu ne-a mai ramas decat rezistenta pasiva.

 14. Interviuri cu parintele Adrian Fageteanu:

  „-Am venit să vă întreb ce să fac, c’or apărut paşapoartele şi permisele astea cu cip. Să’l primesc? Să nu’l primesc? Îi începutul sfârşitului? Ce părere aveţi?

  -Eu n’am nici o părere. Eu pot să vă spun ce spune capitolul 24 din Sfânta Evanghelie după Matei. Mântuitorul spune că în aceste vremuri – spune şi’n convorbirea Lui cu Fotini la fântână – vor fi strâmtorări mai mari, mai grele de cum au fost de la’nceputul lumii şi până acum. Deci cine poate… să evite! Căci chiar Mântuitorul îţi dă voie: când vei fi prigonit într’o cetate, să fugi în alta.

  Eu am greşit când i’am spus odată unui prieten (era vorba chiar de mine) să fugă în Rusia (dacă va veni prigoană). Or Rusia avea, mai mulţi decât orice altă ţară, pravoslavnici ca Alexei. Patriarhul, înainte de a muri, a caterisit pe singurul episcop care apăra Ortodoxia. Deci odată ce şi’acolo stăpâneşte antihristul… Şi Putin şi Medvedev sunt de aceeaşi origine, ca şi cei care au prigonit pe Mântuitorul. Noi nu suntem născuţi din curvie – adică din păgâni – la fel cum se socoteau şi evreii urmaşii lui Avraam, însă Mântuitorul le’a spus: Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul, adică tatăl minciunii, care este şi urâtor şi ucigaş de oameni. Urâtor şi ucigaş de oameni… Şi vor fi strâmtorări mai mari… Eu vă sfătuiesc să nu bravaţi! Să nu faceţi pe eroii, pe martirii!

  -Păi da, dar şi martir… să te duci aşa gratuit, nu cred…

  -Da, dar nu să te bagi singur. Mi’aduc aminte că nişte tineri, care trăiau în pustie, s’au hotărât să nu’L părăsească cu nici un chip pe Hristos. Erau atacaţi în pustie de saracini. Saracinii le spuneau: ori treceţi la Mahomed, ori vă omorâm. Şi ei s’au hotărât să nu treacă. Dar când a început între ei dezbinarea – că unul spunea „tu mă comanzi şi de’acum ai să asculţi de mine”, iar celălalt îi zicea că dimpotrivă „tu mă comanzi” – când a început aşadar dezbinarea dintre ei, n’au mai putut să mărturisească pe Hristos, pentru că s’au lepădat din cauză că n’a mai fost armonie şi înţelegere între ei, ci dezbinare. Dracul n’ar fi făcut pe voia lor, or, din cauza mândriei, diavolul a reuşit să’i dezbine pe ei. Unde dezbină diavolul…

  Hristos spune clar (ca să te mântuieşti) numai cine va răbda până la sfârşit se va mântui. Deci rugăciunea voastră să fie: Luminează’mă, învaţă’mă, înţelepţeşte’mă, întăreşte’mă Tu Doamne! Eu singur nu pot şi vă spun că fără de El nu se poate face nimic. Deci, Tu Doamne luminează’mă, învaţă’mă, înţeleţeşte’mă şi întăreşte’mă!…”

  George Crasnean-„Lumea credintei”

  Lainici, luni 19 Ianuarie 2009

  „Păriunte, monahul trebuie să practice rugăciunea lui Iisus?

  Teologii ruşi spun că da. Eu nu-s de acord cu ei şi vă spun de ce: eu am fost cel mai bun prieten al părintelui Paulin Leca. El a tradus şi „Spovedania unui pelerin rus” în româneşte, şi „Sbornicul” cel mare, rusesc, care-i un fel de totalitate a Filocaliilor. Deci era în măsură să dea sfaturi despre rugăciune. Şi el era de părerea teologilor ruşi că rugăciunea inimii e cea mai importantă. Eu spun aşa: dacă spun „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”, dar ce fac? Vorbesc doar de mine? Pentru că Tatăl Nostru e pentru toţi!

  Şi cum ar trebui să sune rugăciunea?

  Păi, să ne rugăm pentru toţi. Cine vrea să se mântuiască numai el, nu se mântuieşte. Numai cine se roagă pentru toţi se mântuieşte. Să vă spun o întâmplare hazlie de la Aiud. Odată ne-a adunat pe mai mulţi într-o cameră mare, cu paturi de fier, suprapuse. Şi eram doi cu acelaşi nume: Popescu Victor, doi cu acelaşi nume. Şi unul se roagă aşa într-o seară: „Doamne, Tu poţi să faci ce voieşti. Eliberează-mă de la Aiud, să merg acasă, să am şi eu un salar, să-mi văd de muncă şi de treburile mele. Dar Doamne, îţi atrag atenţia, eu sunt ăla care dorm jos, nu în patul de fier de sus…”. E hazlie, dar e foarte de plâns: un creştin care habar n-are că Dumnezeu e atotştiutor. Evreii au spus lui Pilat: „noi n-avem voie să omorâm pe nimeni. Dar tu trebuie să-L omori, că dacă nu-L omori tu, te spunem Împăratului că eşti prieten cu Împăratul Iudeilor şi te omoară Roma, dacă nu-L omori tu pe Iisus”. Deci nu omori om, dar te silim să-L omori. O fi logică a unui om sănătos?! Spune: dacă tu nu omori, dar pui pe altul să omoare, ai aceeaşi osândă. Aşa-i şi la rugăciune. Să te rogi pentru toţi, dacă ei nu se roagă, roagăt-te tu pentru ei şi vor avea şi ei dar de la Dumnezeu. Roagă-te pentru toţi. Deci, , cum ne-a învăţat Mântuitorul la cererea apostolilor: „învaţă-ne să ne rugăm”, Tatăl Nostru e pentru toţi. E mult mai completă Tatăl Nostru decât rugăciunea inimii”.

  „Lumea credintei”-august 2010

 15. „Cine vrea să se mântuiască numai el, nu se mântuieşte. Numai cine se roagă pentru toţi se mântuieşte. ” Parintele Arsenie Boca spunea „sfințește-te tu și 1000 în jurul tău se vor mântui” am citat din memorie dar în iconomia Lui Dumnezeu socoata e altfel decât după mintea noastră. Iar pentru a ne sfinți trebuie să practicăm Ortodoxia mărturisită prin:

  Cele Zece Porunci
  http://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/cele-10-porunci-dumnezeiesti-72538.html
  http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/invatatura-credinta-ortodoxa/cele-zece-porunci-80579.html

  Cele 9 Fericiri
  http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/catehismul-bisericii-ortodoxe/fericirile-79770.html

  Cele 7 Sfinte Taine
  http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/despre-credinta-ortodoxa/despre-cele-sapte-taine-79914.html

  Cele 9 Porunci Bisericești
  http://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/cele-9-porunci-bisericesti-72540.html

  Porunci privitoare la viata morala
  http://ortodoxia.md/descopera/9-ortodoxia-pentru-incepatori/150-porunci-privitoare-la-viaa-sfleteasc-a-aproapelui
  http://www.valeriugafencu.ro/scrieri/indreptar-la-spovedanie_9.html
  http://ortodoxia.md/descopera/9-ortodoxia-pentru-incepatori/149-invturi-pentru-viaa-moral-desvarit

  Practicarea celor 7 Virtuți
  http://www.ortodoxia.md/descopera/9-ortodoxia-pentru-incepatori/148-cele-apte-virtui-cretineti

  Ocolirea Păcatelor în special a celor 7 păcate capitale
  http://www.ortodoxia.md/descopera/9-ortodoxia-pentru-incepatori/26-cele-apte-pcate

  Este foarte greu a implini cele de mai sus deodata insa Dumnezeu daca va vedea stradania noastra, ne va ajuta in implinirea lor caci „daca tu faci un pas catre Dumnezeu El face 100 de pași către tine”

  Dumenzeu să ne ajute și să ne lumineze

 16. Dintre cărțile de mai sus din care le-am citit eu recomand: 3.’Vladica Antonie Marturisitorul-Calea Rugaciunii launtrice,Manualul isihiei’.Arhiepiscopul Antonie de Golansc si Mihailovsc, Colectia “Cetatea Crestina’; – bogata in detalii tehnice si inlatura si potentialele rataciri, e foarte buna

  17.’Pelerinul Rus’, despre lucrarea plina de har a rugaciunii lui Iisus,Editura Axis Mundi,1992,Bucuresti.(Nota : o carte de referinta in lucrarea Rugaciunii Inimii) ; descrie multe dintre Tainele Ortodoxiei și arata practic lucrarea acestora (efectul lor) scrisă echilibrat, se citește singura (de la sine)

 17. Pt.Daciana.Din pacate nu pot sa nu va dau dreptate.Cand eram eu adolescenta cartea era mai putin virulenta decat acum.Nu prea aveai din ce sa te smintesti,nici din carte,nici de la tv,nici oamenii nu erau asa de afectati.Era mai multa curatenie in toata lumea.Cel putin asa am perceput eu lucrurile si daca a fost din cauza ca nu am putut eu observa raul sunt fericita,daca m-a aparat Dumnezeu si nu am intalnit astfel de ispite ii multumesc di toata fiinta mea.Pt.tinerii de azi este foarte greu.Au o perioada grea ,muncesc din greu,unii nici nu mai stiu de ei,nu mai au timp sa se adune.Sunt agresati de fel si fel de nenorociti care sunt scoliti special pt. asta,nici nu stiu de unde vine glontul.Cred insa ca prea credem ca suntem singuri inconjurati numai de intuneric.Daca n-ar fi fost Dumnezeu cu noi permanent nu am fi trecut nici strada pana acum.Cred ca de fapt ar trebui sa ne rugam mai mult sa ne incredintam Lui,sa ne pastram sufletul curat.Cel rau asta vrea de fapt,cu frica noastra permanenta nu facem decat sa ne pierdem nadejdea si sa uitam de EL.Cum au trecut martirii neamului prin grozaviile timpului lor,prin credinta si rugaciune.Cum a putut marele martir al neamului (despre care nu se face nici o emisiune la bunele noastrs televiziuni ),C.Brancoveanu sa dea asa un exemplu mare de crestin adevarat.Cati ar putea sa-si vada copiii murind sub ochii lui pentru a nu trada credinta strabuna?!Este foarte greu dar exista pentru orice situatie o solutie.Sa ne rugam si poate ea ne va lumina.Va doresc numai bine!

Răspunde!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: