Un exerciţiu de logică elementară


DACIA

IMG_6614

M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut.

Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română: – Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru). Urmează altă întrebare: – Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare: – Soldaţii „romani” chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi „romani” vorbeau orice limbă numai latina nu! Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).

Şi ultima întrebare: – Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi „romani” care nici ei nu o vorbeau? Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de „adevăraţi români”, care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: „soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul „roman”… Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie „fecundate” de soldaţii „romani”? După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi „curve”, ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor!

Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât „copii din flori” apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu „mândrie”, aşteptând apariţia „sâmburilor” noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.

La Centrul Cultural Român [din New York ], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei? Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă… De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din „doi bărbaţi cu… braţe tari”! Astfel de declaraţii „istorice” te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? – se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian? Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: „să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci”. Faptul că dacii vorbeau ” latina vulgară”, este „un secret” pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie. „Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!”

Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că „prima femeie” a apărut în sud-estul Africii. Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere.

Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea „The Indo-European heritage”, apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani. Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam.

Când am scris „Epopeea Poporului Carpato-dunărean” şi volumele „Noi nu suntem urmaşii Romei”, „În căutarea istoriei pierdute” şi „Călătorie în Dacia – ţara Zeilor”, m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , „The History of Civilization” , „The Aryans”. El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat!

Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă – 6,500 î.d.H., (vezi John North, „A new interpretation of prehistoric man and the cosmos”, 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!

Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre „Codex Rohonczy”, o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, ” latina vulgara”, cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba ” latina vulgară”, chiar până în secolele XIIXIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca „Jurământul tinerilor vlahi”, diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: „de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?”

Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi „românii adevăraţi”, vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate om enirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul… Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare… Cu deosebită stimă, Dr. Napoleon Săvescu, Fondator & Preşedinte al „Dacia Revival International Society” of New York

10 răspunsuri

 1. Nu vreau sa fiu rautacios dar mania asta cu dacismul incepe deja sa intreaca orice limita.
  Napoleon Savescu e putin cu capul, la fel si adeptii ocultismului, Hasdeu si Densusianu.
  Problema este PROST tratata pe intreg materialul, la fel ca in orice studiu dacoman.
  Teoria romanizarii este valabila, credibila, aplicabila si ADEVARATA. Ca sa`mi expun punctul de vedere nu mi`ar trebui un material ca acesta de lung, problema este ca adeptii dacomaniei nu prea sunt dispusi sa citeasca argumentele romanizarii. Dacomania incepe sa devina o boala de la o vreme, din ce in ce mai multi adepti. Dar asta este doar ceea ce vad eu 🙂

 2. Nu, draga Sagittarius, trebuie sa vii cu argumente, cel putin tot atat de logice, altfel nu esti decat un biet antiroman, iubitor de teorii rolleriene, maghiare, etc. Te invit la gandire, nu la prejudecati de doi bani.

 3. Sagittarius,
  S-ar putea ca tu sa fi bolnavul, si sa vezi doar ceea ce ai invatat la scoala sau ceea ce n-ai invatat. Ii faci pe Napoleon Savescu, Densusianu, Hasdeu nebuni, tu care nu cunosti nici macar a mia parte din ceea ce au prezentat cei 3 mentionati. Mai studiaza daca vrei sa afli adevarul, asta bineinteles daca esti roman, altfel poti latra in continuare.
  Doamne ajuta.

 4. Exact ce ziceam … nu poti sa zici nimic ca incep acuzatiile: nebun, rollerian, maghiar, antiroman, bolnav etc. Nici n`am apucat sa expun punctul de vedere 🙂
  Si te poti interesa de Hasdeu sa vezi cat de „sanatos” la cap era.
  Are rost sa expun argumentele ?! 🙂

 5. Dragutule, iar te-ai dat de gol; mustesti de ura, dar argumente – ioc!

 6. Argumentele vor apare maine intr`un amplu material pe http://incorect-politic.blogspot.com

 7. Ce nu pricep eu: de ce atata lume ortodoxa trage tare inspre ideea ca noi suntem 99% daci si totusi considera ADEVARATA doar o religie cu radacini iudaice, promovata de Bizant si de slavi (religie foarte buna de altfel, nu neg asta)? Stim totusi ca impartirea in ortodocsi, catolici si protestanti a tinut de-a lungul vremii mult mai mult de conjuncturi politice, decat de concepte morale.
  Zamolxe ce are? Daca tot suntem atat de daci…

  Pai are treaba Zamolxe, dar in alta parte, ca nu te mantuieste el, ci Domnul Iisus Hristos. Ortodoxia nu a trebuit promovata de nimeni, mai ales cu sabia, caci a venit ca ceva natural omului, fiind atat de aproape de Dumnezeu. Sunt curios de „Filioque” ai auzit?
  Eufrosin

  • Stiu, ne mantuieste Iisus, dar atunci poate sa o lasam mai moale cu dacismul opus daco-romanismului, cat timp de fapt nu ne intereseaza in ce credeau dacii.
   Bulgarii, in general, s-au lasat crestinati mai greu, au oscilat o vreme intre cele 2 Biserici (niciodata nu mi-a placut ideea de DOUA Biserici). Politica. Noua ne-a venit natural Ortodoxia, celor din vest le-a venit natural Catolicismul, chinezilor Budismul, turcilor Muslim-ul. Greu de ales.
   Am auzit de Filioque, de adaugarea Fiului in Crez, de definirea Sfintei Treimi. Si?
   Mai stiu si ca au ajuns 1000 de ani ca oamenii sa rupa bisericile (in mod evident din dorinte de putere si prea putin probabil din cauza unor reale diferente de credinta). Si le-a mai luat 900 de ani celor doi capi sa anuleze anatema. Trist.
   De altfel interesanta teoria cu notele muzicale pe la 1046. Ai cumva niste detalii? Ca muzician, sunt foarte interesat. Subliniez o chestiune poate nu foarte cunoscuta, transcrierile muzicale otomane se datoreaza lui Kantemiroglu, adica a domnului Cantemir… Desigur, mai incoace.

 8. Despre scumpirea benzinei și soluțiile alternative omorâte, sau aproape omorâte…
  un material interesant…:
  http://www.1tvbacau.ro/video/Motorul-care-merge-cu-orice-lichid–v387.html

  e chiar foarte interesant de la minutul 3:18

  Același, reluat în 2010:
  http://stirileprotv.ro/stiri/eveniment/doi-frati-din-bacau-au-inventat-masina-care-merge-cu-apa-si-otet.html

 9. Ia raspunde matalutza… domnule autor… Basarabia a fost pierduta definitiv in 1945 – Romani va ordon – treceti Prutul, ok ?

  Dupa 50 de ani… te asigur ca generatia actuala… de 30 -40 de ani… stie excelent limba rusa… iar romana… foarte agramata !

  Deci ?

  Romanii puteau sa civilizeze si sa invete limba… lor… pe trantorii de romani… inclusiv pe curvele fiice si neveste ale noastre !

  Concluzia ?

  Nici noi n’o stim ! In rest.. fain articolul !

  P.S. – Manelele… nu cumva vin de la turcii care ne calareau minorele si-i pedofilau pe baieteii nostri furati de mici ?

Răspunde!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: